Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Od 1. októbra sa opäť sprísnia opatrenia, vláda rozhodne o vyhlásení núdzového stavu

09 september 2019 - 09:18

Mesto chce pri revitalizácii počuť názory občanov, na Hlinách VIII sa stretli s miestnymi obyvateľmi

Mesto Žilina pripravuje revitalizáciu ďalšieho vnútrobloku, pri vytváraní projektu dáva možnosť obyvateľom poskytnúť nápady a podnety na zlepšenie. V časti Hliny VIII medzi ulicami Suvorovova, Komenského a Lichardova by mal v budúcnosti vzniknúť priestor pre oddych, zábavu i rôzne športové aktivity.

Pred prípravou finálneho projektu sa rozhodla žilinská radnica počúvať aj predstavy občanov o tom, ako by mal priestor, v ktorom žijú, vyzerať. Za týmto účelom sa v utorok 27. augusta 2019 konalo v priestoroch ZŠ Lichardova stretnutie za účasti poslancov obvodu a architektov. Tí sa budú podieľať na tvorbe návrhu revitalizáciu vnútrobloku, nechýbal ani odborník na zeleň a vegetáciu.

Na stretnutie pozývalo mesto aj prostredníctvom letákov v schránkach na dotknutom území. „Každý jeden projekt obnovy verejného priestoru chceme konzultovať s verejnosťou. Naším cieľom je, aby sa dotknutí obyvatelia s projektom vžili a aby sme priamo od nich počuli, čo vo svojom okolí potrebujú a čo im naopak možno prekáža,“ vysvetlil žilinský primátor.

Odborníci na mieste v krátkosti predstavili približne sedemdesiatim účastníkom stav sídliska po ich prieskume, následne mohli miestni obyvatelia predkladať svoje pripomienky k súčasnému stavu a návrhy na zlepšenie. Súčasťou stretnutia bola aj situačná mapa, kde mohli občania zakresliť podnety a spojiť ich s konkrétnou lokalitou - fixou či nalepovacím papierikom. 

Hliny nie sú výnimkou pri problémoch s parkovaním či stavom verejného priestranstva

Aj toto žilinské sídlisko trápia podobné problémy ako ostatné - parkovanie, dopravná obslužnosť či stav peších komunikácií a zelene. Aj keď väčšinu problémov zmapovali odborníci už pri ich prieskume, obyvatelia poskytli vlastný pohľad na niektoré oblasti v mieste, kde sami žijú. 

Časť z nich má dlhodobé problémy s nekoncepčne vysadenými stromami, ktoré im berú podstatnú časť denného svetla. Poslanec za obvod Vladimír Randa, ktorý stretnutie uviedol a následne moderoval, spresnil, že cieľom mesta je pri revitalizácii zachovať množstvo zelene, pričom ju navrhnúť tak, aby nespôsobovala problémy a bola funkčná v priestore. 

Podnety bolo možné zapísať aj do situačnej mapy.

Iní sa sťažovali na nedostatok parkovacích plôch či priamo parkovaciu politiku mesta, keďže táto časť sídliska patrí k jednej z mála spoplatnených. Problémom časti obyvateľov je aj nedostavaná protihluková stena, jej absencia sa s nárastom dopravy smerom od Rondla do mesta stáva čoraz citeľnejšou.

Napriek tomu, že vyššie spomínané oblasti nesúvisia s revitalizáciou ako takou, poslanci na mieste poskytli obyvateľom informácie k aktuálnemu stavu.

Možnosť vyjadriť sa osobne, v papierovom aj elektronickom dotazíku

Aj keď sa na stretnutí zišlo pomerne vysoké množstvo obyvateľov, a tí poskytli veľa podnetov, mesto dáva možnosť vyjadriť sa všetkým - do schránok bol distribuovaný papierový dotazník, ktorý je možné odovzdať v škole alebo na mestskom úrade. Podnety sú až do 9. septembra zbierané aj elektronicky na tejto adrese

Prvotný návrh by mal byť predstavený približne v polovici októbra, ten budú môcť v druhom kole obyvatelia opäť pripomienkovať. Finálnu podobu revitalizácie uvidíme pravdepodobne ešte koncom aktuálneho roku. Postupne by mali prísť na rad aj ďalšie vnútrobloky, aj pri nich bude mesto ich obyvateľov aktívne zapájať pri príprave projektovej dokumentácie. 

Aj keď nateraz nie sú v rozpočte vyčlenené potrebné financie, práve pripravený projekt môže byť často rozhodujúci pri podávaní žiadostí o čerpanie štrukturálnych fondov - ak by mesto dokumentáciou nedisponovalo, často krátke termíny od vyhlásenia po možnosť zapojenia by nestihlo. 
17 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Práca na ceste
23:00
Obvodová
Policajná hliadka
21:14
Strečno
Kolóna
21:12
Koňhora
Práca na ceste
20:57
Oškerda
Prekážka na ceste
19:38
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia