Dnes najčítanejšie
PROGRAM: Trnovské po-hody boli slávnostne otvorené, na pódiu si zahrá aj kapela POLEMIC

21 marec 2019 - 16:30

Na sídlisku Vlčince vyrastie nový parkovací dom, verejnosť sa môže k plánovanej stavbe vyjadriť

Foto: Na sídlisku Vlčince vyrastie nový parkovací dom, verejnosť sa môže k plánovanej stavbe vyjadriť
Aktuálne správy každý deň priamo na váš e-mail Odoberať newsletter

Mesto Žilina informovalo dňa 12. marca 2019 o zámere výstavby parkovacieho domu na sídlisku Vlčince. Ten by mal vyrásť v oblasti medzi ulicami Obchodná a Terézie Vansovej. Verejnosť môže do zámeru mesta nahliadnuť v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00 hod..

Akékoľvek pripomienky k zámeru je možné doručiť na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia.

Posudzovaná investičná akcia predstavuje výstavbu nového parkovacieho domu s doplnkovými funkciami. Celková zastavaná plocha objektu je približne 2998 m2. Súčasťou areálu bude 300 nových parkovacích státí v rámci parkovacieho domu. 

„Priestor pre parkovací dom je vymedzený voľnou plochou s vzrastlou zeleňou medzi ulicami Obchodná, Matice Slovenskej a Terézie Vansovej. Lokalita je v súčasnosti nezastavaná, nachádza sa na viacero vzrastlých stromov a krovinnej vegetácie. najbližšie obytné domy sa nachádzajú v okruhu od 25 do 50 m, v susedstve sa nachádza objekty rôznych komerčných služieb,“ uvádza sa v zámere.

Predpokladaný termín zahájenia výstavby je vo februári 2020 a termín ukončenia do dvoch rokov. Celkové náklady stavby predstavujú sumu približne 3 milióny EUR. Budova by mala mať jedno prízemné a 3 nadzemné podlažia. 

„Konštrukčne bude objekt vyhotovený ako železobetónový monolitický skelet založený na plošnom základe vo forme základovej dosky. Steny zo zadnej severovýchodnej strany a z bočnej severozápadnej strany budú plné pre umožnenie vytvorenia vertikálnej zelene. Z ostatných dvoch strán objektu sa uvažuje s otvorenými plochami prekrytými perforovanými plechmi typu ťahokov.“

Okrem samotného objektu parkovacieho domu sa uvažuje aj s objektmi pre technickú  infraštruktúru, novými vjazdmi / výjazdmi objektu, prístupovými chodníkmi pre peších s napojeniami na existujúce komunikácie a s preložkami inžinierskych sietí. Vzhľadom na zásah do existujúcej zelene sa uvažuje s náhradnou výsadbou riešenou v rámci objektu sadových úprav. 

Zameraním projektu stavby parkovacieho domu je poskytovanie kompaktných priestorov pre parkovanie osobných vozidiel pre obyvateľov sídliska Vlčince vzhľadom na akútny nedostatok voľných parkovacích miest v súčasných podmienkach. 

Vyjadriť sa k zámeru je možné ešte 12 dní.

Bližšie informácie: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novostavba-parkovacieho-domu-medzi-ulicami-obchodna-terezie-vansovej


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
07:15
Estakáda
Prekážka na ceste
06:25
Estakáda
Prekážka na ceste
05:25
Mojšova Lúčka
Iné nebezpečenstvo
04:07
Strečno
Iné nebezpečenstvo
00:09
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina