06 september 2019 - 10:56

Nelegálne reklamné zariadenia v Žiline končia, mesto ich začne odstraňovať od 1. októbra

Foto: Nelegálne reklamné zariadenia v Žiline končia, mesto ich začne odstraňovať od 1. októbra
Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina začína s odstraňovaním nelegálnych reklamných zariadení priamo v meste. Chce tak znížiť množstvo vizuálneho smogu, ktorý v poslednom období výrazne zahltil žilinské ulice a verejné priestranstvá. 

Reklamné plachty na oplotení, smerové tabule odkazujúce na firmy či reklamné A-čka pred prevádzkami, ktoré sa nachádzajú vo verejnom priestranstve často odpútavajú pozornosť vodičov a veľakrát prekážajú vo výhľade, čo býva v mnohých prípadoch aj príčinou dopravných kolízií. Z hľadiska stavebného zákona nie sú tieto reklamné zariadenia reklamnými stavbami.

Mesto preto môže v takomto prípade pristúpiť k odstráneniu nelegálneho reklamného zariadenia v zmysle platnej legislatívy. Takéto reklamné zariadenia umiestnené bez povolenia nerešpektujú platný územný plán ani prijaté VZN mesta, podľa ktorého sa zakazuje v priestore verejnej zelene umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia okrem plôch, ktoré určil mestský úrad. Každý, kto takýmto spôsobom umiestňuje reklamu sa dopúšťa priestupku, o čom zase hovorí legislatíva.

Podľa zákona o priestupkoch pácha priestupky ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva.

Mesto vyzýva majiteľov nelegálnych reklamných zariadení na mestských pozemkoch a verejnom priestranstve na odstránenie

V boji s touto formou reklamy zostavil Stavebný úrad v Žiline v spolupráci s právnym oddelením mestského úradu návod, na základe ktorého bude postupovať pri odstraňovaní reklamných zariadení od 1. októbra 2019. Tie najprv fotograficky a administratívne zdokumentujú a následne ich odstránia za prítomnosti mestskej polície. 

S reklamným smogom sa mesto rozhodlo skoncovať už v minulosti, keď zlikvidovalo bilbordy popri hlavnom ťahu na Martin či Kysuce. Odstraňovanie reklamných zariadení v meste, ktoré tvoria estetickú i bezpečnostnú prekážku vo fungovaní mestského života, je teda pokračovaním v boji proti nelegálnej reklame.

„Týmto opatrením chceme znížiť výskyt reklamných pútačov, ktoré sú často nevzhľadné a kazia vizuál mesta. Reklamu v Žiline nemôžeme úplne zakázať, ale môžeme regulovať jej formu a podmienky umiestňovania, pokiaľ ide o mestské pozemky a verejné priestranstvo. Touto cestou zároveň vyzývame všetky reklamné agentúry a majiteľov reklamných zariadení, ktoré sú umiestnené nelegálne a bez povolenia, aby zabezpečili ich odstránenie,“ dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne. 


216 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
23:52
Strečno
Práca na ceste
22:54
Považský Chlmec
Policajná hliadka
22:23
Fatranská
Policajná hliadka
21:42
Závodie
Policajná hliadka
21:40
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia