Dnes najčítanejšie
Neznámy páchateľ podpálil kontajnery na viacerých miestach na Solinkách, poškodil šesť áut

07 október 2019 - 14:51

V prípade prestavby a prístavby Chaty pod Chlebom bol podaný podnet na zisťovacie konanie

Foto: V prípade prestavby a prístavby Chaty pod Chlebom bol podaný podnet na zisťovacie konanie
Foto: wikimedia.org - Michal Klajban

Minulý týždeň sme informovali o plánovanej rekonštrukcii a prístavbe Chaty pod Chlebom, ktorá vyvolala emócie. Správa NP Malá Fatra ako miestny správca chránenej oblasti totiž upozornila na to, že projekt odobrila kladným stanoviskom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v Banskej Bystrici aj bez posudzovania vplyvov na na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA).

Práve Správa NP Malá Fatra ešte predtým neodporučila vydať súhlasné stanovisko, čím sa fakticky mal prípad posudzovať podľa EIA.

Prostredie okolo Chaty pod Chlebom je zaradené do Ekologického funkčného priestoru pre tetrova hlucháňa v návrhu dokumentu zvanom Program starostlivosti o CHVÚ Malá Fatra. Ochranári chceli poznať bližšie vplyvy pripravovanej aktivity na predmet ochrany.

Riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody SR tvrdí, že stanovisko bolo vydané na základe oslovenia Okresným úradom v Žiline: „Preto zamestnanci ŠOP SR spravili obhliadku na mieste a situáciu vyhodnotili. Na základe obhliadky sa vydalo jedno jediné stanovisko pre Okresný úrad v Žiline. A toto stanovisko sa nijak nemenilo. O žiadnom inom stanovisku ŠOP SR nevie, ani mu nebolo doručené.“ 

Aktivita by nakoniec mala byť posudzovaná z hľadiska vplyvov na životné prostredie vďaka podnetu Združenia domových samospráv, ktoré využilo §19 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Ten spresňuje, že „príslušný orgán začne konanie o podnete z vlastného podnetu alebo na základe odôvodneného písomného podnetu. Odôvodnený písomný podnet je oprávnený podať ktokoľvek.“

Združenie ďalej spresňuje, že sa v plnom rozsahu stotožňuje so stanoviskom správy NP Malá Fatra a žiada predmetnú prestavbu a prístavbu Chaty pod Chlebom posúdiť v zisťovacom konaní. Jeho predstavitelia upozorňujú na to, že chata má aj historickú hodnotu:

„Nad rámec stanoviska S NP Malá Fatra uvádzame aj to, že samostná chata má pamiatkovú hodnotu a je potrebné posúdiť prestavbu a prístavbu z hľadiska pamiatkovej ochrany, nakoľko predstavuje významnú hmotnú pamiatku na horskú chatovú architektúru prvej polovice 20.storočia na Slovensku.“ 

Vizualizácie novej Chaty pod Chlebom zverejnil v reakcii na prvotný podnet ochranára Erika Baláža, podpredsedu strany SPOLU, jej majiteľ Andrej Hrnčiar, aktuálne poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň bývalý primátor mesta Martin. Hrnčiar je členom NR SR za stranu MOST-HÍD, ktorej predstaviteľ László Sólymos je ministrom životného prostredia.

„Predmetná vec tým získala nepríjemnú konotáciu možného politického straníckeho ovplyvňovania výsledku správneho konania na jednej strane a nepatričného politikárčenia a zneužívania témy ochrany na politikárčenie na strane druhej. Pri takýchto okolnostiach je predmet ochrany a problematika ochrany životného prostredia akoby len pozadím súboja individuálnych a straníckych záujmov; výsledkom sú pochybnosti. Združenie domových samospráv je toho názoru, že v danej veci je prvoradý záujem verejnosti na ochrane životného prostredia a právo verejnosti na úplné a presné informácie o jeho stave, príčinách a dôsledkoch ako vyplýva z čl.44 a čl.45 Ústavy SR, ktoré je potrebné odborne a nezávislo posúdiť,“ uzatvárajú v podnete predstavitelia združenia.  

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

56 zdieľaní

Dopravný servis
Košická
Policajná hliadka
23:27
Veľká Okružná
Policajná hliadka
20:56
Estakáda
Prekážka na ceste
18:43
Hričovská
Jama na ceste
18:29
Mojšova Lúčka
Kolóna
17:39
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina