Dnes najčítanejšie
K mítingom strany s odsúdeným rasistom na kandidátke zvolali v Žilinskom kraji protizhromaždenia

23 september 2019 - 11:52

Dnes zahájený 67. akademický rok na Žilinskej univerzite v Žiline bude v znamení zmien a noviniek

Foto: Dnes zahájený 67. akademický rok na Žilinskej univerzite v Žiline bude v znamení zmien a noviniek
Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Slávnostné otvorenie 67. akademického roka 2019/2020 Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutočnilo 23. septembra 2019 o 10.00 h v aule DATALAN.

V tomto akademickom roku sa bude na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojníckej fakulte, Fakulte elektrotechniky a informačných technológií, Stavebnej fakulte, Fakulte bezpečnostného inžinierstva, Fakulte riadenia a informatiky a Fakulte humanitných vied vzdelávať 7537 študentov vysokoškolského štúdia, z toho 2413 prvákov na bakalárskom stupni štúdia.

„Rozhodujúcim faktorom úspešnosti firiem je talent a kreativita ich pracovníkov. A práve to je jedna z výziev aj pre našu univerzitu - či budú mať naši absolventi schopnosť tvorivo a originálne myslieť. Univerzitné vzdelávanie musí mať elitnú úroveň, akceptovanú a uznávanú v praxi. Preto je pre nás v tomto čase dôležitý otvorený dialóg na tému: akou univerzitou sme a akou chceme byť,“ povedal na úvod svojho príhovoru prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD, rektor Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Rektor Jozef Jandačka počas príhovoru. Zdroj: TS UNIZA

Súčasne dodal, že jeho skromným želaním je, aby Žilinská univerzita v Žiline ako centrum vzdelanosti, nezávislého poznania a tvorivej činnosti mala svoju aktívnu pozíciu pri vytváraní občianskej spoločnosti a príprave mladých ľudí pre život.

Prehľadnejší systém prihlasovania, obnova internátov a granty pre vedu a výskum

Vo svojom príhovore spomenul aj významné míľniky minulého roku a taktiež poznamenal, že tento akademický rok bude v znamení rôznych noviniek a zmien. V tomto roku univerzita pripravila pre uchádzačov o štúdium prehľadnejšie podmienky prijímania, zjednodušila administratívnu náročnosť súvisiacu s prihlasovaním, vrátane možnosti zasielania príloh k prihláške v elektronickej podobe.

Taktiež sa rekonštruujú internáty a zmodernizujú priestory na šport. Pre podporu vedecko-výskumnej činnosti univerzita vytvorila grantový systém, kde sa v rámci vyhlásených súťaží môžu študenti uchádzať o finančnú podporu svojho projektu.

Netreba však zabúdať aj na voľnočasové aktivity. UNIZA prichádza s nultým ročníkom podujatia Univerzita dokorán a to už túto sobotu dňa 28.septembra 2019. Toto podujatie všetkých návštevníkov prenesie do sveta vedy a techniky. Uvidia technologické novinky, na ktorých pracujú aj študenti. Zabavia sa pri skvelej hudbe, zaujímavých atrakciách a súťažiach.

V nastávajúcom akademickom roku bude univerzita vzdelávať v 123 akreditovaných študijných programoch v dennej forme štúdia a v 60 v externej forme. Štruktúra a počty študijných programov sú racionalizované v rámci komplexnej akreditácie univerzity.

V súčasnosti fakulty ponúkajú študijné programy inovované v súlade s najnovšími výsledkami vedy a v súlade s potrebami praxe, ale aj niekoľko úplne nových atraktívnych programov, napr. študijný program informatika a riadenie a študijný program biomedicínska informatika na Fakulte riadenia a informatiky. Fakulta má pripravený aj ďalší nový program informačné a sieťové technológie.

Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií  sú v štádiu akreditácie študijné programy elektrooptika a program komunikačné a informačné technológie. Na fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov pripravili nový študijný program expertízna činnosť v cestnej doprave a program distribučné technológie a služby.

Na Stavebnej fakulte je v procese akreditácie študijný program technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve. Na potreby praxe reaguje aj Fakulta bezpečnostného inžinierstva a v štádiu akreditácie je program bezpečnosť priemyslu. Viaceré existujúce a nové študijné programy  dali  fakulty  akreditovať pre štúdium v anglickom jazyku

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

81 zdieľaní
Zdroj: TS Žilinská univerzita v Žiline

Dopravný servis
Hričovská
Jama na ceste
07:14
Strečno
Policajná hliadka
06:59
Závodie
Kolóna
06:58
Strečno
Prekážka na ceste
05:37
Košická
Policajná hliadka
04:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina