Dnes najčítanejšie
ZOZNAM: Od stredy 27. januára sa sprísňujú opatrenia, polícia bude intenzívne kontrolovať ich dodržiavanie

17 február 2020 - 10:45

Schválené: Sad SNP v Žiline sa stane obecným chráneným územím, výstavba tu nebude možná

Sad Slovenského národného povstania v Žiline zostane mestským parkom bez stavebných zásahov, dostane štatút obecného chráneného územia. Návrh dnes odobrili poslanci na 12. zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Na území o rozlohe približne 1,9 hektára nevzniknú nadzemné ani podzemné stavby s výnimkou drobnej architektúry, inžinierskych sietí či osvetlenia a komunikácií.

Dôvodom toho, prečo návrh predložila dvojica poslancov práve v tomto čase, je plánovaná kaviareň. O jej umiestnení bude rozhodovať aj zmena územného plánu, ktorú budú mať na stole poslanci na tomto istom zasadnutí.

„Nateraz je tu v rámci urbanisticko-krajinárskej štúdie plánovaná výstavba kaviarne, v minulosti tu bola snaha presadiť výstavbu podzemného parkoviska a nie je možné vylúčiť, že sad by sa mohol v budúcnosti stať záujmom developerov - či už v nadzemnej alebo v podzemnej časti,“ spresnil predkladateľ Marek Richter. 

Vymedzenie obecne chráneného územia Sadu SNP. Zdroj: zilina.sk

Zákaz výstavby sa bude týkať aj mestských pozemkov pri budove bývalého TESCA, kde žiadal v rámci vyrovnania podnikateľ George Trabelssie zriadenie vecného bremena pre výstavbu.

Chýbajúcu kaviareň môže vyriešiť pojazdné riešenie, v auguste minulého roku začala na susednom Námestí Andreja Hlinku v tesnej blízkosti parku fungovať pojazdná kaviareň.  

 

Po podpise uznesenia predloží Mestský úrad v Žiline podklady k zápisu osobitne chránenej časti prírody a krajiny do štátneho zoznamu, následne správa katastra vyznačí toto chránené územie aj s ochranným pásmom do 30 dní.

Pre návštevníkov parku sa týmto uznesením nič výrazné nemení, v teréne pribudnú tabuľky s oznámením. Za návrh hlasovalo 20 prítomných poslancov, proti bol jeden a desiati sa zdržali.

Zakázaná činnosť v obecnom chránenom území: 

a) budovať nadzemné alebo podzemné stavby okrem objektov drobnej architektúry (mobiliárov, výtvarných diel, vodných prvkov), vedení inžinierskych sietí, trolejových vedení, dopravných značení, svetelných signalizácií, verejného osvetlenia, miestnych komunikácií, peších a cyklistických komunikácií, spevnených plôch,
b) umiestňovať predajné stánky okrem pojazdných kaviarní,
c) vchádzať a stáť s motorovým vozidlom mimo miestnych komunikácií a vyhradených plôch okrem vlastníka a správcu pri zabezpečovaní kontroly a údržby alebo osoby poverenej vlastníkom pri vykonávaní určených úloh,
d) odcudzovať, ničiť, trhať, lámať, orezávať alebo inak poškodzovať všetky vývojové štádia rastlín a drevín, s výnimkou vlastníka a správcu pri zabezpečovaní kontroly a údržby,
e) znečisťovať trávniky, záhony a ostatné plochy zelene,
f) zakladať ohne, táboriť a využívať plochy zelene na nocovanie,
g) vstupovať do kvetinových záhonov, krovitých porastov s výnimkou zabezpečovania ich údržby,
h) umiestňovať reklamné stavby a reklamné zariadenia okrem propagačných zariadení propagujúcich akciu počas jej trvania. 

Činnosť vyžadujúca súhlas mesta v obecnom chránenom území 

a) budovanie miestnych komunikácií, peších a cyklistických komunikácií, spevnených plôch,
b) budovanie objektov drobnej architektúry (mobiliárov, výtvarných diel, vodných prvkov),
c) budovanie vedení inžinierskych sietí, trolejových vedení, dopravných značení, svetelných signalizácií a verejného osvetlenia,
d) rekonštrukcie stavieb, pri ktorých dochádza k zmenám ich vonkajšieho vzhľadu, plošnej rozlohy a výškových pomerov,
e) výsadba a odstraňovanie drevín a iných porastov, funkčné zmeny plôch zelene,
f) organizovanie verejných športových, spoločenských a iných verejnosti prístupných podujatí,
g) realizovanie výkopových prác, vykonávanie opráv alebo rekonštrukcií inžinierskych sietí,
h) uskladňovať (aj dočasne) stavebný materiál, umiestňovať informačné zariadenia, exteriérové sedenia, prípadne iné zariadenia,
i) umiestnenie pojazdných kaviarní,
j) použitie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty.
1399 reakcií


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Prekážka na ceste
22:08
Bytčica, Dlhá
Policajná hliadka
21:29
Lavobrezná
Stacionárny radar
18:44
Hričovská
Dopravná nehoda
17:57
Strečno
Kolóna
17:30
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia