Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Uprostred križovatky na Košickej sa zrazilo osobné auto s trolejbusom, cesta je blokovaná

31 júl 2019 - 11:34

Opravu cesty na Rosinkách zablokoval majiteľ pozemku, župa sa s ním napokon dohodla

Foto: Opravu cesty na Rosinkách zablokoval majiteľ pozemku, župa sa s ním napokon dohodla
Galéria: 3 fotky
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

V pondelok 29. júla 2019 začala oprava cesty na Bagarovej ulici, ktorú mal v dlhodobom pláne vykonať Žilinský samosprávny kraj už dlhší čas. Krátko po začatí prvých prác však na miesto prišiel majiteľ pozemku ležiaceho pod cestou a výstavbu zastavil. Odvolával sa pritom na ústavu Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jeho majetku.

Pracovníci Správy ciest ŽSK tak činnosť ukončili a rozpracovaný úsek označili dopravným značením. Zamestnanci SC ŽSK o obmedzení práva vykonať údržbu cesty informovali Policajný zbor SR.

Na pozemku, na ktorom je podľa informatívneho výpisu z listu vlastníctva „postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti“, je platná plomba. Žilinský samosprávny kraj môže v takom prípade pri rekonštrukcii cesty, ktorá stojí na pozemku, využiť toto vecné bremeno. Majiteľ však argumentuje, že v liste vlastníctva na príslušnom katastri sa nenachádza žiadny záznam o plombe k uvedenej ceste tretej triedy.

Na miesto operatívne dorazil podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Igor Janckulík, ktorý sa snažil situáciu s majiteľom pozemku vyriešiť dohodou. Potreba opravy cesty je totiž nevyhnutná, obyvatelia Trnového na poškodený úsek neustále upozorňujú. „Občania nás ako poslancov za volebný obvod takmer pravidelne upozorňujú na nutnosť opravy uvedenej časti cesty III. triedy,“ potvrdil Jozef Juriš, poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline.


Informatívny výpis z listu vlastníctva k pozemku pod komunikáciou na Bagarovej ulici.


Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, presnejšie paragraf číslo 4 hovorí:

„Ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok. Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je súpis nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu.“ 

Vlastník pozemku pod stavbou je podľa zákona povinný strpieť výkon práva

Zákon hovorí aj o tom, že vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav, teda opravy cesty. Majiteľ k veci uviedol, že dlhodobo ponúka niekoľko alternatív riešenia situácie, ktorá nie je na Slovensku ojedinelá. Samospráve chce pozemok odpredať, prenajať alebo ho zameniť za iný. Zároveň do vyriešenia situácie neumožní vykonanie rekonštrukcie cesty.

Ako vysvetlil podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Igor Janckulík, ktorý situáciu s ďalšími zamestnancami kraja priamo riešil, navrhovaný postup (odpredaj pozemku pod cestou) v súčasnosti nie je možný nakoľko Žilinský samosprávny kraj nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na vysporiadanie pozemkov pod cestou, nakoľko by sa podobného riešenia mohli domáhať desiatky až stovky majiteľov pozemkov pod cestami.

Samosprávy dostali od štátu delimitáciou cesty II. a III. bez vysporiadania pozemkov pod týmito cestami. Ide o celoslovenský problém, ktorý je potrebné riešiť na úrovni vlády a viacerých ministerstvách.

Odhadol, že zo župných viac ako 1420 kilometrov ciest je podobná situácia vo väčšine prípadov: „Pozemky pod cestami II. a III. triedy sú podľa mňa nevysporiadané na cca asi vo viac ako 80 percent prípadoch, pričom je takáto situácia aj na cestách I. triedy,“ doplnil Janckulík.

Došlo k dohode zástupcov župy s majiteľom pozemku

Po rokovaní priamo na mieste, kde je potrebné vykonať opravu, sa zástupcovia žilinskej župy dohodli s majiteľom pozemku pod cestou o čiastočnej rekonštrukcii poškodeného úseku. Majiteľ dostal prísľub, že sa vedenie úradu bude zaoberať doriešením situácie v rámci zákonných možností a zároveň udelil súhlas s dokončením prác.

„Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie vykonala počas dnešného dňa opravu predmetného úseku cesty III. triedy v rámci bežnej údržby podľa dohody v určenom rozsahu,“ uzavrel Igor Janckulík.Dopravný servis
Rudinka
Jama na ceste
22:58
Estakáda
Jama na ceste
22:58
Radoľa
Práca na ceste
22:53
Lavobrezná
Práca na ceste
20:40
Strečno
Jama na ceste
20:13
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina