Dnes najčítanejšie
Žilinský kraj sa pripravuje na zimnú údržbu ciest, náklady oproti minulému roku stúpnu o 1,8 milióna

15 február 2020 - 17:49

Mesto Žilina zrevitalizuje vnútroblok na Hájiku, pribudnú športoviská, zeleň aj miniamfiteáter

Mesto Žilina pripravuje revitalizáciu vnútrobloku na ulici Georgesa Lannuriena na sídlisku Hájik. Na projekt využije financie vo výške približne 191 000 eur, pričom sumu viac ako 182 000 eur získa formou nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva, v ktorej mesto Žilina uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, bola zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách, a to najmä budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a tiež zavádzaním systémových prvkov na znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku.

Stavebné práce sa zamerajú na opravu už existujúcich spevnených plôch a vybudovanie nových chodníkov a športovísk. V rámci drobnej architektúry samospráva dobuduje prvky, ktoré by spríjemňovali pohyb a pobyt obyvateľom mesta. Dôležitou súčasťou bude aj výsadba zelene.

Revitalizácia by mala vytvoriť lepšie podmienky na aktívne trávenie voľného času

V rámci realizácie mesto odstráni nezdravé a poškodené dreviny, zrekonštruuje chodníky, osadí mobiliár a vybuduje športové zóny pre všetky vekové kategórie. Konkrétne dôjde k oprave zničeného trávnika vo výmere 160 m2, nahradeniu betónovej plochy v rozlohe 110 m2 trávnatou, k výsadbe 280 kusov krov, 11 kusov popínaviek, vytvoreniu zelenej strechy nad prístreškom pre mamičky pri ihrisku.

Pôvodné preliezky a hojdačky pre deti budú zachované a doplnené o nové, pribudne miniamfiteáter so stavanou šmýkačkou a lezeckou stenou. Novinkou bude aj športovisko pre workout, ktoré vznikne na mieste nevyužívaného pieskoviska.

Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
10:59
Vysokoškolákov
Dopravná nehoda
10:39
Hričovská
Policajná hliadka
10:25
Koňhora
Práca na ceste
10:07
Budatínska Lehota
Kolóna
10:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina