Dnes najčítanejšie
Deti popíjali alkohol na zastávke v centre mesta, rodičia si ich vyzdvihli na mestskej polícii

03 apríl 2020 - 19:14

Pri rekonštrukcii a prístavbe Chaty pod Chlebom bolo nariadené posudzovanie EIA

Foto: Pri rekonštrukcii a prístavbe Chaty pod Chlebom bolo nariadené posudzovanie EIA
Foto: wikimedia.org - Michal Klajban

Projekt rekonštrukcie a prístavby Chaty pod Chlebom bude musieť byť posudzovaný z hľadiska vplyvov na životné prostredie (environmental impact assessment - EIA), rozhodlo o tom dnes Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Podnet na posudzovanie podalo Združenie domových samospráv, využilo k tomu ustanovenie zákona, ktoré umožňuje učiniť písomné podanie komukoľvek.

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva na ministerstve dnes nariadila po preskúmaní podnetu vykonanie posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Štátny orgán v Banskej Bystrici vydal opačné stanovisko 

Ešte minulý rok vydala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v Banskej Bystrici stanovisko bez pochybností o vplyvoch rekonštrukcie a prístavby na chránené územie.

Voči tomu namietal správca konkrétneho chráneného územia, kde sa zámer rieši - teda v Malej Fatre. Správa NP Malá Fatra tiež upozornila, že v podobných prípadoch si ŠOP SR vyžiada podklady práve od miestneho správcu.

Chatu pod Chlebom dnes vlastní bývalý poslanec a primátor Martina Andrej Hrnčiar. V parlamente bol zástupcom strany Most-Híd, ktorá mala zároveň na poste ministra životného prostredia svojho nominanta Lászlóa Sólymosa.  

Miestny správca nesúhlasil, malo nastať posudzovanie EIA

Správcovia NP Malá Fatra sa vyjadrovali k rekonštrukcii a prístavbe Chaty pod Chlebom na základe žiadosti Okresného úradu v Martine. V stanovisku konštatovali, že s ohľadom na charakter stavby a jej lokalizáciu môže mať výstavba v navrhovanom rozsahu, a s ňou súvisiace činnosti ako pešia turistika či skialpinizmus, negatívny vplyv na predmet ochrany. 

Zároveň odporúčali vydať nesúhlasné stanovisko. To by v praxi znamenalo nariadenie začatia posudzovania EIA, tento verdikt zvrátila nadriadená organizácia z Banskej Bystrice.

Prostredie okolo Chaty pod Chlebom je zaradené do Ekologického funkčného priestoru pre tetrova hlucháňa v návrhu dokumentu zvanom Program starostlivosti o chránené vtácie územie Malá Fatra.  

Súčasná kapacita nepostačuje 

Dnes Chata pod Chlebom nedokáže pokryť potreby turistickej oblasti, preto plánuje prestavbou a prístavbou zvýšiť kapacitu turistickej ubytovne, bufetu a zázemia.

V novom mieste by mohlo byť zrealizované aj stanovisko horskej služby, ktoré má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti v celej turistickej zóne. 

Stanovisko k podnetu podal v decembri aj Ján Budaj, ktorý je dnes ministrom životného prostredia. Spolu s kolegami Jánom Maroszom a Eduardom Hegerom deklarovali svoje námietky:

„Dôvodmi boli obavy z negatívneho vplyvu navrhovanej činnosti na mimoriadne vzácne biotopy európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v dotknutom území, z fragmentácie areálu a zvýšeného vyrušovania chránených, európsky významných druhov živočíchov, nejasnosť dopravnej dostupnosti navrhovanej činnosti, čistiarne odpadových vôd a celoročnej prevádzky navrhovanej činnosti.“  

Negatívne vplyvy nevedia vylúčiť, preto ich nechajú posúdiť 

Ministerstvo po preštudovaní podnetu a doručených stanovísk dospelo k názoru, že nie je možné vylúčiť negatívne vplyvy v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie a prístavby Chaty pod Chlebom.

Zatraktívnenie poskytovaných služieb by mohlo viesť k zvýšeniu návštevnosti, čo môže vyvolať negatívne vplyvy - napríklad vyrušovanie chránených biotopov v bezprostrednom aj širšom okolí dotknutého územia a s tým súvisiace ich poškodzovanie:

„V rámci rozhodovania MŽP SR taktiež zohľadnilo miesto realizácie navrhovanej činnosti, ktorým je územie európsky aj národne chránené. Vzhľadom na citlivosť a vysokú ochranu dotknutého územia MŽP SR zastáva názor, že vzhľadom na očakávané vplyvy súvisiace so samotným priebehom rekonštrukcie a prístavby (ktoré môžu byť samotné rušivé aj keď len dočasného charakteru) a taktiež s prevádzkou (napr. uvedené v odseku vyššie) je nevyhnutné dôkladne vyhodnotiť samotnú únosnosť dotknutého územia, ktorú však s ohľadom na účel zákona nie je možné dostatočne a preukazne vyhodnotiť v rámci konania o podnete,“ dodáva v rozhodnutí ministerstvo. 

Celé rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.
117 zdieľaní

Dopravný servis
Rajecká cesta
Stacionárny radar
19:29
Nemocničná
Policajná hliadka
16:54
Rajecká cesta
Kolóna
16:10
Hlinská
Kolóna
15:57
Strečno
Jama na ceste
15:45
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.