Dnes najčítanejšie
VIDEO: Aktuálne zábery rozostavanej rýchlostnej cesty R3 na Orave, ktorá bude slúžiť ako obchvat Tvrdošína

30 marec 2020 - 17:16

V meste Žilina otvoria dva zberné dvory, podnikatelia majú možnosť zníženia poplatkov za odpad

Foto: V meste Žilina otvoria dva zberné dvory, podnikatelia majú možnosť zníženia poplatkov za odpad
Foto: Google Maps

V meste Žilina sa od dnešného dňa otvárajú dva zberné dvory. Na základe nových opatrení ústredného krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 29. marca, budú otvorené zberne odpadov na ulici Jánošíková a v mestskej časti Považský Chlmec.

Návštevníci zberných dvorom musia pri vstupe využívať ochranné rúška a rukavice, dodržiavať bezpečné odstupy, min. 2 metre. Vstup bude regulovaný, do haly zberne bude možný vstupovať len po jednom. Obsluha zberne bude mať k dispozícii dezinfekčné prostriedky.

Mesto Žilina otvorilo v pondelok 30. marca Krízové centrum, ktorého úlohou bude pomáhať najohrozenejším skupinám obyvateľstva. Sústreďovať sa v ňom budú všetky podporné činnosti pre seniorov, občanov v sociálnej núdzi či karanténe, ktorí potrebujú pomoc.

Mestský úrad v Žiline oznamuje všetkým právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré museli z dôvodu mimoriadnych opatrení zatvoriť svoje prevádzky a kancelárie, a budú si uplatňovať zníženie poplatku za komunálny odpad za prerušené obdobie, že je potrebné nahlásiť na adresu marta.moravcova@zilina.sk začiatok prerušenia vývozu odpadu, aby bola požiadavka zaslaná zberovej spoločnosti.

Po skončení mimoriadnej situácie je potrebné zaslať vyplnené tlačivo „Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad“, prípadne vyplniť a odoslať e-tlačivo. Do žiadosti je potrebné uviesť číslo platobného výmeru, presný termín prerušenia vývozu od - do, ktorý bude potvrdený zberovou spoločnosťou. Na základe vyplneného tlačiva správca dane spracuje dodatočný platobný výmer.

Nájomníkom v mestských bytových jednotkách i nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta Žilina, spravované ŽILBYT, s.r.o., ktorí sú v 14 dňovej povinnej karanténe sa odporúča, aby v záujme ochrany zdravia pracovníkov správcovskej spoločnosti ŽILBYT a dodávateľských firiem o uvedenej skutočnosti informovali správcovskú spoločnosť ŽILBYT na tel. čísle: 0905 303 050, rovnako je k dispozícii e-mailová adresa: info@zilbyt.sk.

Všetky dôležité informácie nájdete na stránkach:Zdroj: Mesto Žilina


Dopravný servis
Bytčická
Jama na ceste
12:44
Strečno
Kolóna
12:40
Hálkova
Kolóna
12:38
Závodská cesta
Kolóna
12:29
Mostná
Iné nebezpečenstvo
12:27
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia