Dnes najčítanejšie
Poslanec za Solinky použil mestské peniaze na nákup kvetináčov pred vlastnú budovu na Bôriku

16 december 2019 - 13:46

Desiatky dobrovoľníkov, väčšinou z radov študentov, pomáhali na Orave s udržiavaním rašelinísk

Foto: Desiatky dobrovoľníkov, väčšinou z radov študentov, pomáhali na Orave s udržiavaním rašelinísk
Foto: sopsr.sk

Počas jesene pracujú správcovia z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava na ochranných opatreniach, medzi ktoré patrí napríklad odstraňovanie náletov drevín či zlepšovanie hydrických podmienok rašelinísk. Veľká väčšina z nich je dlhodobo negatívne ovplyvňovaná ľudskou činnosťou, týka sa to aj lužných lesov a vlhkých lúk. 

Väčšina rašelinísk je dnes rôznym spôsobom odvodnená, čo spôsobuje pokles hladiny podzemnej vody, následkom čoho rašeliniská v suchých letných mesiacoch presychajú. Tento stav vyhovuje tzv. pionierskym drevinám (breza, vŕba, krušina), ktoré postupne obsadzujú tieto narušené biotopy.

„Prevažne je táto situácia spôsobená odvodnením, ktoré bolo na Orave masívne vykonávané prevažne v druhej polovici minulého storočia. Dôvodom bolo zúrodnenie do vtedy len málo využívaných pozemkov. Dnes, kedy bojujeme o zachovanie najcennejších častí prírody na Orave nám tieto historické zásahy zväzujú ruky a s ich následkami budeme bojovať ešte niekoľko desaťročí,“ dodávajú správcovia z CHKO Horná Orava. 

Žiaľ z veľmi obmedzeným rozpočtom je situácia častokrát kritická a tak nám tento rok opäť pomohlo niekoľko desiatok dobrovoľníkov, prevažne z radov študentov. Tí cez udržiavace práce začiatkom mesiaca pomohli zachovať vzácne prírodné bohatstvo:

„Poďakovať sa chceme touto cestou študentom a hlavne pedagógom z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove, Strednej odbornej škole podnikania a služieb v Námestove a Základnej škole v Kline, či iným dobrovoľníkom, ktorý priložili ruku k dielu. Absolventi spomenutých škôl nám pomáhali pri kosení, hrabaní, trhaní, kopaní, štikaní, sekaní, či nosení aby nám pomohli udržať bohatstvo našej prírody nie len pre nás, ale aj pre ďalšie generácie, pretože situácia v ktorej sa nachádzajú naše mokrade ja naozaj kritická,“ vysvetľujú ochranári z Oravy.

Rašeliniská kedysi predstavovali celé komplexy o výmerách desiatok až stoviek hektárov. Dnes z ich pôvodnej výmery ostalo len torzo. Najväčšie rašeliniská na Orave boli zaplavené po dostavbe Oravskej priehrady, ďalšie rašelinisko Rudné, ktoré sa nachádza za obcou Suchá hora bolo zničené veľkoplošnou ťažbou rašeliny. Ostatné podľahli odvodneniu pre účely hospodárenia, či výstavby.

„Na Orave teda ostalo pri optimistickom pohľade okolo 800 ha rašelinísk, z ktorých je ale väčšina v nepriaznivom stave. Zachrániť ich môže iba obnova vodného režimu nie len priamo v rašeliniskách, ale aj v ich širšom okolí. Pre tie, ktoré zarastajú drevinami, alebo trávami, ktoré profitujú z ich odvodnenia treba kosiť niekedy aj dva krát ročne. Všetky tieto činnosti by si zaslúžili náležitý vedecký dohľad, aby sme prostriedky na ich obnovu využili efektívne,“ dodal botanik Mgr. Ivan Šustr z CHKO Horná Orava.
Zdroj: CHKO Horná Orava


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
21:29
Závodská cesta
Policajná hliadka
20:54
Hričovská
Prekážka na ceste
19:29
Koňhora
Kolóna
19:14
Rudinka
Kolóna
18:38
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina