Dnes najčítanejšie
Za včerajší deň evidujú 21 nových prípadov nákazy COVID-19, z toho tri v Žilinskom kraji

18 február 2020 - 14:02

Nové študijné odbory v kraji: Digitálne služby v športe či inteligentné technológie

Foto: Nové študijné odbory v kraji: Digitálne služby v športe či inteligentné technológie
Foto: Žilinský samosprávny kraj

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja každoročne aktualizujú ponuku odborov, v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 pribudne možnosť štúdia napríklad digitálnych služieb v športe alebo inteligentných technológií. Rozširovaním ponuky a pridávaním odborov reaguje župa na potreby trhu práce.

„Každoročne prinášame bohatú ponuku študijných a učebných odborov, ktoré sú zárukou pre naplnenie predstáv budúcich stredoškolákov a ich rodičov. V nasledujúcom roku otvárame štyri nové odbory a ďalšie tri odbory sú v experimentálnom testovaní,“ uviedla riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová. 

Dva nové odbory mechanik číslicovo riadených strojov a programátor obrábacích a zváracích strojov otvára Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši.

Na základe potrieb trhu práce vzišla aj požiadavka na spoluprácu v oblasti spracovania plastov, preto škola zaháji experimentálne overovanie študijného odboru technik spracovania plastov a rovnako odbor vyššieho odborného štúdia špecialista spracovania plastov, ktorý bude pripravovať ľudí na vyššom stupni vzdelania. 

Nové odbory aj v Martine, Kysuckom Novom Meste a Žiline

Nový je aj odbor technik energetických zariadení budov na Spojenej škole v Martine, kde sa budú pripravovať odborníci v oblasti elektroinštalácií, ich montáži, či diagnostiky. Digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe ponúka jediná Stredná športová škola v kraji, organizačná zložka Spojenej školy v Žiline.

V rovnakej IT oblasti rozširuje ponuku vzdelávania Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste študijným odborom inteligentné technológie (experiment), ktorým reaguje na najnovšie trendy a požiadavky zamestnávateľov smerujúce k jednotnému digitálnemu trhu a Industry 4.0. 

Veľký dôraz kraj kladie na podporu a rozvoj odborného vzdelávania. „Duálne vzdelávanie je cesta, ako zatraktívniť štúdium odborných predmetov a zároveň pripraviť mladých ľudí pre trh práce. Preto sa teším rastúcemu záujmu o tento typ vzdelávania, v minulom roku sme boli spomedzi ôsmich krajov na druhom mieste počte zapojených študentov,“ doplnila županka Erika Jurinová.

V duálnom vzdelávaní bolo minulý rok zapojených viac ako 1200 žiakov

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania vzdeláva spolu 1281 žiakov v 19 stredných odborných školách u 127 zamestnávateľov. Župa tento mesiac otvorila už v poradí štrnáste centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP).

Žilinský samosprávny kraj a stredné školy v jeho pôsobnosti reagujú na meniace sa potreby trhu práce ako i záujem mladých ľudí.

Zdroj: ŽSK

„Našim cieľom je zabezpečiť vzdelávací proces na kvalitnej úrovni. Preto kladieme dôraz na odbornosť pedagogických kolektívov a moderné materiálno-technické zabezpečenie škôl. To sa snažíme pokrývať ako z rozpočtu kraja, tak aj z európskych finančných zdrojov, či rôznych grantov,“ dodala županka.

Aktuálne je rozbehnutá modernizácia dvanástich stredných odborných škôl, na niektorých z nich sa už pracuje, ďalšie sú v procese verejného obstarávania.

Záujemcovia o odbory s talentovými skúškami majú už len pár dní

Prihlášky na stredoškolské štúdium je možné predkladať do 10. apríla 2020. Na štúdium v odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (tzv. talentové skúšky) je skrátený termín prihlasovania a to do 20. februára.   

Bez prijímacích skúšok môžu byť na štúdium prijatí iba uchádzači, ktorí majú záujem o učebné odbory (dĺžka štúdia 3 roky) a rovnako tí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (toto sa nevzťahuje na školu, ktorá vyžaduje talentové skúšky).

V tomto školskom roku je termín konania celoslovenského certifikačného testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl - Testovania 9 (monitoru)  1. apríla 2020 (náhradný termín 15.04.2020).     

Kompletná ponuka aktuálnych študijných a učebných odborov, ktoré ponúkajú pre školský rok 2020/2021 stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti, bude zverejnená od 20.2.2020 na webovom sídle ŽSK v linku odbor školstva a športu - možnosti štúdia.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

18 zdieľaní
Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj

Dopravný servis
Považský Chlmec
Stacionárny radar
16:28
Horný Hričov
Stacionárny radar
16:25
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
14:14
Svedernik
Dopravná nehoda
13:57
Horný Hričov
Zver pri ceste
13:55
Zobraziť aktuálne hlásenia