Dnes najčítanejšie
Na území Žilinského kraja hrozí povodeň, SHMÚ vydal hydrologické výstrahy pre viaceré okresy

21 október 2019 - 14:27

V Žilinskom kraji vznikne šesť nových ambulancií vďaka podpore Žilinskej župy

Foto: V Žilinskom kraji vznikne šesť nových ambulancií vďaka podpore Žilinskej župy
Foto: Novým lekárom dnes slávnostne odovzdali dekréty. Zdroj: ŽSK

Žilinský samosprávny kraj spustil ako prvý vlastný dotačný program na podporu nových lekárov. Kedže v kraji chýbajú najmä neurológovia, alergiológovia, oční lekári, reumatológovia, ale aj zubári, detskí špecialisti, či pediatri, do konca augusta mohli lekári žiadať o stabilizačný príspevok až vo výške 30 tisíc eur.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti patrí medzi najdôležitejšie kompetencie, ktoré Žilinský samosprávny kraj má. Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť však nie je samozrejmosťou a ľudia v odľahlejších regiónoch majú často problém nájsť svojho lekára. V niektorých oblastiach chýbajú špecialisti a asi tretina pediatrov má viac ako 65 rokov.

„Aj preto sme sa ako vôbec prvý kraj rozhodli spustiť vlastné dotačné programy na stabilizáciu lekárov a sestier. Finančne podporíme tých, ktorí sa rozhodli prevádzkovať svoje ambulancie v oblastiach a špecializáciách, kde je nedostatok lekárov,“ povedala županka Erika Jurinová.

Dotačným programom dala župa šancu mladým lekárom, ktorí v krátkom čase začnú poskytovať nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť ľuďom v kraji. „Dotáciu 150-tisíc eur sme rozdelili šiestim lekárom, ktorí sa zaväzujú šesť rokov udržať ambulancie vo svojom regióne. Sú to praktickí lekári aj špecialisti, ktorí v našom kraji chýbali,“ dodala županka.

Vďaka finančnej podpore vzniknú nové zubné ambulancie v Oravskom Veselom a v Kysuckom Novom Meste, ambulancia klinickej imunológie a alergológie v Bytči, endokrinologická ambulancia v Martine, angiologická ambulancia v Liptovskom Mikuláši a ambulancia všeobecného lekára v Liptovskom Hrádku.

„Prostriedky sú určené na materiálno-technické vybavenie ambulancie, ktoré je pre začínajúceho lekára často finančne náročné. Napríklad taká angiologická ambulancia potrebuje sonograf, zubár zas na výkon svojej funkcie drahé kreslo. Verím, že finančná pomoc od župy uľahčí lekárom štart,“ doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková. Župa od nových ambulancií očakáva kratšie čakacie doby na vyšetrenie a väčšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Prvých šesť ambulancií je podľa župy len začiatok. „Uvedomujeme si, že problém s chýbajúcimi lekármi teraz nekončí. Medzi obyvateľmi je naďalej dopyt po všeobecných lekároch, neurológoch,  ako aj iných špecialistoch. Je preto v našom záujme pokračovať a verím, že vďaka rozbehnutým motivačným programom odboru zdravotníctva ŽSK sa nám podarí zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov nášho kraja,“ uzavrela županka.
144 reakcií
Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj


Dopravný servis
Strečno
Policajná hliadka
18:28
Bratislavská
Iné nebezpečenstvo
18:23
Bratislavská
Dopravná nehoda
18:22
Obchodná
Práca na ceste
17:59
Hlavná, Bytčica
Práca na ceste
17:53
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia