Dnes najčítanejšie
V piatok pribudlo 290 prípadov koronavírusu, najviac nakazených v Žilinskom kraji je na Orave

15 máj 2020 - 16:51
INZERCIA

Obľúbenosť štúdia športového manažmentu v Žiline stále rastie

Foto: Obľúbenosť štúdia športového manažmentu v Žiline stále rastie
Foto: FRI UNIZA

Šport na Slovensku prechádza pomerne zložitým obdobím. Na Slovensku chýbajú mladí ľudia pripravení pôsobiť na manažérskych pozíciách v športových kluboch, zväzoch, či organizáciách pôsobiacich v športovom prostredí. Práve na túto situáciu reaguje Fakulta riadenia a informatiky (FRI) na Žilinskej univerzite. V rámci štúdia v bakalárskom študijnom programe manažment je možné vybrať si špecializáciu na oblasť športový manažment

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA prostredníctvom svojich pedagógov a študentov intenzívne spolupracuje so Slovenským tenisovým zväzom a rozvíja aktivity a spoluprácu aj s ďalšími významnými športovými zväzmi a klubmi na Slovensku. Na základe toho môžu študenti okrem špecializovaných predmetov, ako napr. Športový manažment alebo Športový koučing, rozvíjať svoje vedomosti aj praktické zručnosti na projektoch riešených priamo so športovými klubmi, či zväzmi.

Za zmienku stojí spomenúť projekt Slovenského tenisového zväzu „Tenis do škôl“, na ktorom študenti Fakulty riadenia a informatiky UNIZA, v rámci projektovej výučby, participujú už niekoľko rokov.

Pri štúdiu sa kladie dôraz na kontakt so športovou praxou. Počas riešenia projektov, bakalárskych či diplomových prác, sú študenti v kontakte s manažérmi klubov, či zväzov a majú možnosť nazrieť aj do zákulisia organizácie zápasov slovenských reprezentácií či ligových súťaži.

Záber z natáčania spotu študenta FRI UNIZA Ing. Juraja Čerňanského pre Slovenský tenisový zväz zo stretnutia Fed Cupu SVK – CAN. Zdroj: FRI UNIZA

Nahliadnutie do kuchyne športových organizácií na najvyššej úrovni, možnosť diskutovať o reálnych problémoch v športe a hľadať riešenia, je najlepší spôsob ako sa pripravovať na pozíciu kariérneho športového manažéra. Štúdium manažérskych, marketingových a ekonomických predmetov prepojených so štúdiom informačných technológií, ktoré fakulta ponúka, je vzhľadom na vývoj v športovom prostredí unikátna príležitosť byť pripravený na nové výzvy v praxi.

V rámci štúdia, najmä na inžinierskom a doktorandskom stupni, sa študenti zapájajú aj do vedeckých projektov s medzinárodným presahom. Pomáha tomu aj fakt, že členovia Katedry manažérskych teórií sú členmi Európskej asociácie športových manažérov a majú prístup k najnovším poznatkom v oblasti športového manažmentu a marketingu.

doc. Ing. Michal Varmus, PhD. a doc. Ing. Milan Kubina, PhD. na konferencii Európskej asociácie športových manažérov (EASM) v španielskej Seville v roku 2019. Zdroj: FRI UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA sa môže pochváliť, že medzi študentmi a absolventami je množstvo aktívnych alebo bývalých športovcov, majstrov Slovenskej republiky, či reprezentantov, ktorí pochopili, že vzdelanie je tiež zaujímavá alternatíva ako sa uplatniť na trhu práce aj po skončení športovej kariéry.

Ich pôsobenie na fakulte dopĺňa skladačku vhodného prostredia pre vzdelávanie v oblasti manažmentu aplikovaného do športového prostredia, pretože prinášajú osobné príbehy zo svojej športovej kariéry a približujú tento svet aj ostatným spolužiakom na fakulte.

Študent FRI UNIZA Bc. Michal Lajš, juniorský reprezentant SR vo futsale. V ankete Top futsal 2015 vyhral kategóriu objav roka do 19 rokov. Zdroj: FRI UNIZA
Absolvent FRI UNIZA Ing. Matej Dolnik, reprezentant SR v snoubordingu na svetových zimných univerziádach v Trentine 2013 a Granade 2015. V súčasnosti Consumer Collecting Manager pre Česko a Slovensko v spoločnosti Red Bull. Zdroj: FRI UNIZA

Ak sa zaujímate o športové dianie, šport je Vašou vášňou a chceli by ste svoj život spojiť so športom na manažérskej pozícii, tak študijný program manažment na Fakulta riadenia a informatiky UNIZA je ideálna možnosť, ako sa k takémuto snu priblížiť.

Kvôli pandémii COVID-19 boli prvýkrát počas 30-ročnej histórie fakulty zrušené písomné prijímacie skúšky. Do prvého ročníka študijných programov bakalárskeho štúdia budú uchádzači prijímaní podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie) až do naplnenia plánovacej kapacity, ktorá bola navýšená. Všetci uchádzači tak majú unikátnu možnosť prihlásiť sa na štúdium na FRI UNIZA bez prijímacej skúšky.

Záujemci o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 31. mája. Prihlášku je možné podať na atraktívne bakalárske študijné programy:

• manažment,
• informatika,
• informatika a riadenie,
• informačné a sieťové technológie,
• počítačové inžinierstvo.

Viac informácií o možnostiach štúdia na FRI UNIZA a jeho výhodách sú uvedené na stránke www.budfri.sk.

Ďalšie informácie o FRI UNIZA:
Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIuniza, Instagram: @budfri.sk, Youtube: budfri.sk
506 zdieľaní
Zdroj: PR FRI UNIZA

Dopravný servis
Bytčica
Uzavretá cesta
03:15
Rajecké Teplice
Uzavretá cesta
03:07
Bytčica
Uzavretá cesta
03:07
Rudinka
Zver pri ceste
01:38
Na Horevaží
Dopravná nehoda
21:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia