Dnes najčítanejšie
Bohumil pokosí ručne každé ráno jednu nebezpečnú križovatku v Žiline

05 december 2018 - 19:25

Stav športovísk v Žiline sa počas nasledujúcich rokov zlepší, pribudnúť by mohli aj nové

Foto: Stav športovísk v Žiline sa počas nasledujúcich rokov zlepší, pribudnúť by mohli aj nové
Foto: Atletický ovál Žilinskej univerzity v Žiline sa dočká rekonštrukcie

Nielen športová verejnosť v Žiline vníma fakt, že napriek štatútu krajského mesta, v Žiline absentujú kvalitné športoviská. V meste s viac ako 80-tisíc obyvateľmi je najväčšou masovo využiteľnou krytou arénou súčasnosti zimný štadión, ak by sme počítali haly určené pre halové športy, potom má najvyššiu kapacitu zmodernizovaná Športová hala na Rosinskej ceste. 

Tá patrí pod Žilinský samosprávny kraj, jej rekonštrukcia stála 704-tisíc eur a oficiálne má kapacitu 300 sedadiel. Športová hala na Bôriku, známa ako Korytnačka, je už roky v súkromných rukách a napriek viacerým pokusom súkromného majiteľa a poslancov o odpredaj mestu nedošlo k dohode na nielen finančných podmienkach prevodu. Hala síce slúži na športovanie, divácky náročnejšie podujatia sa v nej neorganizujú. 

Počas nasledujúcich rokov by v Žiline mohlo prejsť rekonštrukciou alebo vyrásť úplne nanovo niekoľko športovísk. Prvým významným projektom je rekonštrukcia atletickej dráhy Žilinskej univerzity v Žiline (súčasný stav na titulnej fotografii), ktorá sa nachádza medzi OC Atrium Dubeň a internátmi UNIZA. Komplex bude osvetlený, takže ho bude možné využiť aj vo večerných hodinách.  

„Realizačná projektová dokumentácia ohľadom rekonštrukcie atletickej dráhy bude vypracovaná dňa 19.12.2018. Obsahom je 400 m ovál s 8 dráhami a prírodným trávnikom v strede. Na atletickom ihrisku bude možné vykonávať všetky atletické disciplíny ako napríklad hod diskom, kladivom, oštepom, vrh guľou, všetky behy, skoky, pričom trávnaté ihrisko sa môže využiť na futbalové zápasy. Okrem toho sa v juhovýchodnom rohu tohto priestoru budú tiež budovať 2 multifunkčné ihriská s umelým povrchom. Celý komplex bude osvetlený s možnosťou jeho využívania aj vo večerných hodinách,“ potvrdil prof. Ing. Josef Vičan, CSc., prorektor pre rozvoj UNIZA.

Dva športové areály pre atletiku aj iné športy vzniknú v najbližších rokoch na gymnáziách Hlinská a Varšavská cesta, vybuduje ich zo svojho rozpočtu Žilinský samosprávny kraj. Pre začatie prác vyčlenili župní poslanci financie v tohtoročnom rozpočte. Na Varšavskej by mal začať proces verejného obstarávania vo februári 2019.

„Aktuálne prebieha inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia na výstavbu Športového areálu pri Gymnáziu na Varšavskej v Žiline. V prvej etape sa počíta s výstavbou samotného atletického oválu (s futbalovým ihriskom a doskočiskom) a osvetlením a v druhej etape sa dobudujú spevnené plochy a tribúna. Po zapracovaní pripomienok od jednotlivých orgánov štátnej správy a po oprave nedostatkov projektu bude predložený finálny rozpočet a projektová dokumentácia. Následne bude možné spustiť proces verejného obstarávania,“ uviedla hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.

Časť obyvateľov mesta pravidelne komunikuje potrebu novej plavárne, v Žiline prichádzajú do úvahy hneď dve lokality, kde by mohli vzniknúť 25-metrové bazény. Prvou z nich je odkúpená lúka venčoviska na sídlisku Solinky, kde plaváreň vkusne zapracovali odborníci na architektonickom workshope v roku 2017.

Proti výstavbe v tejto lokalite bojuje petíciou poslanec Peter Cibulka, ktorý by vybudovanie športoviska považoval za začiatok komerčnejšieho developerského projektu. A to aj napriek tomu, že odborníci navrhli plaváreň s parkovaním tak, aby zachovali súčasný index zelene 70 percent plochy.

Druhým priestorom, ktorý by v prípade vybudovania rekreačného areálu naplnil pôvodné predstavy z 80. rokov, je starý CO kryt na Hájiku. Snahu premeniť chátrajúce priestory na relaxačno-športovú zónu deklarovalo bývalé vedenie mesta, okrem bazéna by tu mohla byť posilňovňa alebo squashové ihrisko.

Rozostavaným projektom, ktorý však neslúži športovým potrebám Žilinčanov, je ŠPORTCENTRUM na Vlčincoch. Areál mal obsahovať štyri hracie plochy, jeho výstavba nepokračuje od roku 2011. Dodnes stojí na mieste len oceľový skelet, pozemok mesto dočasne na dobu výstavby previedlo na spoločnosť ŠPORT PARK, s.r.o., ktorá mala byť stavebníkom športového komplexu. Jediným spoločníkom je podnikateľ George Trabelssie, ktorý rovnako vlastní objekt Športovej haly na Bôriku.

Mesto s ním naposledy komunikovalo o projekte na jar. „Naposledy prebehla komunikácia s majiteľom konštrukcie na jar tohto roka, kedy vlastník navrhol odpredaj mestu za cenu určenú znaleckým posudkom, avšak nie za menej ako 1 644 413,22 eur bez DPH. To je však oveľa vyššia suma ako aktuálne znalcom odhadnutá všeobecná hodnota tejto nehnuteľnosti (770 027,98 eur). Na túto informáciu, ktorú sme vlastníkovi zaslali listom z 15. 6. 2018, sme už ale odpoveď nedostali,“ potvrdila hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Posledným diskutovaným miestom, kde by mohla vzniknúť športová infraštruktúra a kde bývalý primátor Igor Choma presadzoval megalomanský projekt Areálu športu Dubeň (predtým Areál žilinského športu - AŽIŠ), je priestor na nábreží Váhu. Novovymenovaný primátor Peter Fiabáne počas kampane deklaroval, že by tu mohla vzniknúť menšia multifunkčná hala a prípadne iné športoviská či oddychová zóna.

Akékoľvek plány nateraz prekazil štátny podnik Vodohospodárskej výstavby, ktorý vypovedal mestu nájomnú zmluvu na 25 rokov. „Na mesto bol doručený list, kde nám Vodohospodárska výstavba oznamuje odstúpenie od zmluvy o prenájme predmetných pozemkov,“ povrdil Fiabáne. Dôvod nám zatiaľ Vodohospodárska výstavba nepotvrdila. 
0 reakcií


Dopravný servis
Nemocničná
Práca na ceste
02:40
Nemocničná
Práca na ceste
22:00
Cesta I/64
Prekážka na ceste
21:13
Košická
Práca na ceste
20:42
Strečno
Kolóna
20:24
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia