Dnes najčítanejšie
Tábor bezdomovcov, ktorí znečisťovali odpadkami okolie aj Mostnú ulicu, dalo mesto odstrániť

06 február 2019 - 18:59

Úprava letného režimu škôlok v Žiline vyvolala polemiku, radnica ju vysvetľuje

Foto: Úprava letného režimu škôlok v Žiline vyvolala polemiku, radnica ju vysvetľuje
Foto: Mesto Žilina

Avizovaná úprava letného režimu prevádzky v žilinských materských školách vyvolala medzi rodičmi negatívne emócie. Rodičia sa obávajú, že nebudú mať kam dať svoje dieťa počas dvojmesačných prázdnin.  V predchádzajúcich rokoch fungoval letný režim v škôlkach podobným spôsobom, materské školy boli, rovnako ako teraz, rozdelené do dvoch skupín, pričom škôlka bola otvorená tri týždne.

Od tohto roku budú škôlky otvorené štyri týždne. Prvá skupina otvára svoje brány v júli, v termíne od 1. 7. 2019 do 26. 7. 2019, druhá skupina materských škôl bude otvorená následne od 29. 7. 2019 do 23. 8. 2019. Posledný augustový týždeň bývajú škôlky zatvorené, pretože pedagogický personál sa už pripravuje na nový školský rok. Zoznam a samotné rozdelenie materských škôl bolo vytvorené zodpovedne a precízne po dôkladnom zvážení všetkých možných faktorov. Museli sa prioritne zohľadniť možnosti stravovania.

Napríklad ak škôlka nemá vlastnú jedáleň, je v zozname s takými škôlkami, ktoré poskytnú stravu aj pre ostatné zariadenia. Materské školy majú povinnosť prerušiť prevádzku počas letných prázdnin po dobu najmenej troch týždňov, z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Ukladá im to vyhláška Ministerstva školstva č. 306/2008. 

Žilinská radnica pristúpila k týmto zmenám po dôkladných analýzach. „V minulých rokoch sme zaznamenali veľký záujem o umiestnenie dieťaťa do škôlky počas letných prázdnin, čomu sme sa snažili vyhovieť. Po vyhodnotení letnej prevádzky bolo zistené, že účasť detí bola približne 70 %. Vybrané materské školy boli v prevádzke a veľa detí do škôlky neprišlo, napriek tomu, že boli prihlásené. Toto nie je možné ovplyvniť, pretože rodičia deti prihlásili a potom sa rozhodovali podľa rôznych okolností, takže dieťa niekedy do škôlky prišlo a niekedy nie. Zamestnanci škôlok však museli pracovať bez ohľadu na to, koľko detí prišlo,“ vysvetlila Viera Popluhárová, vedúca odboru školstva a mládeže z Mestského úradu v Žiline.

Mesto vychádza rodičom v ústrety tým, že letnú prevádzku oznamuje v dostatočnom časovom predstihu, hoci vyhláška prikazuje oznam zverejniť dva mesiace vopred, aby si mohli naplánovať dovolenku podľa toho, kedy je ich škôlka otvorená. Navyše dieťa bude môcť byť vo svojej škôlke, kde je zvyknuté, pretože skúsenosti ukázali, že pre mnohé deti bol presun do inej škôlky stresujúci.

V mimoriadnych prípadoch môže rodič v termíne, kedy nebude otvorená škôlka, ktorú jeho dieťa navštevuje, požiadať o umiestnenie dieťaťa do inej škôlky, avšak táto ho prijme len ak to dovolia kapacitné možnosti. Materská škola musí prioritne zohľadniť umiestnenie detí, ktoré danú škôlku navštevujú počas školského roka. Riaditelia jednotlivých materských škôl pripravujú v týchto dňoch rodičovské združenia, na ktorých rodičom podrobne a dôkladne vysvetlia aktuálnu situáciu.

„Mesto si veľmi dobre uvedomuje náročnú situáciu rodičov počas letných prázdnin, a preto každý rok poskytuje starostlivosť o deti v predškolskom veku vo svojich materských školách. Je však potrebné zohľadniť všetky skutočnosti,  najmä povinnosť dodržiavať zákonné vyhlášky a nárok zamestnancov na dovolenku, ktorú si počas školského roka nemôžu čerpať, pritom sú to ľudia, ktorí tiež majú rodiny a deti. Je nutné nájsť vyhovujúce riešenie pre všetky strany,“ uviedla Barbora Birnerová, viceprimátorka mesta Žilina. 

Letná prevádzka materských škôl v Žiline: 

1. júl – 26. júl 2019

MŠ Rybné námestie
MŠ Študentská
MŠ Dedinská
MŠ Čajakova
MŠ Predmestská
MŠ Stavbárska
MŠ Bajzova
MŠ Borodáča 7
MŠ Gemerská
MŠ Ku škôlke
MŠ pri ZŠ Do Stošky
MŠ pri ZŠ J. Závodského
MŠ pri ZŠ Ul. sv. Gorazda
MŠ pri ZŠ Gaštanová

29. júl – 23.august 2019 

MŠ Cesta k vodojemu
MŠ Kultúrna
MŠ Puškinova
MŠ A. Kmeťa
MŠ Jarná
MŠ Suvorovova
MŠ Borodáča 6
MŠ Trnavská
MŠ Limbová
MŠ pri ZŠ Brodňanská
MŠ pri ZŠ D. Trnovská

List rodičom od riaditeľky MŠ Nám. J. Borodáča 7

Milí rodičia,

chcela by som vám napísať, ako riaditeľka, ktorá vykonáva funkciu takmer 23 rokov. 
Musím vám napísať, že za tie roky sa nenašiel systém, ktorý by v plnej miere uspokojoval potreby všetkých rodičov. Samozrejme, ženy chodili skôr do dôchodku, takže zamestnané matky malých detí mali zabezpečené babky.

Doba sa menila a keď nastala požiadavka na prevádzku počas letných prázdnin, boli urobené opatrenia. Mohli sa nahlasovať iba deti, ktorých obaja rodičia pracovali.

V neskoršom období sa dlhú dobu okrem poplatku za MŠ uhrádzal aj tzv. „sponzorský príspevok“, ktorý cenu navýšil, a tak sa urobila samoregulácia prihlasovania. Rodičia si zvažovali, či si za stanovený zvýšený poplatok dajú svoje dieťa do MŠ alebo nie.

Počas posledných pár rokov sa tzv. „sponzorský príspevok“ neuhrádza, takže vznikla situácia, pre ktorú sa doposiaľ nenašlo ideálne riešenie.

Keby sa rodičia zúčastňovali porád riaditeliek MŠ, zistili by, ako ťažko sa už roky utvára ideálny stav, ktorý má pomôcť rodičom a zároveň urobiť opatrenia, aby si učiteľky MŠ, ako aj prevádzkoví zamestnanci mohli čerpať dovolenku. Podotýkam, že MŠ je škola a nie ustanovizeň, ktorá má iba „strážiť“ deti. Edukácia sa vykonáva počas školského roka, vtedy je dôležité, aby si zamestnanci v minimálnej miere čerpali dovolenky. Ideálny stav sa vytvoriť nedá.

Rodičia sú čoraz viac zaneprázdnení a majú oveľa väčšie požiadavky. Je to však spôsobené hektickou dobou a nie tým, kto sedí v primátorskom kresle alebo šéfuje odboru školstva.

Keď som si prečítala pripomienky na facebooku, prekvapila ma hrubosť a osočovanie niektorých rodičov. Pýtam sa, vzájomná úcta medzi ľuďmi už nie je? Mám v MŠ skvelých nekonfliktných rodičov. Preto ma prekvapila tvrdá reakcia môjho rodiča, ktorý si v minulom roku prihlásil dieťa na jeden týždeň a mal možnosť prihlásiť svoje dieťa o dva týždne dlhšie. Teraz by však organizoval protesty.

Milí rodičia, vaša požiadavka znie, aby materské školy boli počas letných prázdnin otvorené non-stop. V mojej MŠ to možné nie je. Počas letných prázdnin sme boli v prevádzke 12 rokov, vždy po tri týždne. Tento školský rok máme otvorené 4 týždne. Máme otvorené (podľa záujmu rodičov - polročné, jarné, letné, jesenné aj zimné prázdniny).

Niektoré moje učiteľky majú takmer 100 dní dovolenky. Majú ich čerpať počas školského roka, ale vznikne zastupovanie a náhradné voľno, takže to situáciu nevyrieši. Alebo učiteľky v MŠ nárok na oddych od náročnej práce a zákonnú dovolenku nárok nemajú ?

Slovíčko na záver: Dieťa je veľký dar, je to človiečik, ktorého milujeme a chránime. Ten človiečik však veľmi rýchlo vyrastie a my si uvedomíme, že keď bol v krásnom predškolskom veku, mohli sme s ním stráviť oveľa viac času. 

 

 

 46 zdieľaní
Zdroj: TS Mesto Žilina

Dopravný servis
Stráža
Kolóna
19:28
Hričovská
Jama na ceste
19:27
Strečno
Stacionárny radar
19:26
Budatínska Lehota
Kolóna
19:26
Belá
Dopravná nehoda
19:22
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina