Dnes najčítanejšie
Tábor bezdomovcov, ktorí znečisťovali odpadkami okolie aj Mostnú ulicu, dalo mesto odstrániť

06 február 2019 - 13:16

Školy v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žilina kupujú hovädzinu s certifikátom

Foto: Školy v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žilina kupujú hovädzinu s certifikátom
Foto: ilustračné, pixabay

Uplynulý týždeň sa na Slovensku prevalil škandál s rizikovým hovädzím mäsom, následné kontroly odhalili aj niektoré prevádzky v Žilinskom kraji, ktoré takéto mäso predávali. Najväčšie obavy však vyvolali informácie o tom, že sa rizikový tovar mohol dostať do školských jedální, kde ho mohli konzumovať deti.

Aj preto sme zisťovali, aký je proces nákupu mäsa a masných výrobkov v školách s jedálňami, ktoré patria pod Mesto Žilina a Žilinský samosprávny kraj. Jedálne v Žiline nakupujú podľa slov hovorkyne Barbory Zigovej výrobky od miestnych dodávateľov, zároveň boli riaditelia škôl upozornení na preverovanie pôvodu:

„Dodávateľov mäsa a mäsových výrobkov si vyberá každé zariadenie školského stravovania samostatne. V prevažnej miere kupujú mäso a mäsové výrobky od miestnych dodávateľov a len s certifikátom kvality mäsa.  Po medializácii boli zariadenia školského stravovania a riaditelia škôl okamžite upozornení na zvýšenie opatrnosti pri nákupe surovín a vyvarovať sa nákupu mäsa a mäsových výrobkov z Poľskej republiky.“

Školy patriace pod župu nakupujú mäso, rovnako ako iné výrobky, na základe rámcových zmlúv: Používanie kvalitných surovín v školských jedálňach považujeme za absolútny základ. Školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK majú uzatvorené Rámcové zmluvy na dodávku mäsa a mäsových výrobkov, ktorých súčasťou sú povinné prílohy,“ doplnila hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Medzi povinné prílohy patria:  
Živnostenský list
Potvrdenie o veterinárnej starostlivosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku (v prípade, že má dodávateľ bitúnok) – vydáva Štátna veterinárna a potravinová správa SR;
Certifikát o bezpečnosti potravín - ak sa dodáva mäso z bitúnkov;
Potvrdenie - povolenie na rozrábku - v prípade, že sa mäso neberie priamo z bitúnku;
Potvrdenie o registrácii dodávateľa v mieste príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe;
Čestné prehlásenie dodávateľa, že dodávané mäso je bezchybné a všetky potvrdenia a certifikáty sú pravdivé.

Usmernenie zasielalo v piatok 1. februára školám a školským zariadeniam aj Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v čase 29. 1. 2019 do 4. 2. 2019 vykonali spolu 1308 kontrol (574 v ZSS a 734 v školských a predškolských stravovacích zariadeniach). Mäso poľského pôvodu bolo dodané len do jednej jedálne.

„Každá vedúca školskej jedálne si vykonáva priebežnú kontrolu pri každej dodávke mäsa, a to kontrolou dodacieho listu, ktorý obsahuje požadované údaje. Na základe vyššie uvedeného je vysoký predpoklad, že do zariadení školského stravovania je dodávané mäso v najvyššej kvalite. Aktuálne nemáme zo škôl a školských zariadení hlásenú žiadnu podozrivú dodávku,“ doplnila Remencová. 36 zdieľaní

Dopravný servis
Budatínska Lehota
Kolóna
19:54
Lavobrezná
Iné nebezpečenstvo
19:53
Strečno
Kolóna
19:45
Strečno
Jama na ceste
19:45
Hričovská
Kolóna
19:44
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina