Dnes najčítanejšie
V obci Lietava spadol pri prácach na dome 38-ročný muž, zasahovali leteckí záchranári

16 júl 2019 - 14:19

Obec Gbeľany vydala stanovisko k zámeru výstavby domov, tá nekorešponduje s územným plánom

Foto: Obec Gbeľany vydala stanovisko k zámeru výstavby domov, tá nekorešponduje s územným plánom
Foto: enviroportal.sk

Pred niekoľkými dňami sme informovali o zámere výstavby rodinných domov na území obce Gbeľany, ktorý bol zverejnený na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia SR. Developerský projekt Hrby II popisuje v zámere výstavby 155 alebo 158 novostavieb domov s predpokladaným začatím výstavby v poslednom kvartáli aktuálneho roku.

Samotná obec teraz zverejnila stanovisko z apríla, v ktorom poukazuje na problémy so zámerom výstavby. Okrem iného je podľa stanoviska výstavba v rozpore s aktuálne platným územným plánom obce pre danú lokalitu, keďže zámer má prekračovať kapacitu riešenej funkcie daného územia, a to trojnásobne. 

„Predložený zámer preukazuje trojnásobné prekročenie kapacity riešeného územia z hľadiska rozvoja funkcie individuálnej bytovej výstavby (navrhuje minimálne 155 bytových jednotiek) voči riešeniu ZaD Územného plánu - SÚ Gbeľany - IBV Hrby (ktorá počíta s kapacitou 50 bytových jednotiek v riešenom území),“ upozorňuje v stanovisku starosta obce Gbeľany Jozef Martinček. 

Obec ešte v roku 2018 rozhodla aj o stavebnej uzávere aj na parcelu vo vlastníctve predkladateľa informácie o zámere. Zámer má podľa stanoviska Gbelian ignorovať aj dva pramene či archeologické náleziská, ktoré sa v riešenom území majú nachádzať. Predložený materiál spresnil aj počet parkovacích miest -  v závislosti od variantu 465, resp. 474.

Aj tu vidí obec Gbeľany riziká spojené s výrazným nárastom statickej dopravy: „Je úplne popretá schválená koncepcia dopravného vybavenia riešeného územia, ako i trojnásobné zväčšenie plôch statickej dopravy.“ Realizáciou zámeru by sa zmenil aj urbanistický charakter a vidiecka štruktúra Gbelian. 

 70 zdieľaní

Dopravný servis
Budatínska Lehota
Kolóna
05:12
Lysica
Zver pri ceste
03:59
Strečno
Práca na ceste
23:39
Oškerda
Policajná hliadka
22:54
Kotešová
Policajná hliadka
22:11
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina