Dnes najčítanejšie
Žilinský kraj naďalej prvý v počte pozitívnych prípadov, medzi hospitalizovanými je 83% neočkovaných
COVID-19 vývoj situácie v kraji

16 september 2019 - 12:54

Koncom novembra končia zmluvy dopravcom, predstavitelia Žilinského kraja informovali o vývoji súťaží

Foto: Koncom novembra končia zmluvy dopravcom, predstavitelia Žilinského kraja informovali o vývoji súťaží
Foto: Žilinský samosprávny kraj

Už o približne dva a pol mesiaca skončí platnosť desaťročných zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja, na základe ktorých zabezpečujú dve externé spoločnosti dopravnú obslužnosť v kraji.

V poradí tretím bodom dnešného rokovania zastupiteľstva ŽSK bola preto informatívna správa o vývoji verejného obstarávania. Dnes má Žilinský samosprávny kraj uzatvorené zmluvy so spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., ktorá pôsobí v regiónoch Kysuce, Horné Považie a Turiec, a so spoločnosťou ARRIVA Liorbus, a.s., ktorá pôsobí v regióne Orava a Liptov.

Zmluvám uplynie platnosť 29. novembra 2019. Po tejto dobe bude musieť župa zabezpečiť dopravu na základe nových podmienok, nateraz plánuje vedenie kraja obstarať dopravu pomocou troch súťaží s kratším trvaním zmluvy dvoch rokov a pridanej ročnej opcie.

Kratšie zmluvy pomôžu preklenúť obdobie do obstarania dlhodobých kontraktov

Pôvodné plány pre vyhlásenie obstarávania na dlhodobé kontrakty narazili aj na skutočnosť, že záujemcovia potrebujú dlhšie obdobie medzi podpisom zmluvy po prípadnom získaní kontraktu a reálnym začatím fungovania z dôvodu nákupu a dodania vozového parku.

ŽSK si plánuje pomocou krátkodobých súťaží otestovať aj nastavenie zmluvných podmienok, keďže by malo dôjsť k zmene výpočtu výšky uhrádzanej straty. Podmienky “prekleňovacích” tendrov sú nastavené miernejšie ako tomu bude v prípade dlhodobých tak, aby sa do súťaží mohli zapojiť aj dopravcovia so staršou flotilou autobusov.

Kraj vyhlásil tri nadlimitné verejné súťaže, regióny rozdelil na Kysuce a Oravu, Turiec a Horné Považie, a Liptov. V prípade poslednej menovanej súťaže bola predložená ponuka a aktuálne je v procese vyhodnocovania.

Pre regióny Turiec a Horné Považie nebola predložená žiadna ponuka, preto bolo obstarávanie zrušené a v súlade so zákonom župa pokračuje v obstarávaní danej zákazky priamym rokovacím konaním. 

Najväčšiu komplikáciu predstavuje súťaž na dopravcu pre regióny Kysuce a orava, kde je predpokladaná hodnota zákazky stanovený na 51 085 849 EUR s DPH. Pri tejto zákazke niektorí z uchádzačov postupne podávali žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu a uplatňovali námietky.

Tie následne rieši Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), na ktorom sa konanie nachádza od marca. Aj keď námietky troch záujemcov zamietol pre nezistenie porušenia alebo nezloženie kaucie, dvaja z nich sa v júni odvolali. Odvolacie konanie trvá až do dnešného dňa a rozhodovať o ňom bude Rada ÚVO, ktorý by mal poskytnúť verdikt v najbližších dňoch.

Jeden z aktuálnych poskytovateľov vyzval kraj na uzatvorenie dodatku, ten to nepovažuje za zákonný spôsob

Zároveň ale jeden z aktuálne zazmluvnených dopravcov zaslal kraju výzvu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve, v ktorej žiadal predĺženie platnosti zmluvy na obdobie piatich rokov. Ako dôvod uviedol aj vykonanú obnovu vozidlového parku.

Skúsenosť s podpísaním dodatku priamo na zasadnutí prezentoval podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. V susednom kraji končila desaťročná zmluva 31. decembra 2018, pôvodné vedenie podpísalo jej predĺženie formou dodatku na päť rokov, teda do roku do 2023.

Podľa slov Luntera si nové vedenie dalo spraviť právne analýzy, podľa ktorých boli dodatky neplatné. Podobne ako pri návrhu dopravcu v Žiline, aj bol pri podpise dodatku použitý, okrem iného, argument mimoriadnej investície.

Medzi dôvody neplatnosti však podľa analýz BBSK patrí aj fakt, že nákupy dopravcov boli realizované priebežne, náklady im uhrádzal samotný kraj a doba odpisovania nie je objektívne mimoriadne dlhá, a teda nespĺňajú parametre významnej investície.

Vzhľadom na hroziaci krízový režim navrhol BBSK riešenie, ktoré umožňuje, aby samosprávny kraj prijal v prípade rizika vzniku situácie núdzové opatrenie a rokoval napriamo. Aktuálne prebieha súdne konanie s dopravcami, keďže kraj podal žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia a od nej si sľubuje potvrdenie neplatnosti právneho aktu uzatvorenia dodatkov.   

Aký bude ďalší vývoj v obstarávaní prímestskej autobusovej dopravy v Žiline, ukážu najbližšie dni a týždne. Vedenie župy ale plánuje postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a využiť dostupné možnosti pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti po skončení platnosti existujúcich zmlúv.


Dopravný servis
Budatínska Lehota
Kolóna
09:39
Strečno
Jama na ceste
09:30
Rosinská cesta
Policajná hliadka
09:26
Koňhora
Iné nebezpečenstvo
09:12
Strečno
Jama na ceste
09:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia