Dnes najčítanejšie
Michal Dubovec je od 8. novembra nezvestný, naposledy ho videli v mieste bydliska

18 október 2019 - 15:43

Máte predmety súvisiace s Nežnou revolúciou v Žiline? Môžete ich darovať do zbierky Považského múzea

Dňa 17. novembra 2019 uplynie 30 rokov od vypuknutia Nežnej revolúcie, ktorá patrí k jednej z najdôležitejších historických udalostí v novodobých dejinách Slovenska. Sviatok obnovenia demokracie pripomenú aj sprievodné akcie, pri tejto príležitosti vyhlásilo Považské múzeum v Žiline zbierku predmetov, ktoré súvisia práve s Nežnou revolúciou.

Ak máte doma fotonegatívy, fotografie, videá, vlajky, odznaky, kľúče či iné predmety súvisiace s Nežnou revolúciou, môžete ich darovať do zbierky a pomôcť tak zachovať kultúrne hodnoty pre ďalšie generácie.

„Úlohou každého múzea je systematicky zhromažďovať, triediť, uchovávať, chrániť a vedecky spracovávať zbierkové predmety, ktoré dokumentujú spoločenský a kultúrny vývoj človeka a spoločnosti. Nežná revolúcia patrí k jedným z dôležitých medzníkov v našich dejinách, preto by sme veľmi radi mali zdokumentované a zachytené aj toto obdobie v našich zbierkach. Momentálne sa v historickom fonde nenachádzajú žiadne predmety zo spomínaného obdobia, z toho dôvodu sme vydali výzvu. Boli by sme vďační ľuďom, ktorí doma nájdu fotografie, videá, plagáty a iné predmety týkajúce sa novembra 1989 a rozhodnú sa ich darovať do múzeá, aby sa zachovali aj pre ďalšie generácie,“ vysvetlila historička Dominika Hlobíková.

V Považskom múzeu v Žiline sa nachádza viacero zbierok – historické, etnologické, zoologické, botanické, geologické, archeologické a drotárske. V historických zbierkach nájdeme aj viaceré pozoruhodné predmety, medzi najcennejšie patria exponáty viažuce sa priamo k dejinám mesta, ako sú napríklad katovské meče, dobový nábytok, predmety dennej potreby Čákiovcov, cechové pamiatky alebo plastiky z 15. storočia. Tie si návštevníci môžu pozrieť v novej archeologickej expozícii v Budatínskom hrade otvorenej od 20. októbra 2019.

Prispieť k zveľadeniu zbierky môžete darovaním aj vy: „Pre múzeum sú najzaujímavejšie také predmety, ktoré majú svoj “príbeh”, teda sú to predmety, o ktorých nám ich majitelia vedia povedať niečo viac, ako len to, že dlho ležali na povale. Napríklad fotografia z Nežnej revolúcie má pre nás výpovednú hodnotu, pretože zachytáva dobu, avšak ak nám majiteľ vie povedať, kto je na fotografii, za akých okolností fotka vznikla a podobne, tak takýto predmet má pre múzeum oveľa väčšiu výpovednú hodnotu a je pre nás vzácnejší,“ doplnila Hlobíková.

Ak sa podarí získať dostatok nových predmetov zachytávajúcich Nežnú revolúciu, bude múzeum uvažovať o výstave. Ak ich bude pomenej, tak budú verejnosti prezentované aspoň prostredníctvom článku. Ak vlastníte niečo zaujímavé a radi by ste to darovali múzeu, kontaktujte prosíme historičku Dominiku Hlobíkovú na tel. č. 041/5001511 alebo e-mailom na: hlobikova@pmza.sk.


Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

33 zdieľaní

Dopravný servis
Lavobrezná
Práca na ceste
22:38
Kvačalova
Policajná hliadka
22:14
Vranie
Prekážka na ceste
21:54
Strečno
Iné nebezpečenstvo
21:30
Strečno
Práca na ceste
21:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina