Dnes najčítanejšie
V piatok pribudlo 290 prípadov koronavírusu, najviac nakazených v Žilinskom kraji je na Orave

13 máj 2020 - 14:30
INZERCIA

Žilpo už ponúka testovanie koronavírusu najspoľahlivejšou PCR metódou i vyšetrením protilátok

Poliklinika Žilpo na Vlčincoch v Žiline rozširuje vyšetrovania v centrálnom klinickom laboratóriu o komplexné vyšetrovanie vírusu SARS Cov 2 detekciou metódámi RT PCR a vyšetrenia protilátok. Každá z metód má svoje miesto pri diagnostike ochorenia COVID 19 a rozhodnutie o vhodnej diagnostickej metóde je v rukách lekára. 

„Cieľovou skupinou nášho laboratória sú prioritne potreby vyšetrení našich lekárov a pacientov ako súčasť diagnostického procesu spolu s predoperačnými vyšetreniami. Voľné kapacity sú určené pre samoplatcov, pri vyšetreniach používame len riadne certifikované diagnostické testy pre danú metódu. Nepoužívame žiadne rýchlotesty a ani diagnostiká bez patričných certifikátov liekových agentúr,“ vysvetľuje profesor epidemiológie Vladimír Oleár z polikliniky Žilpo.

Od pondelka 11. mája boli spustené odbery pre vyšetrenie SARS Cov 2 metódou RT PCR, ktorá  umožňuje zachytiť vírus už v skorom období po infekcii - druhý až tretí deň po nákaze. Úspešnosť testu pritom ovplyvňuje splnenie základných podmienok - správny čas odberu materiálu, správna technika odberu vyškoleným odborným zdravotníckym pracovníkom.  

Testy sú v prípade správneho postupu výrazne spoľahlivé

Nemenej dôležité je uchovávanie biologického materiálu a jeho transport do laboratória. Rozhoduje napríklad správne zabalenie testu, teplota pre uchovávanie a transport či čas od odberu po spracovanie. Ak sa podarí zachytiť vírus, spoľahlivosť určenia je pri tomto type testov takmer stopercentná.

„Ak sa však vykoná napríklad odber materiálu nesprávne, záchyt i u jednoznačne chorej osoby sa nemusí podariť. V prípade nesprávneho načasovania odberu (veľmi skoro) sa potvrdenie RNA nemusí podariť, keďže vírus nie je prítomný na tkanivách, prípadne len v malej koncentrácii. Výsledok je dostupný do 24 hodín, testy PCR sú spracované podľa metodiky schválenej Svetovou zdravotníckoi organizáciou,“ dodáva Oleár.

Zdroj: Žilpo

Poliklinika nevyšetruje osoby s príznakmi akútnych respiračných infekcií, okrem PCR testov vykonáva aj dôkaz imunoglobulínov IgA, IgM a IgG, ktorý sa vykonáva z krvi.

Dôkaz prítomnosti IgM protilátok je signálom „čerstvej“ infekcie, dôkaz protilátok IgG je signálom prekonania infekcie – tzv. „neskoré“ protilátky a dôkaz protilátok typu IgA môže byť signálom kontaktu pacienta s vírusom s následným asymptomatickým priebehom ochorenia. 

PCR testy aj vyšetrenie z protilátok je možné absolvovať po objednaní

Odbery na serologické vyšetrenie protilátok typu IgA, IgM a IgG vykonávajú ošetrujúci lekári alebo ambulancia preventívnej medicíny pre samoplátcov. Odbery materiálu na vyšetrenie RT PCR sa vykonávajú v špecializovanej ambulancii preventívnej medicíny na prvom poschodí polikliniky v osobitne určenom čase.

Podstúpiť ich môžu osoby bez klinických príznakov ochorenia, pri kontrolných vyšetreniach, vyšetreniach pred vycestovaním do zahraničia alebo po návrate zo zahraničia či pred plánovaným operačným výkonom operáciu. Na vyšetrenie je potrebné sa objednať cestou formulára na tomto odkaze www.zilpo.sk, alebo e-mailom na covid@zilpo.sk. 

Zdroj: Žilpo

Záujemcovi bude po vyplnení priloženého formulára a uhradení určeného poplatku v zmysle cenníka schváleného VÚC Žilina pridelený presný čas na vyšetrenie.

Dôvodom je vysoký záujem o vyšetrenie presnou certifikovanou metódou, nedodržanie určeného času nezakladá možnosť vrátenia úhrady alebo určenie náhradného termínu. Zmenu termínu je nevyhnutné dohodnúť priamo s personálom ambulancie telefonicky alebo e-mailom najneskôr 24 hodín vopred.

Časový „sprievodca“ pre výber najvhodnejšieho testu podľa času od možnej infekcie *Čierna čiara prezentuje časový priebeh pre dôkaz vírusu PCR metódou ( cca 2-3 deň od infekcie)
** Modrá čiara prezentuje časový priebeh prítomnosti antigénu ( cca 6-10 deň od infekcie)
*** Červená čiara prezentuje časový priebeh tvorby protilátok a pravdepodobnosti ich dôkazu (cca od 8 - 14 dňa od infekcie podľa typu IgA , IgM / IgG) 

 

Viac informácií nájdete na www.zilpo.sk

 952 zdieľaní
Zdroj: PR ŽILPO

Dopravný servis
Bytčica
Uzavretá cesta
03:15
Rajecké Teplice
Uzavretá cesta
03:07
Bytčica
Uzavretá cesta
03:07
Rudinka
Zver pri ceste
01:38
Na Horevaží
Dopravná nehoda
21:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia