Dnes najčítanejšie
V zatvorenom Budatínskom parku nasadili cesnak, poslúži na vybudovanie kolektívnej imunity

22 august 2019 - 14:20

Organizácia Áno pre život pomáha v Rajeckom regióne tvoriť bezpečné prostredie ohrozeným deťom

Foto: Organizácia Áno pre život pomáha v Rajeckom regióne tvoriť bezpečné prostredie ohrozeným deťom
Foto: Áno pre život

Nezisková organizácia Áno pre život realizovala v mesiacoch marec - august projekt, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

Zámerom projektu je napomôcť pri vytváraní bezpečného prostredia v rodinách detí, ktoré prežili rôzne traumatické udalosti alebo sa v krízovej situácii práve nachádzajú.

Cieľovou skupinou sú zanedbávané, týrané a zneužívané deti, obete domáceho násilia, ktoré sú prechodne umiestnené v zariadení núdzového bývania, ale tiež deti z rodín Rajeckého regiónu, ktorým organizácia poskytuje dlhodobo pomoc a podporu.

dbornú pomoc deťom a ich matkám poskytujú odborní pracovníci z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce. Počas trvania projektu bola poskytnutá pomoc 20 deťom a ich matkám. Tejto činnosti sa však organizácia venuje dlhodobo a pomoc ponúka ľuďom z celého Rajeckého regiónu.

„Bezpečie deťom poskytuje najmä zdravá vzťahová väzba s rodičom. V prípade jej narušenia, a tým aj pocitu bezpečia, vznikajú u detí zranenia, ktoré poznačia ich život. Pomocou arteterapie, filiálnej terapie, špeciálnopedagogickým a psychologickým poradenstvom chceme podporiť znovunadviazanie vzťahu rodič - dieťa, ponúknuť rodičom možnosti a spôsoby riešenia výchovných problémov a predovšetkým pomôcť deťom s emóciami, s ktorými mnohokrát zápasia“ uviedla vedúca Domova G.B.Molla Daniela Augustínová. 

„Do nášho zariadenia núdzového bývania prichádzajú matky s deťmi, ktoré žili dlhodobo v patologickom prostredí. Bezpečie deťom prináša pevný a zdravý vzťah v rodine, so vzťahovými osobami. Našim matkám však často chýbajú rodičovské zručnosti, pretože sa ich sami nemali kde naučiť. Už viac ako 15 rokov pracujeme s matkami na rozvoji a posilnení rodičovských kompetencií v rámci Filiálnej terapie. V roku 2015 sme tento program nadstavili o program Terapia hrou, pri ktorej sa môžeme viac zamerať na psychoterapiu detí a zároveň poskytnúť spôsoby riešenia výchovných problémov matkám. Tieto programy majú dobré výsledky u matiek i u detí. Deti viac kooperujú, dokážu vyjadriť svoje prežívanie a starosti, matky rozumejú pocitom detí. Postupne sa prehlbujú vzťahové väzby medzi rodičom a dieťaťom, dôvera a pocit bezpečia. A to je jedným z cieľov našej práce, preto v týchto programoch budeme pokračovať aj v budúcnosti,“ doplnila koordinátorka projektu Terézia Podolanová. 

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

37 zdieľaní
Zdroj: Áno pre život

Dopravný servis
Závodie
Práca na ceste
10:55
Jozefa Miloslava Hurbana
Prekážka na ceste
09:55
Strečno
Jama na ceste
08:38
Stráža
Práca na ceste
08:30
Priemyselná
Jama na ceste
06:40
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina