Dnes najčítanejšie
Na Košickej ulici v Žiline došlo k zrážke dvoch áut, začínajú sa tvoriť kolóny

22 október 2019 - 14:16

Mesto Žilina očakáva pokles príjmov o 1,7 milióna eur, zároveň rastú požiadavky na výdavky

Foto: Mesto Žilina očakáva pokles príjmov o 1,7 milióna eur, zároveň rastú požiadavky na výdavky
Foto: ilustračné

Pokles príjmov v pláne rozpočtu na budúci rok vo výške 1 747 000 eur očakáva mesto Žilina v súvislosti so zmenami zapríčinenými novelou zákona o dani z príjmov. Naviac mestu pribudli a naďalej pribúdajú ďalšie povinnosti, ktoré z rozpočtu odčerpajú viac financií, ako samospráva pôvodne plánovala. 

„Spomalený rast dane z príjmov fyzických osôb znamená väčšie napätie v rozpočte, keďže musíme pokrývať zvýšené nároky najmä v mzdovej oblasti, pri čistení a údržbe komunikácií, v oblasti príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, v preplácaní rekreačných poukazov a podobne. Nemôžeme sa pritom spoľahnúť na výrazne vyšší výnos dane z príjmov fyzických osôb, ako to bolo v minulých rokoch. Príjmy z podielových daní by nemali medziročne poklesnúť, ale ich rast bude spomalený vplyvom noviel legislatívy a premietne sa do rozpočtových príjmov aj v nasledujúcich rokoch. V mnohých prípadoch budeme musieť pomalší rast príjmov kompenzovať inými opatreniami,“ uviedol primátor Peter Fiabáne. 

V prípade nárastu minimálnej mzdy musí mesto počítať so zvyšovaním mzdových nákladov a v rozpočte na tento účel na budúci rok vyčleniť naviac o 1 909 000 eur. 

Dopady prijímania zákonných noviel v parlamente majú zásadný vplyv na rozpočet mesta v tomto aj v nasledujúcich rokoch. Napríklad z dôvodu zastavenia exekúcií starších ako päť rokov príde mesto Žilina o takmer 142 000 eur. Celkovo ide o 2 248 exekúcii, ktoré spadajú do rozsahu nového zákona. Ďalších približne 489 000 eur predstavujú potencionálne výpadky príjmov pre mestské spoločnosti po prijatí tejto exekučnej novely. 

Podľa novely zákona o pozemných komunikáciách, tzv. chodníkovej novely sa o obecné chodníky už nemusia starať ľudia z priľahlých domov, ale vlastníci alebo ich správcovia. Zmena zákona tak zvýšila nároky na samosprávy v oblasti údržby miestnych komunikácií. Mesto Žilina musí v rozpočte mesta na tento účel vyčleniť ďalších 320 000 eur.

Zabezpečenie rekreačných poukazov znamená pri plnom využití vo výdavkoch rozpočtu nárast o 185 000 eur. Opatrenia v súvislosti s obedmi zadarmo pre deti v školských jedálňach znamenajú pre mesto navýšenie bežných výdavkov o cca 62 000 eur z dôvodu nárastu výdavkov na nových zamestnancov.

Mestu pribudli aj ďalšie povinnosti v oblasti sociálnych vecí. Legislatívne úpravy zaviedli povinnosť pre samosprávy kompenzovať finančný príspevok za sociálne služby aj v prípade neverejných poskytovateľov, ak si ich klient vyberie. Rozpočet mesta bude potrebné v dôsledku týchto opatrení navýšiť o ďalších približne 70 000 eur.

Po zarátaní všetkých dopadov zákonných úprav bude budúcoročný rozpočet mesta Žilina zaťažený celkovo o sumu 4 924 000 eur.  

Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Strečno
Zver pri ceste
09:14
Strečno
Kolóna
09:12
Košická
Kolóna
09:09
Strečno
Kolóna
08:57
Strečno
Kolóna
08:45
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina