Dnes najčítanejšie
V obci Lietava spadol pri prácach na dome 38-ročný muž, zasahovali leteckí záchranári

24 jún 2019 - 13:09

Podpornú konštrukciu na Rondli v Žiline demontujú, analýza nepreukázala závažné poškodenie

Foto: Podpornú konštrukciu na Rondli v Žiline demontujú, analýza nepreukázala závažné poškodenie
Foto: Mesto Žilina

Po májovom požiari, ktorý zasiahol piliere kruhovej križovatky Rondel, zabezpečila žilinská samospráva statiku mostného objektu podpornou konštrukciou. Dopravu cez túto frekventovanú križovatku spustili začiatkom júna, no mesto stále čakalo na výsledky analýzy stavu mosta po požiari. Tie má k dispozícii od minulého týždňa a dnes začína s postupným odstraňovaním podpornej konštrukcie. Demontovaná by mala byť do konca týždňa.

S technickým zabezpečením poškodenej časti Rondla sa začalo 21. mája 2019. Robotníci postupne začali otryskávať zasiahnuté časti mosta vodou, čím sa plochy vyčistili a mohol sa zistiť rozsah poškodení. Následne sa odobrali vzorky betónu, urobili sa sondy a mesto dalo vypracovať analýzu týchto vzoriek.

Výsledky analýzy nepreukázali také štrukturálne mineralogické zmeny, ktoré by potvrdzovali poškodenie betónu vplyvom rozsiahleho požiaru. Mesto preto od dnešného dňa pristupuje k odstráneniu konštrukcie, ktorá dočasne slúžila ako podpera mostného objektu a mala zaistiť statiku mosta.

„Po vyhlásení mimoriadnej situácie, sme sa čo najrýchlejšie snažili zastabilizovať mostný objekt, aby sme mohli v čo najkratšom možnom termíne opätovne spustiť dopravu. Zafinancovali sme osadenie podpornej konštrukcie, jej prenájom a budeme financovať aj jej demontáž. Vzhľadom na to, že súčasná podporná konštrukcia je nákladná a odstránenie preukázaných poškodení vieme realizovať finančne menej náročnými mechanizmami, rozhodli sme sa ju odstrániť,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Mesto muselo pritom podľa jeho slov investovať aj do prenosného dopravného značenia. „Hoci sme už do zastabilizovania situácie investovali značnú sumu financií, stále zostávajú otázkou nedoriešené vlastnícke vzťahy. Doposiaľ nemáme k dispozícii žiadne dokumenty, ktoré by potvrdzovali, kto v skutočnosti prebral Rondel po výstavbe a kto je teda aj jeho vlastníkom. Požiadali sme preto o vyjadrenie ministerstvo dopravy,“ vysvetlil primátor. 

Mimoriadnu situáciu vyhlásilo mesto 19. mája 2019 po nočnom požiari, ktorý vznikol na železničnej zastávke Žilina – Záriečie a rozšíril sa na priľahlý mostný objekt a jeho piliere.  Platila do pondelka 3. júna 2019,  pričom od 1. júna bola premávka cez Rondel spustená v plnom režime. 610 zdieľaní
Zdroj: TS Mesto Žilina

Dopravný servis
Predmestská
Jama na ceste
05:29
Budatínska Lehota
Kolóna
05:12
Lysica
Zver pri ceste
03:59
Strečno
Práca na ceste
23:39
Oškerda
Policajná hliadka
22:54
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina