Dnes najčítanejšie
Dizajn, vernostný program a sortiment: Nová Lekáreň Poštová na Vlčincoch so zaujímavým konceptom

10 február 2020 - 16:46
INZERCIA

V Žiline sa otvára nový študijný program s unikátnou kombináciou Informatika a riadenie

Foto: V Žiline sa otvára nový študijný program s unikátnou kombináciou Informatika a riadenie
Foto: FRI UNIZA

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) otvára v akademickom roku 2020/2021 nový bakalársky študijný program informatika a riadenie. Tento študijný program bol pripravený na základe 30 ročných skúseností v odbornej príprave úspešných informatikov a manažérov a na základe požiadaviek podnikovej praxe.

V súvislosti s rastúcim významom informatiky v riadení moderného podniku, v súčasnom digitálnom svete rastú aj požiadavky na odborníkov, ktorí disponujú znalosťami ako z oblasti informatiky, tak aj riadenia podniku. Novootvorený študijný program tak reaguje na požiadavky podnikovej praxe a ponúka vhodnú kombináciu znalostí z oboch oblastí. 

Nový bakalársky študijný program informatika a riadenie nadväzuje na úspech svojho predchodcu, a to študijný program informačné a riadiace systémy, ktorého absolventi sú úspešne zamestnaní vo firmách po celom svete (Google, Microsoft, IBM, Sygic, Siemens…). 

Študenti sa budú môcť špecializovať už po prvom roku štúdia

V rámci štúdia nového študijného programu študent absolvuje predmety z viacerých oblastí, ako sú napríklad podniková informatika, softvérové inžinierstvo, testovanie softvéru a programovanie, riadenie podniku, webové technológie, tvorba mobilných aplikácií, počítačové siete, modelovanie a optimalizácia, podnikové informačné systémy, či základy podnikania.

Veľkou výhodou tohto študijného programu je možnosť špecializácie už po prvom roku štúdia. Na základe svojich preferencií sa študent môže rozhodnúť venovať viac informatike alebo viac oblasti riadenia podniku (manažmentu) s využitím moderných informačných technológií. 

Informatika zohráva čoraz väčšiu úlohu na celkovej úspešnosti podniku na trhu. Prepojenie štúdia informatiky a riadenia umožní uchádzačovi stať sa úspešným IT špecialistom, programátorom, IT manažérom, vývojárom mobilných aplikácií, testerom, vedúcim projektových tímov, správcom počítačových sietí, analytikom informačných systémov, tím-lídrom, programátorom webových aplikácií, či IT konzultantom.

Možnosť bezplatnej prípravy na získanie priemyselných certifikátov Cisco Certified Network Associate v rámci štúdia. Zdroj: FRI UNIZA

Po skončení štúdia na bakalárskom stupni môže absolvent študijného programu informatika a riadenie ďalej pokračovať na niektorom z inžinierskych študijných programov, ktoré Fakulta riadenia a informatiky UNIZA ponúka. Ak sa študent chce viac zamerať na informatiku a informačné systémy, môže si vybrať študijný program informačné systémy alebo inteligentné informačné systémy. Ak sa chce venovať viac riadeniu podnikov, môže pokračovať na inžinierskom študijnom programe informačný manažment.

Výborné technické vybavenie fakulty, ako aj spolupráca s poprednými spoločnosťami v oblasti IT a manažmentu vytvárajú pre štúdium ideálne prostredie. Fakulta riadenia a informatiky UNIZA má v oblasti podpory nového študijného programu informatika a riadenie nadviazanú intenzívnu spoluprácu s viacerými spoločnosťami, ako sú napríklad IBM, Kros, GlobalLogic, Scheidt&Bachmann, Accenture, Avast, Softec, Siemens…

Podpísanie memoranda o porozumení so spoločnosťou IBM. Zdroj: FRI UNIZA

Záujemci o štúdium si môžu podať elektronickú prihlášku do 31. marca. Ďalšie informácie o novom študijnom programe radi poskytneme e-mailom alebo priamo na Dni otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13. februára o 10:00 h. na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Jeho bohatý program si môžete pozrieť TU.  

Prihlášku je možné podať aj na ostatné atraktívne študijné programy: informatika, manažment, počítačové inžinierstvo, informačné a sieťové technológie (bakalárske štúdium), informačné systémy, inteligentné informačné systémy, biomedicínska informatika, informačný manažment, aplikované sieťové inžinierstvo, počítačové inžinierstvo (inžinierske štúdium).  

Viac informácií o možnostiach štúdia na FRI UNIZA a jeho výhodách nájdete na stránke www.budfri.sk

Ďalšie informácie o FRI UNIZA: 
Web: www.fri.uniza.sk, FB: @FRIuniza, Instagram: @budfri.sk, Youtube: budfri.sk

491 zdieľaní
Zdroj: PR FRI UNIZA

Dopravný servis
Brodno
Prekážka na ceste
01:11
Vranie
Prekážka na ceste
23:42
Košická
Stacionárny radar
23:37
Košická
Policajná hliadka
22:27
Lavobrezná
Dopravná nehoda
21:53
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia