Dnes najčítanejšie
FOTO: Prvý deň skríningového testovania v Žiline prebehol bez problémov, pozitívnych bolo 60 osôb

07 júl 2019 - 15:31

V Žiline pripravujú tri projekty výstavby nájomných bytov, zatiaľ sa nerealizuje ani jeden z nich

Foto: V Žiline pripravujú tri projekty výstavby nájomných bytov, zatiaľ sa nerealizuje ani jeden z nich
Foto: ilustračné

Dopyt po nájomnom bývaní v Žiline každý mesiac rastie o niekoľko nových záujemcov, aktuálne sú v prípravnej fáze tri projekty, ktoré by mali pomôcť uspokojiť časť žiadostí ľudí z poradovníku.

Ten mesto pravidelne zverejňuje, ku koncu júna je zaevidovaných 271 záujemcov o nájomné bývanie. Podpora sociálneho bývania je uvedená aj medzi prioritami nedávno schváleného komunitného plánu sociálnych služieb.

Nájomné byty majú pomôcť sociálne slabším skupinám, jednou z podmienok ich získania je výška mesačného príjmu domácnosti najviac do hodnoty trojnásobku životného minima.

V prípade, že je členom takejto domácnosti osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatrenými dieťaťom, prípadne aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta, môže byť príjem domácnosti do výšky štornásobku životného minima.

Bytový fond mesta má rozšíriť 128 bytov v troch projektoch

V bytovom fonde sociálneho bývania malo mesto v roku 2017 viac ako 1 100 bytov, za uplynulé obdobie pomohla navýšiť tento fond rekonštrukcia budovy “Lesník”. Dnes je v poradovníku 271 domácností alebo jednotlivcov, kým v roku 2015 ich bolo len 163. Navýšený dopyt majú pomôcť pokryť nové projekty výstavby bytových jednotiek.

Všetky tri projekty obytných komplexov so súhrnným počtom 128 bytov sú v prípravnej fáze: „V súčasnej dobe mesto Žilina nerealizuje žiadnu výstavbu mestských nájomných bytov. V štádiu príprav bytovej výstavby má mesto Žilina tri projekty: ul. Daniela Dlabača (40 bytových jednotiek), Rudiny „Vural“ (76 bytových jednotiek) a ul. Predmestská č. 45 (12 bytových jednotiek),“ potvrdila hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Najbližšie k začatiu realizácie má bytový dom na Dlabačovej ulici, kde prebieha stavebné konanie pre vydanie stavebného povolenia. Objekt má postaviť prešovská firma DAG Slovakia za viac ako dva milióny eur a následné ho mesto odkúpi.

Jeden z blokov projektu za Vuralom má územné rozhodnutie, otázne sú zatiaľ zdroje financovania

V území za Vuralom postupne prebieha vysporiadanie pozemkov, zatiaľ je vydané územné rozhodnutie pre novostavbu bytového domu centrum Rudiny I. blok D.

Spolu s blokom E by mohli priniesť 76 bytových jednotiek, zatiaľ však nie je jasné, z akých zdrojov by mala byť výstavba financovaná a kedy začne. Tretím projektom je bytovka namiesto tej, ktorú museli v roku 2017 asanovať.


V krátkodobom horizonte sú tieto tri projekty zatiaľ všetkým, čo mesto plánuje vybudovať pre rozšírenie bytového fondu: „Ďalšie projekty zatiaľ nie sú v pláne. Je však v záujme mesta riešiť bytovú otázku. Uspieť v takýchto projektoch od fázy prípravy až po konečnú realizáciu je však otázkou dlhodobého časového horizontu,“ uzavrela Zigová.

93 reakcií


Dopravný servis
Strečno
Prekážka na ceste
10:41
Strečno
Práca na ceste
10:12
Strečno
Policajná hliadka
10:10
Strečno
Kolóna
10:09
Mojšova Lúčka
Práca na ceste
10:07
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia