Dnes najčítanejšie
Na streche hradbového kostola v Turí objavili správu vo fľaši od borovičky

29 november 2019 - 14:22

Riaditeľka Oravskej galérie Eva Ľuptáková získala Cenu Mariána Várossa za celoživotnú prácu

Foto: Riaditeľka Oravskej galérie Eva Ľuptáková získala Cenu Mariána Várossa za celoživotnú prácu
Foto: Oravská Galéria

Čerstvou držiteľkou Ceny Mariána Várossa sa stala historička umenia PhDr. Eva Ľuptáková, kurátorka výstav, kustódka zbierok a od roku 1984 riaditeľka Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Je autorkou koncepcie a generálnou komisárkou expozícií umenia 15.-20. stor. zo zbierok OG v Župnom dome a Dolnom Kubíne,  pripravila rad autorských výstav slovenského výtvarného umenia na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku, profiluje výstavnú dramaturgiu Oravskej galérie a štvrté desaťročia buduje jej zbierkový fond.

Organizovala medzinárodné sympóziá maľby, vďaka ktorým sa podarilo do zbierok OG získať darom diela od autorov z Poľska, Francúzska, Kanady, Česka a Slovenska. Pôsobila ako členka alebo predsedníčka rôznych výborov, poradných orgánov, komisií, umeleckých združení, redakčnej rady časopisu, Rady galérií Slovenska a pod. Externe prednášala na Vysokej škole výtvarných umení.

V roku 2010 sa stala Osobnosťou roka 2009 a získala Cenu primátora Mesta Dolný Kubín za mimoriadne zásluhy v kultúrnom rozvoji mesta. V roku 2011 sa umiestnila na treťom mieste v súťaži „Výnimočné ženy Žilinského kraja”, v kategórii Veda - umenie, ktorý vyhlasuje Národný projekt - Inštitút rodovej rovnosti

V roku 2014 jej bola udelená Cena ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2013 za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry. Pod jej vedením získala niekoľko významných ocenení aj Oravská galéria, jedným z nich je titul Galéria roka 2015. Titul je udeľovaný za komplexný profesionálny prístup k činnosti galérie a za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných galerijných činností, ktoré sú v súlade s jej profiláciou a špecializáciou

Cena Mariána Várossa (ďalej len Cena) sa udeľuje zásadne autorovi a iba výnimočne autorskému kolektívu, ktorého dielo, alebo súbor študijných prác jednoznačne prispieva k rozvoju umenovedy na Slovensku.  Je ocenením a odmenou tvorivých prác v oblasti výtvarnej teórie, kritiky a histórie. 

Marián Váross patril medzi našich najvýraznejších umenovedcov a práve jeho meno nesie cena, ktorú od roku 1993 udeľuje Asociácia teoretikov, kritikov a historikov umenia na Slovensku v spolupráci s Fondom výtvarných umení na počesť tohto významného teoretika a propagátora výtvarného umenia. 

Cenu Mariána Várossa za rok 2018 prevzala PhDr. Eva Ľuptáková dňa 27. novembra 2019 z rúk predsedkyne Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia, pani PhDr. Dagmar Srnenskej, PhD. za doterajšiu celoživotnú umenovednú, publikačnú, výstavnú, organizačnú a metodickú činnosť v odbore dejín výtvarného umenia a rozvoja galerijnej práce.

Prítomnosť popredných slovenských historičiek a historikov umenia a výtvarných umelcov bola potvrdením vážnosti udeľovanej ceny. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja - pán podpredseda ŽSK a zároveň poslanec NR SR Milan Laurenčík, riaditeľ odboru kultúry ŽSK Martin Hromada a Katarína Kľučková, odborná referentka - manažérka kultúry- odboru kultúry.

PhDr. Eva Ľuptáková je uznávanou a rešpektovanou autoritou v oblasti teórie, histórie umenia a galerijníctva. Vedie Oravskú galériu už vyše 30 rokov ( od roku 1984) a je jednou z mála osobností, neoddeliteľne spätých s kultúrou tohto regiónu, ktoré ju výrazným spôsobom profilujú. Svojím vysokým pracovným nasadením a osobnou zanietenosťou dlhodobo určuje odborné smerovanie inštitúcie a je inšpiráciou aj pre svojich kolegov.

Jej dlhoročná odborná práca, ktorá zahŕňa rozsiahlu kurátorskú prácu i publikačnú činnosť, významnou mierou prispieva k zmapovaniu slovenského výtvarného umenia. To sa vzťahuje aj k jej práci na poli nadobúdania zbierok, výstavnej dramaturgie a ostatných odborných galerijných činností, ktoré postihujú všetky oblasti jej špecializácie - slovenské ľudové a insitné umenie, staré umenie 14. - 19. storočia a výtvarné umenie 20. storočia až po súčasnosť. 
Zdroj: TS Oravská Galéria


Dopravný servis
Lavobrezná
Práca na ceste
07:00
Krasňany
Kolóna
06:59
Koňhora
Kolóna
06:43
Budatínska Lehota
Kolóna
06:40
Svedernik
Policajná hliadka
06:38
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina