Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Kľak bude počas najbližších hodín neprejazdný, skrížený autobus blokuje celú cestu

07 marec 2019 - 10:30

Cestu v Bytčici blokuje oplotenie, budúcnosť využívanej skratky do obce Rosina je neistá

Na známej a vodičmi často využívanej skratke medzi mestskou časťou Žilina - Bytčica a obcou Rosina sa pred niekoľkými týždňami objavila prekážka. Prejazd po ceste vedúcej popri futbalovom ihrisku v Bytčici obmedzuje mobilné oplotenie. Mnohí si spočiatku mysleli, že na vozovke budú prebiehať stavebné práce, dôvod zablokovania je však úplne iný.

Pozemok, na ktorom sa nachádza asfaltový povrch, má podľa katastra celkom päť spoluvlastníkov. Časť z nich vyjadruje svoj nesúhlas s využívaním cesty a požiadala Mesto Žilina o odstránenie stavby. Zvyšní spoluvlastníci naopak trvajú na zachovaní spojnice, ktorá slúži nemalému počtu vodičov. Situácia je preto komplikovaná a konkrétne riešenie zatiaľ nebolo predstavené.

Spojovacia cesta medzi Bytčicou a Rosinou bola postavená niekedy na prelome rokov 1970 až 1980 a jej pôvodné využitie bolo na účely presunu poľnohospodárskej techniky. Ide však o nepovolenú stavbu bez stavebného a kolaudačného rozhodnutia, ktorá stojí z časti aj na súkromných pozemkoch. A to aj v prípade úseku pri rodinných domoch a ihrisku.

Postupom času sa s narastajúcim počtom áut v meste začala využívať ako skratka. Dnes ňou prechádzajú stovky vozidiel denne a napriek zákazu často aj nákladné. Zaujímavosťou je, že na ceste, ktorá nemá vlastníka ani správcu, dokonca niekto opravuje výtlky.

Pred približne rokom hrozilo, že pre mnohých dôležitá cesta zanikne. V súvislosti s výstavbou diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina malo dôjsť k prerušeniu trasy. Národná diaľničná spoločnosť počítala v prvotnom návrhu s premostením, Mesto Žilina však požiadalo o jeho nerealizovanie, preto bola realizácia v roku 2017 z rozsahu stavby vypustená. 

„Áno, stále trváme na svojom rozhodnutí, ktoré sme zaslali na NDS. Spomínaná komunikácia nepatrí mestu Žilina, mesto ju nemá vo svojom majetku. Existujúca účelová komunikácia z pohľadu mesta slúži hlavne k tranzitu vozidiel. Vozidlá musia ísť aj cez mestskú časť Bytčica, kde je obytná zóna. Dochádza teda k neželanej zvýšenej intenzite dopravy v danej lokalite, ktorú spôsobujú vozidlá skracujúce si cestu smerom z a smerom do Rosiny,“ informovala nás ešte začiatkom roka 2018 hovorkyňa mesta Barbora Zigová. K žiadosti mesta o nerealizovanie výstavby sa pripojilo aj Družstvo BREZOVÁ v Bytčici.

Po námietkach sa premostenie opätovne zaradilo do výstavby

Keď sa informácia o zrušení cesty dostala na verejnosť, mnohí ľudia vyslovili nespokojnosť a námietky. V obci Rosina aj v mestskej časti Bytčica sa k tejto téme konali verejné stretnutia. Po niekoľkých týždňoch napokon Národná diaľničná spoločnosť informovala, že opodstatnenosť preveruje.

„Z dôvodu nesúhlasu starostu Obce Rosina ako aj PPZ SR s postupom mesta Žilina, NDS v súčasnosti preveruje opodstatnenosť požiadavky na opätovné zaradenie premostenia do realizácie,“ informovala nás pred rokom Zuzana Teplická. O mesiac neskôr už bolo potvrdené znovuzaradenie premostenia do výstavby.

Národná diaľničná spoločnosť nám v súčasnosti potvrdila, že komunikácia nad premostením dlhá približne 350 metrov, je majetkoprávne vysporiadaná a spolu s premostením bude po vybudovaní odovzdaná správcovi - mestu Žilina. „Čo sa týka poľnej cesty v dĺžke cca 2 km, ktorá prepája k.ú. Bytčica s k.ú. Rosina, táto nie je vedená ako cesta, nemá majetkoprávne vysporiadanie a nebude predmetom vysporiadania zo strany NDS. Štatút poľnej cesty zostane nezmenený,“ napísala hovorkyňa Michaela Michalová.

Obyvatelia žijúci v tesnej blízkosti tejto frekventovanej cesty v Bytčici vyjadrujú nespokojnosť s rastúcim tranzitom. V máji minulého roku spísali aj petíciu, Ministerstvo dopravy jej ale nevyhovelo. 

„Dôvodom nášho nesúhlasu s výstavbou mosta je nasmerovanie ďalšieho objemu dopravy do obytnej  zóny mestskej časti Žilina - Bytčica, ktorá doprava už aj v súčasnosti neprimerane obťažuje obyvateľov tejto mestskej časti Žilina - Bytčica hlukom, prachom, nečistotami, výfukovými plynmi, čo nepriaznivo vplýva na životné prostredie a kvalitu bývania obyvateľov dotknutej lokality,“ uvádzalo sa v popise.

Napriek vyjadreniam Mesta Žilina a Národnej diaľničnej spoločnosti, že ide o účelovú komunikáciu resp. poľnú cestu, si dotknutí spoluvlastníci pozemku stoja za tým, že je to nepovolená stavba.

Súkromný pozemok s piatimi spoluvlastníkmi, na ktorom leží cesta. Snímka: ZBGIS

„Sme piati spoluvlastníci, z ktorých traja bývame v tesnej blízkosti uvedenej stavby, pričom prejazdom tisícov nákladných a osobných motorových vozidiel sú poškodzované stavby nachádzajúce s v blízkosti nepovolenej stavby. Mobilné oplotenie vzhľadom na charakter stavby slúži na čiastočné odklonenie dopravy na druhú stranu nepovolenej stavby, aby sa zabránilo poškodzovaniu stavieb spoluvlastníkov nachádzajúcich sa v blízkosti nepovolenej stavby (plotov, múrov domov),“ vyjadrili sa nám dotknutí obyvatelia.

Zároveň zastávajú názor, že vytváraním podmienok pre prejazd vozidiel po stavbe, ktorej prevádzkovanie je zo zákona nepovolené, je ohrozený život a zdravie ľudí a sú spôsobované škody na majetku obyvateľov dotknutej lokality.

Dvaja z piatich spoluvlastníkov chcú cestu zachovať

Vo veci sme oslovili aj zvyšných dvoch spoluvlastníkov, ktorí chcú cestu na svojej časti pozemku zachovať. Za svojím rozhodnutím si stoja. Cesta, ktorá je tam podľa ich slov odjakživa, má slúžiť ľuďom a uľahčovať im prepravu.

„Sme za to, aby sa táto cesta mohla aj ďalej využívať. Vzhľadom na to, že Národná diaľničná spoločnosť ide postaviť premostenie nad privádzačom kvôli jej zachovaniu, si za rozhodnutím stojíme. Túto trasu využívajú okrem ľudí z Rosiny aj ľudia z Bytčice a slúži im vyše 30 rokov, nemáme dôvody žiadať jej zrušenie,“ potvrdili nám.

Vyriešenie situácie nie je jednoduché, nakoľko musí najskôr dôjsť k dohode všetkých vlastníkov uvedeného pozemku aj s mestom. Dovtedy by sa na vozovke nemalo nachádzať ani mobilné oplotenie, prípadom sa preto zaoberá Mestská polícia. Jeho umiestnenie na tomto mieste je podľa slov hovorkyne neoprávnené.

„Na mesto Žilina podali traja podieloví spoluvlastníci pozemku, na ktorom je situovaná predmetná komunikácia, žiadosť na odstránenie stavby. Ďalší dvaja podieloví spoluvlastníci uvedeného pozemku s odstránením stavby komunikácie nesúhlasia,“ uviedla k prípadu hovorkyňa mesta Barbora Zigová. Mesto Žilina už v súčasnosti komunikuje s NDS ohľadne vysporiadania komunikácie.

Cesta, pôvodne slúžiaca na prepojenie poľnohospodárskych družstiev Rosina a Bytčica, tak rozdelila ľudí na dva tábory. Hľadaním konečného riešenia v prípade úseku v obývanej časti sa musí zaoberať predovšetkým vedenie mesta.

Zatiaľ nie je isté, či sa približne 170-metrový úsek cesty zachová, bude prerušený alebo sa cesta odkloní po novej trase cez ulice Ametystová či Berylová.

Alternatívne trasy cez miestne ulice. Snímka: ZBGIS

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

179 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Kolóna
13:14
Strečno
Jama na ceste
13:14
Strečno
Policajná hliadka
13:11
Košická
Policajná hliadka
13:09
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
13:07
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina