Dnes najčítanejšie
Vyše štvrtina pozitívnych PCR testov za včera je zo Žilinského kraja, opäť prevládajú nezaočkovaní
COVID-19 vývoj situácie v kraji

07 august 2019 - 11:29

Trhových konzultácií k diaľnici Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala sa zúčastnilo 24 spoločností

Národná diaľničná spoločnosť informovala o priebehu prípravných trhových konzultácií k dostavbe úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Tých sa zúčastnilo celkom 24 stavebných a projektových spoločností ako aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, odbornej verejnosti a tretieho sektora.

Na konzultáciách sa diskutovalo o nastavení a príprave súťažných podmienok tendra a prípadných rizík nedokončenej stavby. Cieľom prípravných trhových konzultácií je získať podnety a pripomienky odbornej verejnosti k pripravovanému zámeru verejného obstarávateľa. 

„Cieľ NDS je jednoznačný, vyhlásiť čo najkvalitnejší tender, ktorý zabezpečí čo najrýchlejšiu dostavbu úseku. Na stretnutí zaznel celý rad podnetných návrhov, išlo o otvorenú diskusiu. Takto otvorene sa podľa mojich informácií so spoločnosťami pred prípravou súťaže ešte nikto nerozprával,“ vysvetlil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek.

NDS podnety firiem vyhodnotí a zapracuje do súťažných podmienok, aby v maximálne možnej miere predchádzala prípadným nedorozumeniam a zdržaniam v procese obstarávania.

Rozdelenie procesu na štyri etapy

Aby mohol byť úsek čo najrýchlejšie dokončený, je proces verejného obstarávania rozdelený celkom na štyri etapy. Ako prvý sa začne súťažný dialóg na diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala vrátane tunela Višňové. Ďalej bude nasledovať súťaž na stredisko údržby vrátane operátorského pracoviska, ako tretie v poradí sa vyhlási verejné obstarávanie na technológiu tunela a poslednou bude súťaž na stavbu odpočívadla Turie.

Všetky podklady zo stretnutia odbornej verejnosti (predbežných trhových konzultácií), vrátane prezentácie investičného riaditeľa NDS, budú zverejnené a k dispozícii všetkým potenciálnym uchádzačom.

Spoločnosti zároveň môžu NDS poslať vyplnený dotazník s konkrétnymi podnetmi, návrhmi a pripomienkami k vyhláseniu súťaže na stavbu D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Po konzultáciách sa termín na zasielanie predĺžil z 2. do 9. augusta, aby spoločnosti mali dostatok času na prípravu.

Spoločnosti môžu vyplnený dotazník zaslať e-mailom na: lujza.flimelova@ndsas.sk a veronika.chudicova@ndsas.sk do 9. augusta 2019 do 12:00 hod.

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť


Dopravný servis
Košická
Práca na ceste
10:23
Estakáda
Jama na ceste
10:13
Košická
Stacionárny radar
10:08
Hričovská
Stacionárny radar
10:00
Rajecká cesta
Práca na ceste
10:00
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia