Dnes najčítanejšie
V kritickom stave bojujú s COVID-19 v žilinskej nemocnici čoraz mladší pacienti
Aktualizované: COVID-19 v Žilinskom kraji

15 apríl 2020 - 17:10

AKTUÁLNE: Úrad verejného zdravotníctva povolil prijímacie konania a maturitné skúšky

Ústredný krízový štáb v marci rozhodol o zatvorení škôl až do odvolania, zároveň zrušil externú časť maturity s písomnou časťou internej maturity v aktuálnom školskom roku 2019/2020.

Vzhľadom na blížiace sa termíny prijímacích skúšok a ukončovania vzdelávania na stredných školách požiadalo ministerstvo školstva hlavného hygienika SR o súčinnosť pri ich zabezpečení.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožnil, s účinnosťou od 15. apríla 2020, konanie prijímacích skúšok, ukončenie školského roka na stredných školách aj konanie maturitných, záverečných, záverečných pomaturitných a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia.

Vetranie miestností a absencia podania rúk

Tie budú prebiehať, avšak v sprísnenom hygienickom režime. Pred začatím skúšky študentom aj členom komisie zmerajú telesnú teplotu, pričom osoby s prejavmi ochorenia vrátane klinických príznakov koronavírusu alebo tie v karanténe budú z účasti na skúškach vylúčené.

V priestoroch zariadenia budú musieť byť umiestnené prostriedky na dezinfekciu rúk, podmienkou je aj pravidelné čistenie pracovných plôch a kľučky a krátkodobé vetranie miestností.

Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. Úspešným absolventom nebudú môcť skúšajúci zagratulovať tradičným podaním ruky. 

„Účelom týchto opatrení je zabránenie eventuálneho prenosu tejto infekcie medzi pedagógmi a študentmi počas konania skúšok, nakoľko ide o vysoko kontagiózne ochorenie, šíriace sa formou kvapôčkovej infekcie. Efektivita navrhovaných opatrení bude zaručená iba pri ich dôslednom dodržiavaní,“ dodali hygienici v uznesení.

Presnejšie podmienky a pokyny pre vykonanie skúšok:

Skúšobná komisia

 • skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.)
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m
 • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom
 • používať vlastné písacie potreby
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ…) 
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami

Študenti

 • v rámci maturít pozývať študentov do miestnosti iba po jednom; v rámci prijímacích skúšok v skupinách po dvoch študentoch; pri písomných testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu)
 • v prípade praktických častí maturitných skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov
 • každý študent musí byť chránený rúškom
 • používať vlastné písacie potreby
 • obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk
 • vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami
 • priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ…)213 reakcií
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
07:53
Závodská cesta
Kolóna
07:42
Strečno
Jama na ceste
07:27
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
07:25
Považský Chlmec
Kolóna
07:13
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia