Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: V trnovskom esíčku narazilo ďalšie osobné auto, posádku previezli do nemocnice

20 január 2020 - 15:58

Koše na separovanie odpadu v centre Žiliny chýbajú, dôvodom je podľa mesta málo rezidentov

Foto: Koše na separovanie odpadu v centre Žiliny chýbajú, dôvodom je podľa mesta málo rezidentov
Foto: V centre Žiliny je nádob na separovanie málo, jednou z lokalít je Sad na Studničkách

Odpadové hospodárstvo patrí aj v Žiline medzi súčasti riadenia mesta, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť a finančné prostriedky. V minulom roku rezonovala u verejnosti najmä téma zvyšovania poplatku za komunálny odpad, ku ktorému pristúpila väčšina miest a obcí vrátane Žiliny.

Celkové náklady na správu odpadu v Žiline by mali tento rok presiahnuť sumu 3,5 milióna eur. Takmer polovicu z nich zhltne zber a vývoz komunálneho odpadu fyzických osôb, radnica pripravuje otvorenie dvoch nových zberných dvorov.

Výrazne stúpa cena za uloženie odpadu, ktoré platí mesto a podľa vyhlášky sa odvíja aj od úrovne jeho vytriedenia:

„Pristupovať zodpovedne k triedeniu odpadu v domácnostiach je cesta, ktorá je z hľadiska budúcnosti jednak najviac ekonomická, ale aj šetrná k životnému prostrediu. Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu sa podľa dnes platnej legislatívy totiž tvoria najmä podľa percentuálnej úrovne triedenia komunálneho odpadu v obciach a mestách,“ uviedol ešte v novembri primátor Žiliny Peter Fiabáne. 

Vytriedením ovplyvňujú náklady samotní obyvatelia

Pre fyzické osoby stúpla cena poplatku za komunálny odpad o tridsať percent, prvýkrát sa to prejaví v platbe tento rok - bude na úrovni 27,60 eur. Mestám výrazne rastú náklady spojené s uložením odpadu, ešte v roku 2018 platila Žilina príspevok do envirofondu len približne 5 eur za tonu odpadu, tento rok to už bude 12 a od roku 2021 až 18 eur za tonu.

Žilinská samospráva tak reálne v roku 2021 a každom ďalšom zaplatí takmer štvornásobok sumy spred dvoch rokov. Ako môžete vidieť v tabuľke nižšie, sadzba závisí od vytriedenosti. Tá sa v Žiline pohybuje približne na úrovni 41 percent. Výšku platieb tak ovplyvňujú svojim triedením priamo obyvatelia. 

zdroj: zakonypreludi.sk

Napriek tomu majú Žilinčania žijúci v centre málo možností separovať. S výnimkou niekoľkých lokalít a smetných nádob v obchodných centrách, tu prakticky nenájdete koše na separovaný odpad.

Prednedávnom síce vznikli priamo v centre polopodzemné kontajnery, sú však súčasť developerského projektu WellPark, ktorý sa nachádza medzi mestským úradom a Sadom na Studničkách.

Polopodzemné kontajnery vybudoval developer projektu WellPark.

V centre je málo rezidentov, firmy si musia zaistiť odpad vo vlastnej réžii

Dôvodom absencie možností pre separovanie priamo v historickom centre je podľa mesta vysoký podiel právnických osôb. Tie by mohli zber využívať napriek tomu, že si ho majú zaobstarať na vlastné náklady. Dnes ale reálne nevedia v centre separovať napríklad ani turisti, ktorí sa pohybujú najčastejšie práve v historickej časti Žiliny:

„Nakoľko v centre mesta Žilina je malý počet rezidentov (fyzických osôb), neuvažujeme o pridelení nádob na triedený zber do tejto časti. V centrálnej časti mesta sa nachádza veľké množstvo prevádzok, ktoré si realizáciu triedeného zberu musia riešiť sami a na vlastné náklady. Mesto zabezpečuje triedený zber iba pre fyzické osoby a nie pre právnické. Najbližšie stojisko pre fyzické osoby máme pri parku Studničky, kde nádoby na triedený zber využívajú na svoj odpad právnické osoby,“ potvrdil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík. 

Radnica pripravuje podľa slov hovorcu v centre a na verejných priestranstvách výmenu malých smetných nádob, z ktorých časť je dnes v zlom technickom stave. Už v blízkej dobe by mala byť vyhlásená súťaž: „V súčasnosti prebieha spracovanie podkladov pre vyhlásenie procesu verejného obstarávania pre zabezpečenie – obnovu, resp. výmenu malých smetných nádob.“ 


 


Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

9 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Prekážka na ceste
21:55
Rajecká cesta
Policajná hliadka
19:23
Horný Hričov
Policajná hliadka
16:38
Mojšova Lúčka
Iné nebezpečenstvo
15:24
Rosinská cesta
Policajná hliadka
15:22
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia