Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Na ceste medzi Žilinou a Vrútkami došlo k zrážke dvoch kamiónov, tvoria sa rozsiahle kolóny

16 október 2019 - 10:28

Železnice vyhlásili obstarávanie na infraštruktúru v uzle Žilina a okolí za viac ako 350 miliónov

Foto: Železnice vyhlásili obstarávanie na infraštruktúru v uzle Žilina a okolí za viac ako 350 miliónov
Foto: ilustračné
Sledujte aktuálne správy v skupine Telegram Sledovať Telegram

V úradnom vestníku Európskej únie pribudlo v utorok 15. októbra 2019 oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na stavebné práce na dostavbe zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina. Verejným obstarávateľom sú Železnice Slovenskej republiky.

Za modernizáciu úseku v dĺžke viac ako 16 kilometrov bola odhadovaná suma stanovená na 353 747 214.59 eur. Za viac ako 350 miliónov by mala byť zrekonštruovaná železničná infraštruktúra v nasledujúcom rozsahu:

  • Úsek Strážov-Žilina od km 199,200 modernizovanej trate Púchov - Žilina
  • ŽST Žilina
  • Úsek Žilina - Budatín od km 251,109 modernizovanej trate Žilina Krásno nad Kysucou
  • Úsek Žilina - Varín
  • Žilina - Teplička
  • ŽST Varín
  • Úsek Varín - Strečno po km 326,800 trate Žilina - Vrútky 

„Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko adriatického koridoru,“ spresňuje oznámenie.

Modernizácia zmení aj systém železničných staníc v Žiline a okolí

Po modernizácii by mala Železničná stanica Žilina obsiahnuť viacero súčasných staníc, obvodov a traťových úsekov - dôjde k spojeniu ŽST Žilina - zriaďovacej stanice, ŽST Žilina a Budatínskej spojky. Zriaďovaciu stanicu nahradí stanica Žilina Predmestie, ktorá bude slúžiť ako odbočná dopravovňa pre trať Budatínska spojka. 

„Pre osobnú dopravu bude ŽST Žilina - Predmestie vybavená dvojicou jednostranných nástupísk dĺžky 180 metrov s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich, s obrazovým a hlasovým informačným systémom, osvetlením a prístreškami pre cestujúcich. Nástupištia a podchod budú monitorované priemyselnými technologickými kamerami,“ spresňujú podklady k výzve.

Medzi kritéria modernizácie patrí zvýšenie rýchlosti na 160 km/hod., resp. na 120 km/hod, prestavba železničných staníc pre dosiahnutie užitočných dĺžok koľají či peronizácia s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich a s úpravou komunikácií pre chodcov v priestoroch staníc a zastávok pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Takisto by malo dôjsť k odstráneniu úrovňových križovaní na hlavnej trati vybudovaním nových konštrukcií nadjazdov, podjazdov a podchodov so súvisiacimi cestnými komunikáciami. Modernizácia bude zahŕňať komplexnú rekonštrukciu trakčných vedení, rekonštrukciu silnoprúdových rozvodov, nové elektrické osvetlenie a elektrický ohrev výhybiek.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie v piatok 29. novembra 2019 o 08.30 hodine, odhadovaná doba trvania zákazky je 48 mesiacov. Dopravný servis
Terchová
Kolóna
16:30
Solinky, Pod hájom
Kolóna
16:30
Strečno
Kolóna
16:29
Mostná
Kolóna
16:28
Jozefa Miloslava Hurbana
Kolóna
16:26
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia