Dnes najčítanejšie
Vyše štvrtina pozitívnych PCR testov za včera je zo Žilinského kraja, opäť prevládajú nezaočkovaní
COVID-19 vývoj situácie v kraji

12 júl 2019 - 13:52

Výmena rozvodov tepla v Žiline si vyžiada výrub stromov aj obmedzenia pre obyvateľov

Až do októbra 2019 sa bude priebežne na území Žiliny realizovať výmena existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné, súčasťou zmeny sú aj terénne práce. Počas prvej etapy výmeny, ktorá prebieha na sídlisku Solinky, je nutný aj výrub stromov. Na ten nás počas uplynulých dní upozornilo niekoľko čitateľov.

„V prvej časti výstavby nového horúcovodu na Solinkách je potrebný aj výrub stromov na uliciach Osiková, Jaseňová a Platanová po obchod Billa, nakoľko boli v minulosti tieto stromy vysadené v ochrannom pásme parovodu. Prevádzkovateľ má právo a povinnosť v zmysle § 10 ods.1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike odstraňovať a okliesňovať na cudzích pozemkoch stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky sústavy tepelných zariadení,“ informovalo mesto Žilina.

V 31. týždni je naplánovaný výrub stromov na jednotlivých uliciach takto:

Gaštanová 41 – 2ks
Smreková – Pub u Fera a okolie – 3ks
Areál ZŠ a MŠ Gaštanová (okolo severovýchodného oplotenia) – 3ks
Limbová 17 – 5ks
Platanová 24 – 2ks

Mapa výrubu stromov v dôsledku výmeny rozvodov. Zdroj: Žilinská teplárenská, a.s.

Súčasťou stavebných prác budú aj dočasné prerušenia dodávok tepla, v I. etape sa to týka koncových odberateľov správcovských spoločností BYTTERM a OSBD. Tí budú informovaní prostredníctvom oznamov na vchodoch.

„Urobíme všetko pre to, aby sme obdobie odstávok dodržali a ubezpečujeme verejnosť, že každé prerušenie je nastavené v minimálnom časovom úseku potrebnom na výmenu odovzdávacích staníc tepla a ich dopojenia. Správcovské spoločnosti budú informovať o prvých odstávkach tepla, ktoré budú vyvesené na vchodoch do bytových domov,“ uviedla v stanovisku Žilinská teplárenská.

Zisťovali sme aj to, či je naplánovaná aj náhradná výsadzba za vyrúbané stromy, ktoré musí spoločnosť vyrúbať s ohľadom na bezpečnosť prevádzky. „Náhrada stromov sa bude uskutočňovať v rozsahu vyplývajúcom z príslušných rozhodnutí,“ spresnila hovorkyňa Žilinskej teplárenskej, a.s. Alexandra Hrnková.

Zmena média v prvej etape prinesie nižšie nároky na množstvo dodávaného tepla pri znížení strát v danej trase o zhruba 16 %, a teda aj nižšiu spotrebu paliva – o 1500 ton hnedého uhlia alebo ekvivalent o 670-tisíc m3 zemného plynu menej.

„Spotreba paliva má priamy vplyv na ovzdušie, to znamená menej CO2 a ďalších emisií, ktoré sa tepláreň dlhodobo snaží znižovať budovaním technológií ako odsírenie, denitrifikácia, filtre pevných častíc atď., vďaka ktorým plní všetky platné emisné limity,“ informuje spoločnosť, ktorá spadá pod Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.


Zdroj: Mesto ŽilinaDopravný servis
Bytčica, Dlhá
Kolóna
10:44
Nemocničná
Policajná hliadka
10:42
Košická
Kolóna
10:39
Mojšova Lúčka
Kolóna
10:37
Košická
Práca na ceste
10:23
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia