Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Okres Žilina sa nachádza s 0,71% medzi lepšími, opatrenia od 3. februára uvoľnia

11 október 2019 - 12:10

Tri mestské projekty nájomných bytov v Žiline sú v rôznych fázach, mesto musí vyriešiť financovanie

Foto: Tri mestské projekty nájomných bytov v Žiline sú v rôznych fázach, mesto musí vyriešiť financovanie
Foto: ilustračné - pixabay

Počet záujemcov o nájomné bývanie v Žiline neustále rastie, k 30. septembru 2019 bolo v poradovníku zaradených 273 osôb. Mesto aktuálne pripravuje 3 projekty výstavby bytov s celkovou kapacitou 128 bytových jednotiek, tie sú v rôznej fáze prípravy. Najbližšie k realizácii má 40 bytov na ulici Daniela Dlabača.

Pri projektoch Rudiny “Vural” a na ulici Predmestská 45 bude musieť mesto, spolu s poslancami, vyriešiť ich financovanie. Na nedávnom primátorskom dni uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne počas tlačového brífingu aj to, že žiadosti o byt sú jednou z najčastejších tém osobných stretnutí s občanmi.

Podľa platného VZN z roku 2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a príslušných pozmeňujúcich nariadení môže primátor prideliť časť bytov aj mimo odporúčaní komisie. V praxi tak môže riešiť najnevyhnutnejšie prípady. 

„Byty sa prideľujú podľa poradia v poradovníku žiadateľov. Primátor mesta môže rozhodnúť o pridelení nájomného bytu žiadateľovi z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu bez ohľadu na odporúčanie Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva. Takto však môže prideliť maximálne 30 % z celkového počtu pridelených nájomných bytov v predchádzajúcom kalendárnom roku s prihliadnutím na naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom sa skúma súčasná bytová situácia,“ spresnil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík. 

Nedostatok nájomného bývania je celoeurópsky problém, nízka mobilita škodí ekonomike

Nedostatok dostupného nájomného bývania je celoslovenský a celoeurópsky problém, na ktorý upozorňuje v správe aj združenie Housing Europe. Na Slovensku je podiel sociálnych nájomných bytov približne 3 percentá, čím výrazne zaostávame za celoeurópskym priemerom desiatich percent. 

Medzi hlavné problémy súčasného trhu s bývaním radí Housing Europe vysoký podiel súkromného vlastníctva, vysoké regionálne rozdiely v cenách nehnuteľností a vážny nedostatok dostupného nájomného bývania. Takáto kombinácia má pre ekonomiku niekoľko negatívnych efektov:

„Slovensko vykazuje jeden z najvyšších podielov mladých ľudí vo veku 25-34 rokov, ktorí stále žijú s ich rodičmi (57% verzus 28% priemer EÚ). Nedostatok nehnuteľností na prenájom limituje mladých ľudí pri prechode do podnájmu ako medzikroku k vlastnému bývaniu a zároveň udržiava ceny nájmu na vysokej úrovni, čím znižuje pracovnú mobilitu.“

V hlavnom meste, kde je problém ešte vypuklejší, oznámil začiatkom októbra mestským poslancom primátor Matúš Vallo plán vybudovať alebo projekčne rozrobiť aspoň 700 mestských nájomných bytov do konca volebného obdobia. Záujem budovať nájomné bývanie potvrdzuje aj mesto Žilina, v tomto roku však svoj bytový fond nenavýši.

„V záujme mesta je riešiť bytovú otázku aj vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet žiadostí o pridelenie nájomných bytov. Je otázkou dlhodobého časového horizontu uspieť v takýchto projektoch od fázy prípravy až po konečnú realizáciu. Mesto Žilina víta a vyhodnocuje každú možnosť na realizáciu výstavby nájomných bytov alebo ponuky už zrealizovaných projektov od developerov či súkromných investorov,“ uzavrel Miškovčík. 

Aktuálny stav projektov nájomného bývania v Žiline

ul. Daniela Dlabača (40 bytových jednotiek) – prebieha stavebné konanie pre vydanie stavebného povolenia. 

Rudiny „Vural“ (76 bytových jednotiek) – Novostavba bytového domu centrum Rudiny I. blog D a E, pre blog D – vydané územné rozhodnutie, riešia sa napojenia na inžinierske siete a tiež spôsob financovania. 

ul. Predmestská č. 45 (12 bytových jednotiek) - Územné rozhodnutie bolo vydané v máji 2019, aktuálne je v riešení projektová dokumentácia, stavebné povolenie, výber dodávateľa stavby a finančné krytie. 
25 reakcií


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
21:07
Strečno
Policajná hliadka
20:45
Fatranská
Stacionárny radar
20:07
Celulózka
Jama na ceste
18:55
Strečno
Prekážka na ceste
18:45
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia