Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Odborári plánujú blokovať Košickú v Žiline, chcú poukázať na životnú úroveň obyvateľov Slovenska
COVID-19 vývoj situácie v kraji

19 február 2020 - 14:49

V špeciálnej prezenčnej odbornej knižnici Považského múzea sa uskutoční deň otvorených dverí

Súčasťou Považského múzea v Žiline je špeciálna prezenčná odborná knižnica s bohatým fondom viac ako 12 000 knižničných jednotiek, z toho viac ako 300 starých tlačí do roku 1918. Fond tvorí spoločenskovedná, prírodovedná a vlastivedná literatúra. Disponuje množstvom zborníkov a periodickej literatúry z histórie, archeológie, geológie, botaniky, zoológie, dopravy, národopisu a budovaným fondom z drotárstva a dejín dopravy.

Značný záujem verejnosti je o Vlastivedné zborníky Považia, ktoré vychádzajú z edičnej činnosti múzea a knižnica disponuje kompletnou edíciou. „Možno v nich nájsť odborné články, ktoré sú výsledkami výskumu z oblasti spoločenských a prírodných vied v regióne Horného Považia. Zborníky majú dlhoročnú tradíciu, tento rok vyšlo už 29. číslo,“ približuje knihovníčka Janka Sakalová.

Knižnicu využívajú najmä študenti, ale tiež odborná verejnosť, pretože umožňuje prístup k informáciám s komplexným pohľadom na región Horného Považia. Návštevníci knižnice majú k dispozícii online katalóg, prostredníctvom ktorého môžu získať potrebné informácie.

V stredu 4. marca 2020 sa uskutoční Deň otvorených dverí

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa v špeciálnej prezenčnej odbornej knižnici uskutoční v stredu 4. marca 2020 Deň otvorených dverí. Záujemcovia sú vítaní od 8.00 do 17.00 hod.

„V tomto čase sa môžu bližšie oboznámiť so špecifickým typom knižnice, výnimočným knižničným fondom a službami, ktoré poskytujeme. Nahliadnu do starých tlačí zo 17. a 18. storočia, uvidia vzácne diela od Mateja Bela s unikátnymi ilustráciami a odhalia tak tajomstvá, ktoré skrývajú historické knihy. Okrem toho budú čitatelia pri bezplatnej registrácii odmenení zaujímavou publikáciou,“ pozýva J. Sakalová. 

Miesto: Považské múzeum v Žiline
Dátum: 04.03.2020 - 08:00    17:00Dopravný servis
Strečno
Iné nebezpečenstvo
20:39
Strečno
Zver pri ceste
20:27
Stráža
Policajná hliadka
19:37
Oškerda
Kolóna
19:00
Hričovská
Policajná hliadka
18:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia