Dnes najčítanejšie
V súvislosti s nehodou motocyklistu obvinila polícia 24-ročného muža z Číny z prečinu usmrtenia

19 apríl 2019 - 11:54

Deti zo základnej školy v Predmieri sadili stromy, zážitkové sadenie pripravilo združenie Zalesňuj

Foto: Deti zo základnej školy v Predmieri sadili stromy, zážitkové sadenie pripravilo združenie Zalesňuj
Galéria: 14 fotiek
Foto: Lesoochranárske združenie Zalesňuj

V stredu 17.04.2019 sa na Základnej škole Jozefa Ignáca Bajzu v Predmieri sadilo - v areáli pribudli nové ovocné a okrasné stromčeky. Avšak nevysadili ich žiadni dospelí, ale priamo deti z tejto školy.  

Podujatie sa konalo ako jedno z viacerých aktivít školy v súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom Zeme. Ten pripadá v aktuálnom roku 2019 na 22. apríla, čiže Veľkonočný pondelok. Vďaka dňu Zeme sa rôznymi podujatiami upriamuje a zvyšuje verejné povedomie o potrebe ochrany a zveľaďovaní nášho prírodného prostredia, každým jedným z nás. 

Sadenie stromčekov pre školu pripravilo Lesoochranárske združenie Zalesňuj a v rámci environmentálnej výučby sa do neho zapojili žiaci štvrtého a šiesteho ročníka. Viac ako 40 detí tak spoločne zasadilo 10 ovocných stromčekov, pozostávajúcich zo 4 odrôd jablone. Následne tiež zasadili 10 okrasných stromčekov, ktoré vhodne doplnili súčasný živý plot.

Deti budú výsledky svojej aktivity vidieť pravidelne, stromy sú zasadené pred školou

Všetky tieto dreviny sa umiestnili na zelenom priestranstve pred budovou školy, ktorému takto prispeli ku ďalšej kráse a pútavosti nielen pre samotných žiakov, no i pre pedagógov a návštevníkov školy. 

„Mladí ľudia chcú byť užitoční, chcú pomôcť chrániť a zlepšovať naše prírodné prostredie. No často nevedia akým spôsobom alebo majú pocit, že sami nič nezmôžu. Aj týmito zážitkovými aktivitami im ukazujeme, že každý z nich môže pridať ruku k dielu a žiadna pomoc pre prírodu nie je zbytočná. Jeden dospelý strom môže zásobovať kyslíkom až 10 ľudí. Naším cieľom je dať ľuďom do pozornosti, okrem iných, hlavne environmentálny význam lesov a stromov s dôrazom na ich jedinečnú schopnosť pohlcovať oxid uhličitý a pomáhať tak nám všetkým kompenzovať našu uhlíkovú stopu,“ uviedol ku podujatiu člen združenia Miloš Hromada.

Združenie Zalesňuj bezplatne zabezpečilo vhodné sadenice stromčekov, odborný dozor ako aj organizáciu podujatia spoločne so školou. Cieľom bolo, aby deti mohli vidieť skutočné  sadenie stromov, chápali význam a postup ich umiestnenia do vhodného prostredia ako aj potrebu následnej dlhodobej starostlivosti o ne. 

Najcennejší zážitok však deti získali pri samostatnej výsadbe stromčekov, počas ktorej si vyskúšali vlastnými rukami všetky získané znalosti a vysvetlené úkony.

Nebáli sa, že sa zašpinia, alebo že ešte nebudú mať zručnosť práce pri sadení. Ich zápal a záujem totiž prekonal všetky prekážky a obavy. Nemenej dôležité tiež bolo, že vďaka svojej snaživosti prispeli ku ďalšiemu skrášleniu a zazelenaniu areálu školy.

Praktická skúsenosť znásobila teoretické poznatky

Popri sadení stromčekov deťom odborní pracovníci združenia Zalesňuj vhodným spôsobom vysvetlili všetky informácie, skúsenosti ako aj zaujímavosti, na ktoré sa deti pýtali.

Tiež aj dohliadli, aby sa stromčeky správne a šetrne zasadili, vhodne nadviazali na umiestnenie súčasnej zelene v priestranstve a to všetko s dôrazom na bezpečnosť všetkých účastníkov podujatia.

 „Je veľmi dobré, keď sa ľudia s nadšením, ako členovia Lesoochranárskeho združenia Zalesňuj bezpochyby sú, zapoja do edukačného procesu a svojím odborným prístupom rozšíria poznatky žiakov. Každá praktická skúsenosť znásobuje teoretické poznatky. Deti s veľkou chuťou a radosťou najskôr počúvali, potom aj pomáhali pri sadení stromčekov. Teším sa z toho, že tieto aktivity v spolupráci Lesoochranárskym združením Zalesňuj budú pokračovať ďalej,“ uviedol k podujatiu riaditeľ školy Mgr. Vladimír Kaláb

Cieľom združenia Zalesňuj je obnova a rozširovanie zelene

Lesoochranárske združenie Zalesňuj vzniklo v roku 2018. Jeho hlavnou činnosťou je sadenie stromov a cieľom je obnova lesov ako aj rozširovanie zelene na pôvodné a nové miesta. Pre financovanie oslovuje rôznych verejných darcov - jednotlivcov, spoločnosti, no aj samosprávy.

Okrem lesných plôch sa zameriava aj na zalesňovanie verejných a mestských priestranstiev, zničených či eróznych území, taktiež aktivizuje a zvyšuje verejné povedomie o úlohe stromov a lesov, zvlášť o ich jedinečnej schopnosti kompenzovať uhlíkovú stopu.

V rámci osvety ponúka spoluprácu aj školám ako súčasť environmentálnej výchovy, sprostredkovaním osobného zážitku sadenia, vedomostí a vzťahu ku stromom a všeobecne k prírode. Bližšie informácie o Lesoochranárskom zružení Zalesňuj sú uvedené na jeho internetovej stránke www.zalesnuj.sk


132 zdieľaní
Zdroj: TS Lesoochranárske združenie Zalesňuj

Dopravný servis
Na Horevaží
Dopravná nehoda
20:15
Vysokoškolákov
Policajná hliadka
20:14
Lavobrezná
Poľadovica
20:13
Radoľa
Policajná hliadka
20:12
Lavobrezná
Iné nebezpečenstvo
20:08
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia