Dnes najčítanejšie
Na sídliskách Hliny a Solinky znečistili obyvatelia verejný priestor odpadom, hrozia im pokuty

21 máj 2020 - 13:23

Mestské centrum voľného času má novú riaditeľku, jej cieľom je prinavrátiť dôveryhodnosť

Centrum voľného času (CVČ) na Kuzmányho ulici, ktoré spadá pod Mesto Žilina, má od včerajšieho dňa novú riaditeľku. Víťazku výberového konania Annamáriu Mihalčinovú menoval do funkcie primátor mesta Peter Fiabáne, od nového vedenia samospráva očakáva najmä stabilizáciu zariadenia, zabezpečenie funkčnosti a posilnenie jeho transparentnosti.

V posledných dňoch bolo centrum témou verejnej diskusie a záujmu po tom, ako poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva hlasovali o ďalšej správe kontrolórov, z ktorej vyplynulo množstvo pochybení a kontrolných zistení. Na tých malo zásluhu vtedajšie vedenie, poslanci jasne podporili návrh na vyvodenie personálnej zodpovednosti a zosobnenie škôd.  

Stav, ktorý odhalili v kontrolách, sa podľa slov Fiabáne nesmie zopakovať. Primátor verí, že vymenovaním nového vedenia sa bude môcť centrum opäť plne sústrediť na témy voľnočasových aktivít pre deti a mládež, ktoré považuje samospráva za jednu z kľúčových priorít:

„Mestské centrum voľného času má za sebou neľahké obdobie. No v tejto chvíli je pre mňa veľmi dôležité, aby centrum fungovalo, aby plnilo si svoj primárny účel. Slúži najmä deťom a ich rodičom, preto by to mala byť inštitúcia, v ktorú majú dôveru a v ktorej majú vytvorené podnetné prostredie na voľnočasové aktivity. Pani riaditeľke, ktorá bola úspešná vo výberovom konaní, k novej funkcii blahoželám. Ona, ale aj všetci zamestnanci majú v napĺňaní cieľov centra moju plnú podporu,“ doplnil žilinský primátor.

Pozdvihnúť CVČ v očiach verejnosti bude jednou z hlavných úloh nastupujúcej riaditeľky: „Centru voľného času by som rada prinavrátila dôveryhodnosť, ktorá v poslednom období utrpela, ale zameriam sa aj na podporu jeho obľúbenosti medzi deťmi a rodičmi. Bola by som rada, keby si v centre každý dokázal nájsť oblasť záujmu, ktorá ho osloví,“ doplnila Annamária Mihalčinová.    

Proces nastoľovania poriadku a odstraňovania vážnych chýb, ktoré sa udiali za bývalého vedenia, sa musí podľa Petra Fiabáne uskutočňovať precízne, no s ohľadom na zamestnancov a inštitúciu.

„Niekoľkokrát som zdôraznil, že takáto situácia sa už nikdy nemôže zopakovať a to očakávam aj od vedenia a pracovníkov centra. Som pripravený konať, vyvodiť osobnú zodpovednosť voči osobám, ktoré tento stav spôsobili. Sú to však témy, ktoré by sa mali riešiť manažérsky a s rozvahou. Ide o vážne veci, treba konať priamo, rázne, avšak bez vzájomného obviňovania sa a urážania,“ uviedol primátor.     

Annamária Mihalčinová donedávna pôsobila ako pedagogička v materskej, základnej škole a v gymnáziu. Vysokoškolské štúdia ukončila v roku 1994 na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Centrum voľného času je školským zariadením mesta Žilina zameraným na voľnočasové aktivity. Pre deti a mládež zabezpečuje najmä pravidelné popoludňajšie záujmové krúžky, pričom kladie dôraz na premyslené a systematické rozvíjanie osobnosti.

CVČ má momentálne 2 201 členov, ktorí navštevujú celkovo 97 záujmových útvarov. Nová riaditeľka bude viesť 14-členný kolektív, šesť pedagogických a osem prevádzkových zamestnancov.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.
32 zdieľaní
Zdroj: Mesto Žilina

Dopravný servis
Nemocničná
Policajná hliadka
16:54
Rajecká cesta
Kolóna
16:10
Hlinská
Kolóna
15:57
Strečno
Jama na ceste
15:45
Rajecká cesta
Kolóna
15:37
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.