Dnes najčítanejšie
Na železničnom priecestí v Martine došlo k tragickej nehode, prechádzajúci vlak zachytil malé dieťa

27 apríl 2020 - 07:20

Žilinská župa očakáva výpadok v príjmoch na úrovni desiatok miliónov eur

Foto: Žilinská župa očakáva výpadok v príjmoch na úrovni desiatok miliónov eur
Foto: ilustračné

Koronakríza významne zasiahne príjmovú časť mestského aj župného rozpočtu, prvé prognózy scenárov budú posudzovať obe samosprávy na blížiacich sa zastupiteľstvách.

Už dnes sa koná virtuálne zasadanie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), medzi bodmi rokovania je zaradená aj Správa o dopadoch pandémie koronavírusu na finančnú situáciu ŽSK v roku 2020.

V materiáli pracuje odbor ekonomický Úradu ŽSK s tromi scenármi, rozdelenými podľa poklesu hrubého domáceho produktu (HDP). Nižšia výkonnosť ekonomiky sa prejaví vo výpadku vybraných daní od fyzických osôb (DPFO), ktoré tvoria podstatnú časť krajského rozpočtu. Scenáre výpadku DPFO spracovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. 

Zdroj: zilinskazupa.sk

Aj autori materiálu počítajú s najpesimistickejším scenárom: „Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie a postupnosť prijímaných opatrení zo strany štátu, scenár č. 3 s nepriaznivým dopadom na výnos dane z príjmov fyzických osôb pre ŽSK v objeme viac než 32 miliónov EUR pokladáme za najviac pravdepodobný.“ 

Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja ovplyvnia aj iné faktory - zníženie príjmov v kultúre, vzdelávaní či zdravotníctve, navýšenie peňazí na prímestskú dopravu alebo ochranné pomôcky. Výpadok môže spôsobiť aj časový posun platieb za eurofondy pri zmluvách, ktoré boli uzatvorené. 

Zrušia participatívne dotácie, úrad obmedzí nakupovanie

Pre výrazný rozpor medzi plánom a budúcim stavom na príjmovej strane musí samospráva zoštíhliť aj výdavkovú časť rozpočtu. Župa zruší regionálne a participatívne dotácie za 1,3 milióna eur, z obmedzenia nákupu tovarov a služieb na úrade si sľubuje úsporu vo výške 1,9 milióna eur. 

V pláne je aj pokles dotácií pre zriaďovateľov základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení o 12 percent, o čom by malo rozhodovať zastupiteľstvo v máji.

Ďalšie šetrenie príde aj v osobných nákladoch, kedy bude zastavené vyplácanie nenárokovateľných zložiek mzdy ako napríklad odmeny a výška náhrada mzdy zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu pre obmedzenia, klesne na 80 percent ich priemerného zárobku. 

Odloženie splátky úveru a žiadosť o zmenu pôžičky na nenávratný príspevok

Samostatným bodom rokovania je aj návrh na uzavretie dodatku k zmluve z roku 2014, kedy by sa tohtoročné dve splátky vo výške 1 990 000 eur presunuli až na koniec splátkového obdobia - 31. marec 2034, kedy by sa o túto sumu navýšila posledná splátka. Šetriť sa bude aj na vybraných investičných projektoch , predpokladaná úspora je na úrovni 2 miliónov eur.

Návratnú finančnú výpomoc v objeme 8,8 miliónov eur od Ministerstva financií Slovenskej republiky by radi predstavitelia kraja zmenili na bezúčelovú a nenávratnú, peniaze by tak neskôr nemusela samospráva vrátiť a vedela by ich použiť na vykrytie dopadov koronakrízy.

Za minulý rok predstavovala výška dlhu ŽSK k 31. decembru 2019 úroveň 29,56 percent zo skutočných bežných príjmov v roku 2018, tento parameter aj pri zohľadnení protiopatrení narastie o niekoľko percent. Zastupiteľstvo ŽSK zasadá dnes prostredníctvom videokonferencie od 10:00 hodiny. 

13 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Práca na ceste
02:29
Strečno
Zver pri ceste
01:53
Strečno
Kolóna
23:00
Strečno
Kolóna
22:55
Strečno
Práca na ceste
22:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia