Dnes najčítanejšie
V piatok pribudlo 290 prípadov koronavírusu, najviac nakazených v Žilinskom kraji je na Orave

07 február 2020 - 16:51

Hustejšia MHD v Žiline? O návrhu zvýšenia intenzity niektorých spojov rozhodnú poslanci

Foto: Hustejšia MHD v Žiline? O návrhu zvýšenia intenzity niektorých spojov rozhodnú poslanci
Foto: ilustračné

Na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline budú poslanci rozhodovať aj o bode programu s názvom Plán zhustenia spojov na linkách MHD, ktorý predkladajú riaditeľ a dopravno-prevádzkový námestník Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ). Materiál predstavuje plánované zvýšenie intenzity na vybraných spojoch hromadnej dopravy v Žiline.

„Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 253/2019 predkladá Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. plán na zhustenie intervalov spojov na linkách MHD od roku 2020.Všetky navrhované etapy sú podmienené dostatočnými zdrojmi na ich realizáciu.  Tieto zmeny budú realizované len vtedy, ak si ich objednávateľ u dopravcu objedná a tieto budú finančne kryté, či už z tržieb dopravcu alebo z príspevku objednávateľa,“ spresňuje dôvodová správa k návrhu. 

Už v roku 2019 došlo k zvýšeniu počtu spojov na linkách 3,4,6,14,16 a 67. Hustejšie intervaly pomôžu skrátiť čas prepravy aj riešiť niektoré sťažnosti cestujúcich na nadväznosť spojov prímestskej autobusovej či železničnej dopravy.

Proces zhustenia navrhujú predstavitelia DPMŽ realizovať postupne v piatich etapách, prvá by mohla prísť už v apríli. Nadviazala by na realizované zhusťovanie v roku 2019 a týkala by sa liniek 4,5,14 a 67. 

1. etapa – od 1.4.2020  

Linky č.4 a 14 - zhustenie intervalov počas pracovných dní v čase prepravného sedla (8:00 až 13:00) z 20 minút na 15 minút a v čase (19:00 až 22:00) z 30 minút na 20 minút s cieľom zabezpečiť nadväznosť prestupov z liniek 6 a 16 na linky 4 a 14.  

„V súčasnosti je v tomto období na týchto linkách rozdielny interval (20 minút vs. 15 minút), čím dochádza k dlhým čakacím dobám pri prestupoch, snahou je mať všetky nosné trolejbusové linky s rovnakým intervalom, aby bolo zabezpečené lepšie „vzájomné prekladanie“ odchodov spojov jednotlivých liniek, čím sa skráti čas čakania pri prestupoch medzi linkami, 15 minútový interval by tak mali linky č. 3, 4, 6 a 14 a výhľadovo aj č.5,“ dodávajú predkladatelia.

Linka č.5 - zhustenie intervalov počas pracovných dní z 20 minút na 15 minút s cieľom zabezpečiť nadväznosť prestupov z ostatných liniek, linka má dlhodobo stúpajúci objem prepravených cestujúcich a spája 3 sídliská s fakultnou nemocnicou, plavárňou, zároveň prechádza okolo obchodného centra. 

Linka č.67 (obsluha Vodného diela Žilina) - zhustenie intervalov spojov zo 120 na 90 minút na Vodné dielo vo víkendovom režime a zavedenie ponuky obsluhy Vodného diela aj počas pracovných dní od 1.4 do 30.9. v popoludňajších hodinách v 90 minútovom intervale.

2. etapa – od 1.7.2020

Linka č.5 - zhustenie intervalov počas prázdninových dní z 30 minút na 20 minút, zhustenie intervalov počas víkendových dní z 30 minút na 20 minút,

Linka č.67 (obsluha Vodného diela Žilina) - zhustenie intervalov spojov počas letných mesiacov júl a august zo 120 na 60 minút na Vodné dielo počas prázdninových dní aj vo víkendovom režime, keďže DPMŽ eviduje zvýšený dopyt cestujúcich po dopravnej obslužnosti oddychovej zóny Vodného diela Žilina.

3. etapa – od 1.10.2020

Linka č. 22 (Brodno – Budatín – Žel. stanica – Aupark – Rajecká – Bytčica) - navýšenie počtu spojov počas pracovných dní v čase prepravnej špičky (6:00 až 8:00 a od 13:30 do 16:30) na 5 spojov za hodinu, zrovnomernenie odchodov spojov –pravidelný/taktový interval, skrátenie celkového času cestovania vrátane prestupov na iné linky, zvýšená ponuka spojov pre študentov dochádzajúcich do Bytčice, zvýšená ponuka spojov aj pre určitú časť obyvateľov Vrania (využívajú prechod z Vrania cez lávku do Brodna na zastávku Brodňanská), posilní sa spojenie zo žel. stanice do zóny ľahkého priemyslu na Rajeckej ceste.

Všetky navrhované zmeny nájdete v materiáli nižšie:
194 zdieľaní

Dopravný servis
Bytčica
Uzavretá cesta
03:15
Rajecké Teplice
Uzavretá cesta
03:07
Bytčica
Uzavretá cesta
03:07
Rudinka
Zver pri ceste
01:38
Na Horevaží
Dopravná nehoda
21:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia