Dnes najčítanejšie
Od 10. mája bude Slovensko ružové, po úzkom kontakte s pozitívnym budú výnimky z izolácie

18 november 2019 - 11:24

Na Žilinskej univerzite ponúkajú „Double degree“ štúdium v spolupráci s University of Catania

Foto: Na Žilinskej univerzite ponúkajú „Double degree“ štúdium v spolupráci s University of Catania
Foto: FEIT UNIZA

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinská univerzita (FEIT UNIZA) ponúka štúdium v „Double degree“ programe s University of Catania (UNICA) v Taliansku na Sicílii. Spoločný študijný program je navrhnutý a zostavený na základe skúsenosti profesorov z obidvoch univerzít, ako aj odborníkov z praxe tak, aby študenti počas štúdia na obidvoch univerzitách získali komplexné vzdelanie. 

Ponúkané štúdium „Double degree“ je realizované v anglickom jazyku a poskytuje vzdelávanie v inžinierskom štúdiu v spoločnom študijnom odbore „Elektrotechnika“ pre študijné programy „Výkonové elektronické systémy“ a „Elektrické pohony“. Detailnejšie informácie súvisiace s realizáciou vzdelávania sú k dispozícií v blogu.

Podmienkou úspešného ukončenia štúdia je absolvovanie polovice z dvojročného inžinierskeho štúdia, t. j. dvoch semestrov na University of Catania v Taliansku (letný semester prvého ročníka inžinierskeho štúdia a zimný semester druhého ročníka inžinierskeho štúdia) a zvyšné semestre na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na Slovensku.

Počas štúdia bude študent pracovať na svojej diplomovej práci pod vedením dvoch vedúcich diplomovej práce, po jednom z každej inštitúcie, pričom po úspešnom absolvovaní štúdia získa absolvent titul „Inžinier“ z oboch univerzít.

Výhodou takéhoto štúdia je, absolvovanie dvojročného inžinierskeho štúdia na dvoch školách súčasne, ale zanedbateľné nie sú ani pridané hodnoty, ktoré takéto samotné štúdium prináša. Ide o získavanie skúseností od uznávaných zahraničných pedagógov, zlepšenie jazykovej úrovne, spoznávanie novej kultúry a krajiny, či spoznávanie sa so zahraničnými študentami z rôznych krajín z celého sveta. 

V súčasnosti prebieha výber študentov na FEIT UNIZA, ktorí sa zapoja do tohto „Double degree“ štúdia. V Žiline študujú už druhý semester štyria študenti z Katánie. Ich názory sa dozviete v rámci reportáže FEIT Spravodajstva: 

Vyjadrenie k „Double degree“ vzdelávaniu poskytol prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy FEIT UNIZA prof. Ing. Peter Brída, PhD.:

„FEIT UNIZA ponúka vzdelávanie európskeho typu, ktoré umožňuje študentom nadobudnúť vedomosti a zručnosti v špecifických oblastiach, ktoré ponúkajú obe partnerské univerzity. Štúdium v rámci Double Degree programu je výborná príležitosť pre študentov ako zvýšiť svoju cenu nielen na slovenskom, ale aj medzinárodnom trhu práce, nakoľko po úspešnom ukončení štúdia získava študent diplom inžiniera na oboch univerzitách. Tento program otvára dvere novým možnostiam a je určený hlavne pre aktívne sa rozvíjajúcich študentov, ktorí sa neboja výziev a radi spolupracujú aj nad rámec bežných študentských povinností.“ 

69 reakcií
Zdroj: FEIT UNIZA


Dopravný servis
Kotešová
Policajná hliadka
20:54
Terchová
Práca na ceste
20:53
Kotešová
Prekážka na ceste
20:27
Na Horevaží
Prekážka na ceste
20:26
Lavobrezná
Práca na ceste
20:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia