Dnes najčítanejšie
Na území Žilinského kraja hrozí povodeň, SHMÚ vydal hydrologické výstrahy pre viaceré okresy

29 október 2019 - 15:18

Žilina opäť hľadá hlavného architekta, výberové konanie bude mať aj verejnú časť

Foto: Žilina opäť hľadá hlavného architekta, výberové konanie bude mať aj verejnú časť
Foto: ilustračné - pixabay.org

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto riaditeľa alebo riaditeľky Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. Jeho úlohou bude riadiť rozpočtovú organizáciu ako koncepčné pracovisko zamerané na tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja mesta.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. novembra do 12.00 hodiny, dokedy je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Mestského úradu v Žiline písomnú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi a štruktúrovaným životopisom. Viac informácií o požiadavkách na kandidátov je k dispozícii vo zverejnenej výzve na internetovej stránke mesta či na kariérnych inzertných portáloch.   

Súčasťou výberového konania bude vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou, kde bude môcť prezentovať výsledky svojej odbornej činnosti, predloženú koncepciu rozvoja – vízie mesta Žilina a koncepciu organizačnej štruktúry. Na základe rozhodnutia komisie predloží primátor mesta Mestskému zastupiteľstvu v Žiline návrh vymenovať vybraného uchádzača na obdobie šiestich rokov do funkcie šéfa útvaru. 

Samospráva považuje ÚHA, ktorého vznik schválili v apríli poslanci, za kľúčový pri vytváraní koncepčných zmien v meste. „Jeho hlavnou úlohou bude zabezpečovať a garantovať rozvoj územia a dlhodobý rozvoj mesta. Je zároveň akýmsi partnerom pre developerov a pre všetkých, ktorí do Žiliny prichádzajú, chcú tu investovať a stavať. Útvar hlavného architekta bude zbierať dáta, na základe ktorých budeme pripravovať podklady pre územné rozhodnutia a strategické plány. Očakávam, že nový riaditeľ či riaditeľka bude sám iniciatívne prinášať návrhy v oblasti plánovania rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Na útvare by mali pracovať aj ďalší odborníci, napríklad architekt, urbanista, ekológ, krajinný architekt či dopravný inžinier. 

Nový riaditeľ ÚHA by mal byť manažér s jasnou predstavou o koncepcii rozvoja mesta Žilina s prehľadom v súčasných trendoch v oblasti mestských projektov a mestského plánovania. Okrem toho by mal mať aspoň päťročnú odbornú prax v architektúre, urbanizme alebo tvorbe verejných politík, znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania a skúsenosť s vedením pracovného kolektívu. K žiadosti na výberové konanie môžu záujemcovia priložiť aj portfólio urbanistických a architektonických prác. 
35 reakcií
Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
09:00
Strečno
Iné nebezpečenstvo
08:57
Strečno
Kolóna
08:52
Nemocničná
Prekážka na ceste
08:45
Strečno
Kolóna
08:41
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia