Dnes najčítanejšie
Žilinská nemocnica uviedla päť sestier do siene slávy a ocenila ďalších tridsaťšesť, vrátane nováčikov

20 apríl 2020 - 14:12

Plánované operácie v nemocniciach opäť obnovia, vykonávať sa budú za prísnych podmienok a pravidiel

Foto: Plánované operácie v nemocniciach opäť obnovia, vykonávať sa budú za prísnych podmienok a pravidiel
Foto: Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva dnes 20. apríla informovalo, že plánované zákroky v nemocniciach budú aj v čase pandémie ochorenia COVID-19 postupne obnovené. Operácie však budú prebiehať za prísnych pravidiel a presne stanovených podmienok na ochranu verejného zdravia.

„Operácia, ktoré nie je akútna, sa poskytne na základe rozhodnutia konziliárneho tímu daného zdravotníckeho zariadenia, konzílium bude tvoriť zástupca operačnej disciplíny alebo ďalší špecialisti, ktorí posúdia, či je vykonanie daného výkonu bezpečné na základe návrhu indikujúceho lekára,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. 

Konzílium bude posudzovať:

  • stupeň naliehavosti plánovanej zdravotnej starostlivosti
  • vplyv indikujúcej diagnózy na zdravotný stav pacienta
  • riziko následkov prípadnej odloženej zdravotnej starostlivosti (vrátane rizika úmrtia alebo zhoršenia zdravotného stavu)
  • riziko vyplývajúce z epidemiologickej situácie
  • riziko prípadnej potreby následnej liečby komplikácii a prípadnej potreby intenzívnej starostlivosti (vrátane kapacitných možností a využitia personálnych a materiálno-technických zdrojov)

Na základe klinického posúdenia stavu a prognózy budú pacienti rozdelení do troch skupín - stredne naliehavé, naliehavé a urgentné. Zaradenie pacienta do skupiny je závislé od časového horizontu, v ktorom je bez potrebného výkonu reálna hrozba zvýšeného rizika úmrtia, trvalého poškodenia zdravia alebo neznesiteľných príznakov ochorenia.

Pri stredne naliehavých prípadoch sa operačné výkony odporúčajú len u tých pacientov, u ktorých existuje hrozba v horizonte 3 mesiacov. Skupina naliehavých stavov odporúča výkon operácií pri horizonte 14 dní. V prípade urgentných stavov je reálna hrozba zvýšeného rizika úmrtia či poškodenia zdravia s trvalými následkami do niekoľkých hodín.

Podmienkou pre prijatie do zdravotníckeho zariadenia a naplánovanie operačného zákroku je, aby pacient zostal 14 dní v domácej izolácii a denne monitoroval svoje zdravie. Ide najmä o opakované meranie telesnej teploty v priebehu dňa a sledovanie klinických príznakov ako kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov.

Zároveň musí predložiť čestné prehlásenie, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa, ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie. Ak pacientovi bola na základe pozitívnej cestovateľskej anamnézy alebo kontaktu s chorým na COVID-19 nariadená 14-dňová karanténa či izolácia v domácnosti, je potrebné, aby ju najskôr ukončil.
0 reakcií
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva


Dopravný servis
Belá
Prekážka na ceste
08:26
Vysokoškolákov
Práca na ceste
08:10
Rudinka
Policajná hliadka
08:07
Obchodná
Kolóna
08:07
Hlinská
Kolóna
08:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia