Dnes najčítanejšie
Polícia pátra po obvinenom mužovi menom Milan Zvrškovec, je predpoklad, že sa vyhýba stíhaniu

30 august 2019 - 13:30

Bocianie hniezdo v Mojši po 40 rokoch odstránili pre hluk, znečistenie a ohrozenie vedenia elektriny

Bocianie hniezdo, ktoré sa až do nedávnej minulosti nachádzalo v obci Mojš, pozná nejeden Žilinčan. Postupne sa stalo akýmsi symbolom obce, príchod bocianov obyvatelia každoročne na jar očakávajú. Pred týždňom došlo k odstráneniu hniezda, čo zarezonovalo najmä u miestnych obyvateľov.

„Ako rodený Mojšan som bol zhrozený pohľadom na žeriav, ktorý dával dole z elektrického stĺpu bocianie hniezdo, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou našej obce už snáď 40 rokov. Tieto bociany tu rok čo rok prilietali, zahniezdili sa a mali mladé, očividne sa im darilo, možno aj vďaka polohe blízko vodného diela kde mali dostatok potravy,“ napísal nám čitateľ Ivan.

Hniezdo bolo umiestnené na špeciálnej konštrukcii na elektrickom stĺpe. Ten stojí na súkromnom pozemku a jeho majiteľom prekáža znečistenie, ktoré v dôsledku sídlenia bocianov vzniká. Ani umiestnenie na stĺpe vedenia však nebolo bezpečné a mohlo spôsobiť napríklad skrat.

Odstránenie hniezda z elektrického vedenia bolo naplánované až po odlete bociana a prebehlo v stredu 21. augusta za prítomnosti zástupcov obce a ochranárov. V mieste namontovali pracovníci Slovenskej distribučnej zábranu, aby si bocian hniezdo po príchode už nevytvoril.

O odstránení hniezda hlasovalo aj obecné zastupiteľstvo, starosta s poslancami boli proti

Osud hniezda riešili aj obecní poslanci na zasadnutí zastupiteľstva v Mojši, majitelia domu, ktorý sa nachádza v blízkosti požiadali o jeho preloženie práve z dôvodu hluku a znečisťovania:

„Pán starosta informoval poslancov, že majitelia domu, ktorá je v blízkosti bociana bieleho chcú dať preložiť hniezdo. Pretože bociany robia hluk a špinia okolo ich domu. Najskôr navrhli, že hniezdo by sa preložilo na ich pozemok ďalej od domu. Potom od návrhu upustili,“ uvádza zápisnica

V navrhovanej lokalite sa našiel majiteľ domu, ktorý nesúhlasil s preložením hniezda k jeho blízkosti. Koordinátor celoslovenského sčítania bociana bieleho a expert na tento druh RNDr. Miroslav Fulín CSc. sa obáva, že bociany by sa nevrátili do preloženého hniezda.

Na obecnom zastupiteľstve dňa 31. januára 2019 hlasovalo 7 poslancov proti návrhu na preloženie hniezda. Napriek tomu je však právo majiteľov súkromného pozemku na nakladanie s ním rozhodujúce, a tak bolo hniezdo premiestnené. Ako spresnili ochranári, hniezdo ohrozovalo aj elektrické vedenie:

„Jestvujúce hniezdo bolo situované na funkčnom stožiari 400V elektrického vedenia. Hniezdny materiál vypadával z hniezda a existovalo potenciálne nebezpečenstvo (najmä počas veterného a daždivého počasia) vzniku elektrického skratu, ktorý by okrem dočasného výpadku elektrickej energie v príslušnej oblasti mohol spôsobiť aj vznietenie samotného hniezda a usmrtenie bocianov na hniezde. Ďalším dôvodom prekládky hniezda sú zmeny vlastníckych práv a spôsobu využitia pozemku, na ktorom sa predmetné hniezdo nachádza.“

„V Mojši bolo bocianie hniezdo niekoľko desaťročí a stalo sa neoddeliteľnou súčasťou obce. Bociany hniezdili na elektrickom stĺpe pod ktorým boli záhrady, noví vlastníci pozemku si tam postavili rodinný dom a začali sa sťažovať na znečistenie ich parkoviska a požadovať premiestnenie hniezda. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne trvalo aby zostali na pôvodnom mieste, ale vlastníci si presadili svoje. Ochranári v spolupráci s SSD hniezdo zlikvidovali s tým, že postavia náhradné na iné miesto. Teraz nám ostáva len čakať do jari, či na novom mieste zahniezdia,“ uviedol Štefan Svetko, starosta obce Mojš.

Ochranári našli nové miesto, kam hniezdo umiestnia. Vzdialené od pôvodnej lokality by malo byť približne 50 metrov. „Náhradná lokalita sa nehľadala ľahko, hlavným kritériom je, aby bola čo najbližšie k pôvodnej a museli sa brať do úvahy aj vlastnícke vzťahy. Sú známe prípady, kedy bolo hniezdo premiestnené pár metrov od pôvodnej lokality a bocian tam už nezahniezdil,“ uviedla Gabriela Kalašová zo Správy Národného parku Malá Fatra.

Obyvatelia obce dúfajú, že sa bociany po štyridsiatich rokoch nevytratia a zahniezdia aj v preloženom hniezde.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

10 zdieľaní

Dopravný servis
Rajecká cesta
Policajná hliadka
21:14
Veľká Okružná
Jama na ceste
21:12
Mojšova Lúčka
Stacionárny radar
21:09
Stráža
Zver pri ceste
20:58
Strečno
Policajná hliadka
20:56
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina