Dnes najčítanejšie
Deti popíjali alkohol na zastávke v centre mesta, rodičia si ich vyzdvihli na mestskej polícii

08 apríl 2020 - 15:38

Do boja s koronavírusom sa v rôznej podobe zapájajú aj fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

V boji s ochorením COVID-19 podávajú pomocnú ruku rôznym organizáciám a inštitúciám aj študenti a odborníci Žilinskej univerzity v Žiline.

Zástupcovia žilinských fakúlt vytvárajú inovatívne prostriedky a riešenia proti pandémii nového koronavírusu. Pomáhajú nemocniciam, okresným úradom a mestám, inštitúciám, ľuďom v núdzi aj rodičom s vypracovaním školských úloh detí. 

Ďalej tlačia kompletizované ochranné štíty, vyvíjajú vlastné iniciatívy a sú súčasťou nových projektov. Do projektu Pomôž nemocnici, ktorý vznikol koncom marca, sa zapojila Fakulta riadenia a informatiky (FRI), Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT), Strojnícka fakulta (SjF) a Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDAS). Fakulty začali výrobou časti ochranných štítov pre zdravotníkov na 3D tlačiarňach, ktorých je nedostatok.  

Tisícky hodín dobrovoľnej práce a stovky štítov

Na základe potrieb lekárov však vyrábajú aj kompletizované ochranné štíty a dodávajú tak hotové výrobky. Viacerí študenti i absolventi UNIZA sa do projektu Pomôž nemocnici začali zapájať individuálne, čo vyústilo do vzájomnej koordinácie na úrovni fakúlt. Dodali stovky kusov ochranných štítov a na ďalších stovkách pracujú. Individuálne aj v skupinách.

„Náklady na výrobu jedného štítu, bez započítania opotrebenia 3D tlačiarní, ľudských zdrojov, dopravy a čohokoľvek ďalšieho, teda len náklady na materiál, ktorý sa musí zakúpiť, predstavujú 5 EUR. Prvú dodávku kompletných štítov realizovala Fakulta riadenia a informatiky UNIZA vo štvrtok 26. marca a ku dnešnému dňu boli dodané ochranné štíty v celkovom počte 240 ako dar pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Žilina, SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, Vrútky, Ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci Turzovka. Ďalšie ochranné štíty sú pripravené na svoju expedíciu,“ informoval Viliam Lendel z FRI UNIZA.

Na tejto fakulte zároveň iniciovali crowdfundingovú výzvu s názvom Fakulta riadenia a informatiky (FRI) UNIZA pomáha nemocniciam na webovej stránke www.ludialudom.sk/vyzvy/7422.

Na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (PEDAS) sa Ing. Pavol Pecho, PhD. obrátil na miestne nemocnice a získal informácie o tom, čo potrebujú. Pán Pecho dodáva ochranné štíty do nemocnice a lekárne v Partizánskom a do nemocnice v Topoľčanoch.

Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) prišla iniciatíva na tlač tvárových štítov od p. primátora Vrútok Mgr. Branislava Zacharidesa, ktorý sa obrátil na Žilinskú univerzitu v Žiline s požiadavkou na 50 kusov takýchto štítov. Na požiadavku reagoval prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. z Katedry Multimédií a Informačno-Komunikačných Technológií, ktorý na fakulte zaktivizoval ďalšie 3 katedry fakulty vlastniace 3D-tlačiarne.

Fakulta dodáva kompletizované ochranné štíty pre lekárov prvého kontaktu a ošetrovateľov v domovoch sociálnych služieb VÚC Žilinského kraja. Na 3D tlač je možné prispieť cez transparentný účet na UNIZA. V sobotu dokonca naživo vysielala proces výroby štítov.

Strojnícka fakulta (SjF) sa najskôr zapojila do projektu Pomôž nemocnici, potom však študenti prišli na zjednodušenie výroby a konštrukcie, čo vyústilo do dvoch návrhov úžitkových vzorov. Samotný prototyp ATTA-CII bol už otestovaný v Univerzitnej nemocnici v Martine na KAIM UNM u primára MUDr. Richard Koyša. Na návrhu ešte spolupracoval aj Ing. Ján Raffaj, ktorý navrhol materiál na konštrukciu rámu.

Marek Macko, študent Strojníckej fakulty vytvoril prototyp respirátora, ktorý by mal mať 95 % účinnosť (zatiaľ netestované). Nielen v Open Source komunite (Open Source COVID-19 Medical Supplies) bol o ňu veľký záujem, ale aj na úrovni VÚC Žilina. SjF spolupracuje na vývoji respirátora v spolupráci s VUC Žilina ako samostatného riešenia pre nezávislú výrobu respirátorov.

Katedra Aplikovanej Matematiky na Strojníckej fakulte sa snaží prispieť v rámci svojich možností k zmierneniu dopadov epidémie pripomienkovaním a vylepšovaním existujúcich modelov šírenia vírusu v populácii, ktoré realizuje Inštitút zdravotnej politiky. V externom tíme odborníkov je náš pracovník RNDr. Ján Šimon, PhD. Navrhol niekoľko riešení, niektoré z nich boli do súčasného modelu implementované.

Model s vekovo štruktúrovanou populáciou ponúka realistickejší pohľad šírenia ochorenia COVID-19 v populácii a zásadným spôsobom ovplyvňuje predikciu vývoja epidémie. Dokáže predpokladať približnú potrebu kapacity lôžok a pľúcnych ventilátorov na infekčných oddeleniach a na jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorá bude potrebná pre každý región.

Matica pohybu osôb nezahŕňa pohyb zo zahraničia a mobilitu, je vyvodená na základe odborných odhadov, bez informácií od mobilných operátorov, ktoré by mohli presne určiť migračné toky, predikcie nových nákaz ako aj rizikové oblasti v krajine.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI) v spolupráci so Sekciou krízového manažmentu MV SR spustila aktivitu na registráciu dobrovoľníkov pre potreby MV SR. Rozsah činností je väčší. Žiadaní sú dobrovoľníci do centier, call centier, výpomoc Okresným úradom v rôznych formách, v rámci dobrovoľných hasičov a ďalšie.

Študenti FBI sú členmi Slovenského Červeného kríža (SČK), Územného spolku Žilina. Vytvorili miestny spolok SČK pri FBI, prostredníctvom ktorého sa v súvislosti s ochorením COVID – 19 venujú nielen šitiu rúšok (od zháňania materiálu až po samotnú distribúciu konkrétnym objednávateľom), ale i meraním telesnej teploty pri vstupe do FNsP ŽILINA, distribúciou potravinovej pomoci sociálne slabším občanom a mnohým ďalším činnostiam.

Fakulta humanitných vied (FHV) začala pracovať na projekte „Pomoci Rodičom“ pri vypracúvaní úloh ich detí - žiakov základných a stredných škôl. Prostredníctvom siete Cvičných škôl FHV UNIZA plánuje osloviť rodičov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostatočne venovať svojim deťom pri vypracúvaní a kontrole zadaní svojich detí.

Rodičia budú môcť osloviť vybraných dobrovoľníkov – študentov učiteľských študijných programov FHV UNIZA, ktorí im s uvedeným pomôžu. Študentka FHV vytvára webstránku vasalekarnicka.sk, ktorá bude slúžiť ako porovnávač cien a dostupnosti produktov v našich najvyhľadávanejších lekárňach. Chce tak zjednodušiť nákupné rozhodovanie ľudí a podporiť online predaj, aby ľudia nenakupovali vo veľkom počte v kamenných lekárňach.

Veľa študentov, absolventov a zamestnancov UNIZA sa zapojilo nielen do 3D tlače, v rámci projektov a organizácií alebo na základe vyhlásených výziev ministerstva, ale pomáhajú aj ako jednotlivci, kamaráti, rodinní príbuzní a dobrovoľníci. Prostredníctvom moderných technológií, sociálnych sietí, internetu, telefónu, ale aj vlastnou prítomnosťou.

Šijú rúška, poskytujú potravinovú pomoc, darujú krv, pomáhajú v núdzi a v nestabilite, psychicky podporujú. Svojimi činmi konajú lokálne, ale myslia aj globálne. Uvedomujú si, že je dôležité sa nielen učiť, ale predovšetkým tieto vedomosti použiť v praxi. Samostatne a aj v tímoch. Tvorivosť, produktivita a efektivita, inžinierske riešenia sú kľúčom k zlepšeniu životov všetkých ľudí. 

„Študenti aj zamestnanci UNIZA vedia vyhľadávať podstatné informácie, majú praktické skúsenosti aj z projektov v priemyselných firmách, získavajú cenné benefity pre svoju profesijnú kariéru, vytvárajú nové veci, sú tvoriví a vynaliezaví. Som na nich veľmi hrdý,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

598 zdieľaní
Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline

Dopravný servis
Nemocničná
Policajná hliadka
16:54
Rajecká cesta
Kolóna
16:10
Hlinská
Kolóna
15:57
Strečno
Jama na ceste
15:45
Rajecká cesta
Kolóna
15:37
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.