Dnes najčítanejšie
Dnes nás čaká doteraz najchladnejšia noc v januári, teplota môže klesnúť až na - 25 °C

04 máj 2020 - 10:14

Mesto Žilina odštartovalo výstavbu nového úseku cyklotrasy, ktorý spojí sídlisko Solinky a centrum

Foto: Mesto Žilina odštartovalo výstavbu nového úseku cyklotrasy, ktorý spojí sídlisko Solinky a centrum
Foto: Mesto Žilina

Sídlisko Solinky a centrum mesta spojí nová cyklotrasa s názvom H2. Prvý úsek začne mesto Žilina realizovať v nasledujúce dni, končiť bude na Bulvári a povedie cez celé Solinky. Aj zvyšné tri cykloúseky z celej trasy majú vydané právoplatné stavebné povolenie, samospráva už len očakáva výsledok žiadosti o nenávratný príspevok finančný príspevok na ich realizáciu zo zdrojov Európskej únie.

Žilinská radnica sa tento rok uchádza aj o finančnú podporu s ďalšími štyrmi projektmi cyklotrás vo výzve vyhlásenej Integrovaným regionálnym operačným programom (IROP). Zámerom je rozšíriť infraštruktúru cyklotrás v meste a zvýšiť ich dostupnosť tak, aby vytvorili ucelenú a vzájomne prepojenú sieť.

Predpokladaná výška ich oprávnených výdavkov je viac ako 777-tisíc eur. V prípade schválenia podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa bude mesto na ich realizácii podieľať sumou približne 39-tisíc eur.

Projektové žiadosti sa týkajú aj budovania trasy s názvom V10, tá povedie po ulici M. R. Štefánika a spojí jestvujúci chodník pri Hypermarkete Tesco s Námestím Andreja Hlinku, ďalšou je trasa V9 medzi sídliskom Vlčince a Vodným dielom Žilina.

Mesto pracuje na príprave ďalších cyklotrás

Ide o spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na cyklotrasu V1 smerujúcu z centra do mestskej časti Závodie v celkovej dĺžke asi 2,3 km. Ďalším projektom je príprava cyklotrasy Rosinská cesta v dĺžke 1,2 km, spájajúcu sídlisko Vlčince s Vodným dielom Žilina. Rozdelená je na tri úseky, z ktorých prvý má vydané stavebné povolenia a pri zvyšných dvoch úsekoch aktuálne prebieha majetkovoprávne vysporiadanie.

So žiadosťou o nenávratný finančný príspevok sa mesto uchádza aj s projektami dvoch cykloprístreškov pred mestským úradom a mestskou krytou plavárňou. Ich kapacita bude 12-14 odstavených bicyklov, prístrešok pred úradom navyše počíta s vegetačnou strechou.

V súčasnosti sa na mestskom úrade spracovávajú aj ďalšie štúdie nových cyklochodníkov, ktoré poslúžia ako podklad pre vypracovanie projektových dokumentácií. Pôjde najmä o prepojenie mestských častí Mojšová Lúčka a Trnové či vybudovanie cyklotrasy na ul. Za plavárňou spájajúcej Park Ľ. Štúra s Univerzitnou ulicou.

Počíta sa tiež s prepojením mestskej časti Strážov s centrom mesta, pokračovaním cyklotrasy zo Soliniek do Bytčice a dobudovaním chýbajúceho úseku cyklotrasy na ul. Hlboká s následným pokračovaním na ulicu Košická v smere na Vodné dielo.

Mesto Žilina sa angažuje aj v príprave cyklotrás regionálneho významu. Prostredníctvom združení obcí sa podieľa na príprave Rajeckej a Kysuckej cyklomagistrály. Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra realizuje projekt cyklotrasy Varín - Terchová a Žilinský samosprávny kraj projekty na budovanie Vážskej cyklotrasy v smere na Bytču a tiež spojenie miest Vrútky - Žilina.

295 reakcií
Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Lavobrezná
Policajná hliadka
15:43
Strečno
Policajná hliadka
15:26
Strečno
Policajná hliadka
15:11
Nemocničná
Policajná hliadka
14:56
Lavobrezná
Policajná hliadka
13:37
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia