Dnes najčítanejšie
Vo štvrtok večer zablúdila v Malej Fatre česká turistka s deťmi, skupinku našli horskí záchranári

02 október 2019 - 11:22

Genius Loci v Rosenfeldovom paláci: Rádioamatéri

Mestský rádioklub OM3KZA bol založený v septembri 1950 ako organizácia združujúca ľudí so záujmom o elektroniku a vysielanie na rádioamatérskych pásmach. Kto si raz postavil kryštálku, najjednoduchší prijímač, nikdy nezabudne na pocit, ktorý mu priniesol objav rádiových vĺn, radosť z fungujúceho prístroja postaveného vlastnými rukami, niečo z objaviteľského nadšenia Marconiho, Popova alebo Teslu.

Informácie o počiatkoch amatérskeho rádia na území Žiliny sú stratené v nenávratne. Známe je len to, že pred druhou svetovou vojnou bol v meste spojovací pluk a je dosť pravdepodobné, že tu pôsobil aj niekto, kto sa zaoberal aj vysielaním na amatérskych pásmach.

Z obdobia krátko po vojne sa tiež žiadne záznamy nezachovali. No skupina záujemcov o vysielanie určite existovala, keď v roku 1950 vznikol Mestský rádioklub, vtedy ešte pod patronátom ROH. Zakladateľský štatút alebo listina sa žiaľ nezachovali.

Hosťami moderovanej diskusie sú Mojmír Jagoš, Milan Zubácky a Branislav Kiša.
Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstupné zadarmo.

Miesto: Rosenfeldov palác Žilina
Dátum: 17.10.2019 - 17:00

9 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Práca na ceste
07:29
Bytčica
Uzavretá cesta
03:13
Strečno
Prekážka na ceste
23:38
Vranie
Stacionárny radar
23:30
Rudinka
Policajná hliadka
23:12
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia