Dnes najčítanejšie
Auto so skupinou mladíkov narazilo do stromov, dopravnú nehodu neprežil 17-ročný muž
COVID-19 vývoj situácie v kraji

16 február 2020 - 17:20

Pre projekt cyklotrasy Žilina - Vrútky - Martin bolo vydané právoplatné záverečné stanovisko

Projekt výstavby cyklodopravnej trasy medzi mestami Žilina a Martin je opäť bližšie k realizácii. Vybudovať bezpečnú cestu pre cyklistov, ktorá povedie mimo frekventovanej štátnej cesty prvej triedy I/18, má v záujme Žilinský samosprávny kraj. Ten ako navrhovateľ v roku 2016 požiadal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, o vydanie odborného stanoviska.

Vo veci sa začalo posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie, ktoré prebiehalo takmer štyri roky. Dňa 20. decembra 2019 bolo vydané záverečné stanovisko posudzovania EIA (Environmental Impact Assessment). Zo 14 doručených stanovísk nebolo ani jedno nesúhlasné v rámci situovania celej cyklotrasy.

V piatok 31. januára 2020 nadobudlo toto záverečné stanovisko, vydané Okresným úradom v Žiline, oficiálnu právoplatnosť. Všetky dokumenty k posudzovaniu sú verejne dostupné na stránke www.enviroportal.sk a verejnosť má aj možnosť nahliadnuť do nich osobne na Mestskom úrade v Žiline.


Cieľom projektu, ktorý vychádza z vládneho dokumentu Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy v Slovenskej republike, je zaistiť bezpečnú spojnicu cyklotrasou v úseku Žilina - Vrútky - Martin. Navrhovaná trasa v dĺžke viac ako 16 kilometrov bude slúžiť verejnosti a jej využívanie prispeje k čiastočnému odľahčeniu automobilovej dopravy. Termín začatia výstavby je predpokladaný v roku 2021, trvanie sa odhaduje na 18 mesiacov.

„V rámci procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa v správe o hodnotení činnosti porovnávali nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala) a navrhované 2 realizačné varianty (označené ako 1 a 2). Z priebehu procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné  prostredie vyplynulo, že je možné súhlasiť s realizáciou navrhovaného realizačného variantu 2, za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI.,“ uvádza záverečné stanovisko.


Dopravný servis
Strečno
Hmla
10:28
Cesta I/64
Stacionárny radar
09:08
Brodno
Práca na ceste
08:11
Košická
Hmla
07:11
Strečno
Jama na ceste
07:11
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia