Dnes najčítanejšie
Žilinskí mestskí policajti vypátrali troch mužov podozrivých z falšovania bankoviek

14 február 2020 - 10:49

Kto separuje, platí menej. Poslanci v Žiline budú riešiť ekonomickú motiváciu triedenia odpadu

Foto: Kto separuje, platí menej. Poslanci v Žiline budú riešiť ekonomickú motiváciu triedenia odpadu
Foto: ilustračné - Mesto Žilina

Rozlíšiť obyvateľov Žiliny, ktorí separujú a ekonomicky ich zvýhodniť oproti zvyšnej neseparujúcej časti. S týmto zámerom zavedenia ekonomických motivačných nástrojov na zlepšenie triedenia odpadu sa budú zaoberať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí v pondelok. Dôvodov pre podobné opatrenie v oblasti odpadového hospodárstva je niekoľko. 

Okrem ochrany prírody sú to aj ekonomické aspekty, keďže mestu násobne vzrastie poplatok za uloženie jednej tony zmesového odpadu. V roku 2018 zaplatil mestský rozpočet za každých 1000 kilogramov príspevok do envirofondu na úrovni 5 eur, v roku 2021 to už bude v rovnakej skupine vytriedenosti viac ako trojnásobok - 18 eur.

Sadzbu poplatku definuje zákon a odvíja sa od úrovne vytriedenia. Jej výška dnes predstavuje v Žiline približne 41 percent. Úroveň sadzby tak ovplyvňujú spôsobom vyhadzovania smetí samotní obyvatelia.

V aktuálne nastavenom systéme paušálneho poplatku pre všetkých poctiví separujúci doplácajú na tých, ktorí odpad netriedia. Do roku 2035 budeme musieť triediť aspoň 65 percent odpadu tak, aby sme naplnili smernice Európskej únie. 

zdroj: zakonypreludi.sk

Riešením má byť podľa mestského poslanca Martina Kapitulíka a Jaroslavy Gažovej, členky komisie životného prostredia, zavedenie nástrojov ekonomickej motivácie. Na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline preto predkladajú návrh na schválenie zámeru týkajúceho sa separovania.

Podľa neho by v prípade schválenia mal prednosta Mestského úradu v Žiline v spolupráci s Odborom správy verejného priestranstva a životného prostredia, zmluvnými partnermi mesta v oblasti odpadového hospodárstva a odborníkmi, vypracovať štúdiu ako podklad pre možnosti zavedenia finančných motivačných nástrojov.

„Od tohto roka si ľudia za smeti priplatia. A ak nezačneme vo veľkom triediť odpad, poplatok sa bude výrazne zvyšovať aj v ďalších rokoch. Cena za uloženie odpadu na skládke sa totiž odvíja od miery vytriedenia odpadu. Čím viac odpadu vytriedime, tým menej mesto zaplatí za skládkovanie a opačne. Poplatok za odpad však platia všetci rovnako bez ohľadu na to, či triedia alebo nie. Tento systém je nespravodlivý, vedie k zvyšovaniu poplatku pre všetkých a demotivuje tých, ktorí zodpovedne odpad triedia,“ uviedol Kapitulík.

Poslanec odhaduje, že aj pre ďalšie povinnosti, akými budú napríklad zavedenie mechanicko-biologickej úpravy nevytriedeného odpadu a zavedenie triedeného zberu biologického odpadu, môže v najbližších rokoch stúpnuť poplatok za smeti až na úroveň 40 eur ročne za osobu. V aktuálnom roku zaplatíme za odpad 27,60 eur po tom, ako zastupiteľstvo minulý rok sadzbu zdvihlo. 

Dva prístupy k možnému riešeniu ekonomickej motivácie 

Spôsob riešenia zámeru sa v slovenských podmienkach môže líšiť, prekladatelia vidia dva možné varianty - systém zliav z poplatku, ktorý je možné uplatniť pri vrecovom zbere odpadu a systém množstevného zberu zmesového odpadu, pri ktorom si určuje frekvenciu odpadu pre nádoby skupina obyvateľov samostatne. 

„Na vrece s triedeným zberom by napríklad nalepili nálepku s jedinečným QR kódom,  podľa ktorého by sme vedeli identifikovať pôvodcu odpadu a vyhodnotiť nárok obyvateľov na zľavu z poplatku. Ide o pomerne jednoduchý systém – smetiari oscanujú kód na vreci s triedeným zberom a presne vieme, kto a v akej miere separuje. Na sídliskách je to komplikovanejšie, ale vďaka moderným technológiám to vieme riešiť aj tam. V zahraničí za týmto účelom používajú rôzne RFID čipy pri kontajnerových stojiskách, resp. na polopodzemných kontajneroch a podobne,“ spresňuje Kapitulík prvý možný prístup.

Predkladatelia návrhu Martin Kapitulík a Jaroslava Gažová. Zdroj: M.K.

Druhý by kopíroval dnes funkčné riešenie pre právnické osoby, v ktorom si firmy samé objednávajú veľkosť odpadového kontajneru aj frekvenciu vývozu. V praxi tak platia len za to, čo vyhodia do zmesového odpadu a ak separujú, tento objem je takmer zákonite nižší.

„V Žiline sa dnes platí paušálny poplatok bez ohľadu na to, koľko zmesového komunálneho odpadu vyprodukujete. Je to nespravodlivé a doplácajú na to najmä tí zodpovední ľudia, ktorí odpad triedia, resp. produkujú odpadu menej,“ uzatvoril poslanec. 

K schváleniu predkladaného materiálu vydali kladné stanoviská komisia územného plánovania a výstavby a komisia životného prostredia, ak by prešiel, zmien vo všeobecne záväzných nariadeniach by sme sa mohli dočkať v časovom horizonte dvanástich mesiacov. 
721 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Stacionárny radar
07:28
Lavobrezná
Policajná hliadka
07:26
Strečno
Policajná hliadka
07:26
Belá
Dopravná nehoda
07:14
Strečno
Prekážka na ceste
07:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia