Dnes najčítanejšie
V nedeľu sa pri páde v Malej Fatre zranil cyklista, privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť

21 máj 2019 - 09:05

V Žilinskom kraji maturujú aj prví dualisti, budúci rok otvoria župné školy päť nových odborov

Foto: V Žilinskom kraji maturujú aj prví dualisti, budúci rok otvoria župné školy päť nových odborov
Foto: Žilinský samosprávny kraj

Na školách v Žilinskom kraji sa 20. mája začali ústne maturity, ktoré absolvuje takmer 4 800 stredoškolákov. Sú medzi nimi aj prví maturanti duálneho vzdelávania. Školy zároveň uzatvárajú prijímacie pohovory do prvých ročníkov. V budúcom školskom roku otvoria župné školy päť nových odborov.

Tento rok za zelený stôl ku skúške z dospelosti pristúpi na župných stredných školách 4 785 maturantov, 238 žiakov nadstavbového štúdia a 64 žiakov externého štúdia. V študijných odboroch, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania končí prvých 44 maturantov, konkrétne na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Čadci (12 študentov), SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste (11 študentov) a SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne – Kňažia (21 maturantov). Záverečné skúšky na stredných odborných školách sa uskutočnia v období od 16. do 30. júna.

Stredné školy a gymnázia zároveň v týchto  dňoch uzatvárajú aj sériu prijímacích pohovorov do prvých ročníkov. Najväčší záujem medzi študentami panuje každoročne o gymnáziá, obchodné a hotelové akadémie a tiež o štúdium informačných technológií.

V tomto roku sa na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy otvára päť nových odborov – bilingválne štúdium s ruským jazykom na Gymnáziu v Rajci, informačné a sieťové technológie na SPŠ technickej v Martine, chemik operátor na SOŠ polytechnickej v Ružomberku a hutník a zlievač na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne.

Župa zriadením nových odborov reaguje na požiadavky zamestnávateľov a potreby trhu práce, dva nové odbory – chemik aj hutník vstupujú do duálneho vzdelávania. To dnes umožňuje získanie odbornej praxe priamo u zamestnávateľa a často aj plynulý prechod zo štúdia do zamestnania.

U stovky zamestnávateľov aktuálne študuje 873 žiakov. Záujem o duálne vzdelávanie sa zvyšuje zo strany zamestnávateľov i študentov a v budúcom školskom roku by malo do prvého ročníka nastúpiť 556 žiakov. Najväčším zamestnávateľom v duáli je Schaeffler Slovensko v Kysuckom Novom Meste a Miba Sinter Slovakia v Dolnom Kubíne. V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 59 stredných škôl. Do ich lavíc môže v budúcom školskom roku pribudnúť 5 275 prvákov.

Žilinská župa sa snaží zatraktívniť štúdium na svojich školách aj ich modernizáciou a investovaním do kvalitného vybavenia. „Dokončujeme rozostavané stavby, pripravujeme nové investície. Školy musia byť vybavené tak, aby dokázali pripraviť mladých ľudí čo najlepšie na výkon budúceho povolania. Aj s pomocou eurofondov pripravujeme modernizáciu odborného vzdelávania na 16 stredných školách v celkovej investícii okolo 10 miliónov EUR,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Žilinská župa pravidelne pred záverom školského roka odmeňuje študentov za ich mimoriadne úspechy a výsledky. Akadémia v Sobášnom paláci v Bytči bude spojená aj s oceňovaním absolventov učebných odborov.

„Chceme motivovať žiakov k štúdiu remesiel a odborných predmetov. Aby sme im priblížili, čo sa môžu v rámci odborného štúdia naučiť, organizujeme každoročne aj výstavu výrobkov našich stredoškolákov,“ dodala Janka Školová z odboru školstva a športu ŽSK. Svoju tvorbu predstavia stredoškoláci z 19 župných škôl počas 2-týždňovej výstavy, ktorá sa otvorí pre verejnosť 3. júna vo foyer Úradu ŽSK.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 38 stredných odborných škôl, 15 gymnázií a 6 spojených škôl. Vo svojej pôsobnosti má 1 internát a 1 jazykovú školu. 


203 zdieľaní
Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj

Dopravný servis
Strečno
Kolóna
13:28
1. mája
Práca na ceste
13:24
Závodská cesta
Kolóna
13:24
1. mája
Jama na ceste
13:22
Strečno
Kolóna
13:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia