Dnes najčítanejšie
Vyše štvrtina pozitívnych PCR testov za včera je zo Žilinského kraja, opäť prevládajú nezaočkovaní
COVID-19 vývoj situácie v kraji

04 marec 2020 - 14:00

Paušálne odmeny pre poslancov v Žiline primátor nepodpísal, namieta rozpor so zákonom

Foto:  Paušálne odmeny pre poslancov v Žiline primátor nepodpísal, namieta rozpor so zákonom
Foto: ilustračné

Na februárovom zasadnutí plánovali žilinskí poslanci pridať k vlastnej odmene za výkon funkcie aj náhradu v podobe paušálnych výdavkov, primátor schválené uznesenie nepodpísal. Dôvodom je jeho nesúlad so zákonom.

Spolu 16 poslancov mestského zastupiteľstva predložilo návrh na rozšírenie paušálnych náhrad, ktoré by pokryli náklady na cestovanie, telefón, ošatné, internetové pripojenie alebo tlač materiálov. K aktuálnej výške odmeny by poslanci dostali ďalších 60 percent z nej - teda približne 180 eur.

Dnes je výška mesačnej odmeny poslanca v Žiline na úrovni jednej dvanástiny platu primátora, čo v absolútnej hodnote predstavuje sumu 298,91 eur. K tomu majú poslanci nárok na príspevok na mobilný telefón vo výške 15 eur.

Vo volebnom obvode č.8 s vysokým počtom mestských častí aj na náhradu výdavkov na cestovanie na úrovni 70 eur. Odmena poslancov môže narásť aj v prípade, že sobášia. Návrh uznesenia počítal aj s úpravou výšky ďalších odmien, napríklad pre členov komisií alebo práve sobášiacich. 

V Prešove paušálne náhrady vyplácajú, uzneseniu primátor pozastavil výkon

Mesto Prešov je jediným medzi krajskými, kde takýto typ náhrad poslancom vyplácajú. Primátor uznesenie nepodpísal a tým pozastavil jeho výkon, keďže zákon nešpecifikuje možnosť vyplácania paušálnych náhrad.  :

„Zásady odmeňovania poslancov obsahujú okrem iného aj úpravu paušálnych náhrad výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca. Odmeňovanie poslancov pri výkone funkcie upravuje § 25 ods. 5 a 8 zákona č. 369/1990 Zb., pričom žiadne z ustanovení zákona neupravuje paušálne náhrady výdavkov poslancov a ani neobsahuje ustanovenie, ktoré by splnomocňovalo mestské zastupiteľstvo na úpravu takýchto výdavkov v podzákonnej norme, ktorými sú zásady odmeňovania poslancov. Zásady odmeňovania poslancov v schválenej podobe tak upravujú finančné nároky poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline nad rámec zákona a sú teda v rozpore s ním, čo je aj dôvod, pre ktorý sa primátor rozhodol predmetné uznesenie nepodpísať,“ spresnil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Priamo na zastupiteľstve komunikovali tieto výhrady smerom k poslancom aj vedúci odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline Radoslav Machan a hlavná kontrolórka mesta Vlasta Grajciarová.

Primátor aj hlavná kontrolórka na rokovaní vyjadrili presvedčenie, že súčasná výška odmeny poslancov je nízka. Fiabáne zároveň dodal, že ak poslanci nájdu legitímny spôsob jej zvýšenia, bude s ním súhlasiť. Jednou z ciest by mohla byť aj novela zákona, ktorým sa riadi odmeňovanie, z dielne novozvoleného parlamentu.Dopravný servis
Strečno
Policajná hliadka
19:12
Stráža
Kolóna
19:10
Strečno
Jama na ceste
18:22
Strečno
Jama na ceste
17:56
Oškerda
Kolóna
17:56
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia